Kademuur Noordgeer slechter dan gedacht

College Maassluis

Kademuur Noordgeer slechter dan gedacht

Maassluis 02.07.2015 - De fractie van CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de kademuurverbetering aan de Heldringstraat.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde heeft u de volgende schriftelijke vragen gesteld, d.d. 2 juni 2015, aangaande de stand van zaken kademuurverbetering aan de Heldringstraat.

1. Welke oorzaak of oorzaken zijn er waarom het werk stil ligt?

Al langere tijd was bekend dat de 90 jaar oude kademuur van de Noordgeer aan de Heldringstraat er slecht aan toe is. Er is zichtbaar vervorming ontstaan en de muur is onvoldoende stabiel. Het college heeft in 2013 onderzoek laten doen naar de aanpak en berekeningen toonden aan dat het probleem verholpen kan worden door het aanbrengen van een verankering. Met behulp van duikers en proefsleuven constateerde men toen dat muur nog goed genoeg was en niet geheel vernieuwd hoefde te worden. Deze oplossingsrichting is in de raad besproken.

2. Welke gevolgen zijn hieraan verbonden?

Die werkzaamheden rond de verankering vinden op dit moment plaats. Helaas bleek de staat van de kademuur slechter dan op basis van deze onderzoeken kon worden verwacht. Dat was voor alle specialisten een verrassing. Daarom wordt zeer binnenkort een aanvullend duikonderzoek gedaan waardoor meer inzicht ontstaat in de situatie. Met de aannemer is afgesproken dat er voorlopig geen werkzaamheden worden verricht.

De veiligheid voor een ieder, aan de kade en vanaf het water, is en blijft gewaarborgd. Het gebied langs de kade is afgezet.

3. Wanneer zullen de werkzaamheden worden hervat?

4. Op welke termijn kunt u de raad uitgebreid informeren over de stand van zaken, het vervolgtraject en de gevolgen ten laste van de gemeente?

5. Op welke termijn zullen de werkzaamheden gereed zijn en de Heldringstraat weer op normale manier worden kunnen worden gebruikt door het weg verkeer?

Zodra meer bekend is over de staat van de kademuur en het vervolg, zal het college een besluit nemen. Hierover zal de raad dan ook geïnformeerd worden.

6. Op welke wijze heeft u of gaat u de bewoners en de ondernemers gelegen in de omgeving van de werken geïnformeerd over de vertraging die nu is ontstaan?

Bedrijven in de directe omgeving zijn geïnformeerd over de huidige situatie. De omgeving wordt nader geïnformeerd zodra bekend is hoe verder gegaan wordt. Daarnaast heeft er een redactioneel stuk gestaan in de plaatselijke krant. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor deze kademuur. Zodra er meer bekend is hoe verder wordt gegaan, zullen wij de raad op de hoogte stellen

De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info - Slotrepetitie Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Cosy Rockers op 26 augustus in Kijkduin Meer info