Hoogheemraadschap Delfland gaat kwijtschelding afschaffen

Hoogheemraadschap Delfland

Hoogheemraadschap Delfland gaat kwijtschelding afschaffen

Westlanden 13.08.2015 - Delfland gaat een deel van de kwijtschelding afschaffen. Elke inwoner van Delfland gaat betalen voor het zuiveren van afvalwater.

Dit moet leiden tot lagere tarieven voor de zuiveringsheffing voor alle belastingbetalers.

Het college heeft het voornemen de kwijtschelding voor de afvalwaterzuivering in stappen af te bouwen. Van 50% van het bedrag van de aanslag in 2016 tot het stopzetten van de regeling in 2017. De totale opbrengst die het afschaffen van de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing oplevert, komt ten goede aan het tarief. Alle belastingbetalers profiteren hiervan mee.

In 2014 bedroeg de kwijtschelding € 15,3 miljoen, waarvan € 6,0 miljoen watersysteemheffing en € 9,3 miljoen zuiveringsheffing. In totaal kwamen ruim 50.000 huishoudens in aanmerking voor kwijtschelding. Dit is 10% van alle huishoudens.

Bij ongewijzigd beleid kan dit doorgroeien naar 19 miljoen euro aan kwijtschelding in 2017. Deze gederfde inkomsten moeten worden opgebracht door de inwoners, bedrijven en instellingen die wel belasting betalen. Het college is van mening dat de kosten die gemaakt worden voor het zuiveren van afvalwater door iedereen betaald moet worden. Iedereen veroorzaakt immers afvalwater en dat moet worden gezuiverd.

Met dit voornemen geeft het college vorm aan één van de afspraken uit het coalitieakkoord. Het definitieve besluit wordt genomen tijdens de begrotingsbehandeling dit najaar. Na vaststelling van de ontwerp verordening kwijtscheldingsregeling Delfland 2016 door het college kunnen belanghebbenden in een periode van 6 weken hun reactie geven op de plannen.

Tegelijkertijd gaat de verantwoordelijke portefeuillehouder in gesprek met de wethouders sociale zaken van de gemeenten. Dat gesprek vindt plaats op 2 september.

Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info