Havenmeester toezichthouder op provinciale ontgassingsverbod

Provincie Zuid Holland

Havenmeester toezichthouder op provinciale ontgassingsverbod

Hoek van Holland 21.01.2015 - Op 20 januari 2015 zijn medewerkers van de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. aangewezen als toezichthouder

van het verbod op het varend ontgassen van benzeen. Hiertoe hebben Gedeputeerde Staten besloten. Bij het toezicht en de handhaving wordt samengewerkt met de politie en de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten.

Overtredingen van het verbod kunnen behalve via administratieve controles ook worden vastgesteld door toezichthouders die fysieke controles uitvoeren op een binnenvaartschip. Wanneer sprake is van een overtreding, dan wordt daarop strafrechtelijk gehandhaafd.

Schonere binnenvaart

In Zuid-Holland geldt vanaf 1 januari 2015 een verbod op het varend ontgassen van benzeen. Daarnaast wordt het varend ontgassen van benzeenhoudende producten (10% benzeen of meer) per 1 januari 2016 verboden. Het verbod, dat via een wijziging van de Provinciale Milieuverordening mogelijk werd, is één van de maatregelen van de provincie om te werken aan een beter milieu en een schonere binnenvaart.

Ontgassen

Nadat schippers hun lading hebben gelost is het soms nodig om de ruimten te ontdoen van restanten van die lading. Waar het vluchtige organische stoffen betreft wordt dit vaak gedaan door het varend ontgassen van het schip. De ruimten zijn dan weer schoon en klaar voor de volgende lading. De dampen die vrijkomen bij het ontgassen zorgen echter voor overlast en kunnen schadelijk zijn voor de omgeving. Met dampopvanginstallaties kunnen schepen gecontroleerd worden ontgast.

Afspraken

Het verbod op varend ontgassen vloeit voort uit een afspraak tussen de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Rotterdam over het terugdringen van ontgassingen door varende binnenschepen. Op 12 mei 2014 hebben deze partijen overeenstemming bereikt over de uitwerking van een samenhangend pakket van internationale, nationale, regionale en lokale maatregelen. Het uiteindelijke doel is een internationale oplossing voor het varend ontgassen door binnenvaartschepen. Wanneer de betrokken landen daar overeenstemming over hebben bereikt en de oplossing gereed is, dan zal het provinciale verbod kunnen komen te vervallen.

Stank

Het mag toeval heten maar dinsdagavond hing een aparte lucht in de buurt van de Haakweg in Hoek van Holland. Waar die vandaan kwamen is vooralsnog niet bekend. Stankklachten kunt u altijd melden bij de DCMR

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info