Meer uitleg college rondom situatie Schansbrug

College Maassluis

Meer uitleg college rondom situatie Schansbrug

Maassluis 17.10.2020 - Het college van Maassluis heeft nog wat vragen van Forum voor Maassluis beantwoord inzake de Noorddijk Rederij in combinatie met de Schansbrug.

1). Op verzoek van de bewoners van Noorddijk e.o. is rekening gehouden met het feit dat het materiaal perse niet over de Hoogstraat of kerkeiland mag worden aangevoerd. Dit om zowel de Monstersche Sluis als de 17e eeuwse niet onderheide bebouwing te sparen. Er is overeengekomen dat alleen via de Noorddijk mag worden aangevoerd. Dit is ook gebeurd want het transport is achteruit rijdend richting bouwproject gegaan. Waarom is men zover achteruit gereden dat men op de Monstersche Sluis geparkeerd heeft gestaan als dit zo in de bouwvergunning expliciet vermeld staat?

Bij de aanvoer van de boorstelling is vooruit heen gereden en achteruit terug. Hierbij heeft de dieplader tot op de Monstersche Sluis gereden. Daar is de aannemer op aangesproken en dat heeft er toe geleid dat door de aannemer voor de afvoer van de stelling voorzieningen zijn getroffen en de Monstersche Sluis niet is belast.

2). Hoewel er vroeger over deze dijk - als doorgaande weg - heel veel doorgaand verkeer richting Hoek van Holland en het Westland heeft gereden vind er in deze moderne tijd vaak veel spoorvorming in de weg plaats. Heeft u door al nota van genomen?

Er wordt op toegezien dat de straat tijdens de bouw voldoende veilig berijdbaar blijft. En over het herstel van de openbare ruimte, na de bouw, zijn afspraken gemaakt.

3) Bent u op de hoogte van het feit dat de bewoners zeer ontstemd zijn over het "ontbreken" van toezicht van de gemeente bij dit bouwproject?

Bewoners kunnen eventuele vragen of problemen kwijt bij de uitvoerder van de aannemer, bereikbaar op het nummer zoals in de bewonersbrieven is vermeld. Zo nodig kunnen bewoners ook vragen aan de gemeente stellen of meldingen doen via het meldpunt of via 14010. De uitvoerder van de aannemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het project. Desondanks bezoekt de gemeentelijke toezichthouder vrijwel dagelijks het werk maar kan daar niet elke dag, de hele dag aanwezig zijn.

4) Tijdens de eerste werkzaamheden is "verse" schade ontstaan aan verschillende bebouwingen. Een goed voorbeeld daarvan is te zien op Marnixkade 3. Het is zeer gemakkelijk de bewoners hiervoor naar de CAR verzekering van de aannemer te verwijzen. Is het zo dat de gemeente haar burgers zal ondersteunen wanneer hierbij problemen ontstaan?

Hoewel dit een privaatrechtelijke aangelegenheid is waarbij de gemeente geen partij is, zullen we desgevraagd bewoners wijzen op de mogelijkheden er bij de aannemer op aandringen voortvarend vragen hierover op te pakken en af te handelen. Op 20 augustus 2020 is, waarbij de brug maar een beetje gekoeld was, de Schansbrug open gegaan t.b.v. een jacht die naar het Scheur wilde. Bij het dichtgaan bleek, ondanks het verder koelen van de brug, dat de brug niet meer dicht ging.

5) Ging de brug niet dicht vanwege de temperatuur of had dit andere redenen?

Hoewel de inspectie-en meetgegevens nog geanalyseerd moeten worden, houden we rekening met de mogelijkheid dat verplaatsingen van het landhoofd de reden zijn voor het niet sluiten van de brug. Overigens is de brug na wat vertraging alsnog gesloten.

Op 21 augustus blijkt dat ondanks het hele nacht koelen van de brug deze nog niet dicht te gaan en wordt geconcludeerd dat de brug scheef staat. De linkerkant hangt vrij terwijl de rechterkant op de kade leunt. Men "probeert" dit met hydraulische persje "terug te duwen" wat tot op het moment van dit schrijven nog niet gelukt is. Volgens de aanwezige technici heeft de brug maar een tikje nodig trouwens???

Onze onderhoudsaannemer heeft op 21 augustus de brug met behulp van een hydraulische pers geopend en de brug een stukje ingekort, zodat hij weer open en dicht kon.

6) Kan het zijn dat de reden van dit alles ligt bij het te warm openen van de brug en daarbij het met teveel kracht uittrekken van het brugdeel?

Dit is niet waarschijnlijk. De kracht die de aandrijving op de brug uitoefent is heel beperkt. Tijdens de renovatie van deze brug in 2012 zijn er werkzaamheden aan de Geerkade, o.a. riolering en damwanden plaatsen, uitgevoerd. Bij het terugplaatsen van de Schansbrug bleek dat de originele tussenmaat voor de brug met ca. 7 cm. was afgenomen; dus dat de kade op was geschoven richting water. Er is toen van de top van de brug materiaal verwijderd zodat de brug wel paste. Wij hebben trouwens vernamen dat dit, tot aan de Hoge Raad, een van de bijkomende redenen die door de bewoners is aangedragen bij Gemeente en Hoogheemraadschap.

7) Is het mogelijk dat het inbrengen van de boorpalen en het daarbij verdringen van de grond de oorzaak kan zijn van de problemen met de Schansbrug?

Dit wordt onderzocht. We verwachten voor 31 december te kunnen rapporteren over de schadeinventarisatie als gevolg van het inbrengen van de palen.

8) In dien ja, kunnen we dan stellen dat de bewoners van de Noorddijk niet geheel ongelijk hadden op dit punt?

De woningen aan de Noorddijk zijn voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd. Na afloop zullen de woningen opnieuw geïnspecteerd worden.

9) Tevens willen we hierbij nog wat technische vragen stellen en wel als volgt: Vlok na de terugplaatsing van de brug is de brug tot 2x aangevaren door een zandschip. Waarom is de betreffende firma niet aansprakelijk gesteld en de reparatie uitgevoerd. Is daar een speciale reden voor?

Betreffende firma is aansprakelijk gesteld en voor de schade is betaald. De schade is nog niet hersteld en wordt bij een grootonderhoudsbeurt verder opgepakt.

10) Tijdens de renovatie schijnen de asymmetrische lagers, die een wat schuine stand kunnen opvangen, vervangen te zijn door starre lagers. Wij kunnen dit nu niet controleren omdat er geen tekeningen voor ons beschikbaar zijn. Is u dat bekend en welke technische reden zit daarachter?

Ons doet dit namelijk aan de Lijndraaiersbrug denken. Nee, in de hoofddraaipunten bevinden zich excentrische lagers, identiek aan de situatie voor de renovatie.

11) Weet u trouwens dat de brug bij het openen en dichtgaan zodanig "kreunt en steunt" dat de bediener daarvan eigenlijk op veilige afstand wil plaatsnemen?

Het is bekend en niet ongewoon dat een brug met de leeftijd en constructie van de Schansbrug een krakend en piepend geluid kan geven. De conclusie uit de reguliere inspectie is dat dit voor de korte termijn geen probleem is. In het najaar van 2020 zal de brug grondig onderzocht worden om het benodigde onderhoud te bepalen.

12) De draaipunten/assen waarin de brug gelagerd is liggen niet symmetrisch ten opzichte van elkaar en daardoor kan waarschijnlijk torsie in het bruggedeelte ontstaan. Onze fractieleden hebben deze vraag al in 2012 gesteld. Is dit misschien de oorzaak van bovengenoemde gevolgen?

Zie het antwoord op vraag 11.

13) Is de brug eigenlijk ooit echt opgeleverd?

Ja. Namens de gemeente heeft Movares directievoering en toezicht verzorgd. De brug is samen met de aannemerscombinatie GSB/SPIE, Movares en de gemeente opgeleverd op 21januari 2013.

14) Ook in 2012 hebben wij geconstateerd dat een borging van de brug op dat moment onmogelijk was. Is dat op dit moment eigenlijk wel in orde?

Op advies van adviesbureau Movares wordt de mechanische vergrendeling niet gebruikt. Mechanische veerbuffers zorgen ervoor dat de brug minder opwipt bij passerend verkeer en eventuele klappen opvangt.

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

Hoogachtend, het college van burgemeester ers van Maassluis.

Gitaarspeel-marathon voor De Liedjesfabriek Meer info - Super spannend: Kindercollege Halloween en griezelige workshop! Meer info - Logistiek coördinator assistent AGF Meer info - Calculatie softwarebeheerder Meer info - Voorlopige sterftecijfers week 41 Meer info - De Prinsenhof gesloten maar Bibliotheek Maasdijk is open! Meer info - Backofficemedewerker (fulltime) te Naaldwijk Meer info - Depot Operator Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - Nacht van de Nacht op 26 oktober Meer info - 10 jaar en TBS geëist voor vader die dochter doodde in ziekenhuis Meer info - Stijging werkloosheid in heel Nederland Meer info - Bestuurswijzigingen bij LTC Naaldwijk Meer info - Groei en Bloei avond over natuurgeneeskunde Meer info - Kerstpakketten inpakmedewerkers gezocht Meer info - Ook bestuurder die op verkeersruzie N210 inreed voor rechter Meer info - Gemeenten financieel sterk afhankelijk van overheid Meer info - Zwart stof in Hoek van Holland toch van kolen Meer info - Ouderen missen culturele activiteiten Meer info - Assistent Bedrijfsleider Meer info - De geschiedenis van Ter Heijde (1/3) Meer info - Column; Het kantelpunt Meer info - Productie Engineer Meer info - Junior Project Manager Meer info - Online Bazar Pubquiz 2020 verzorgd door de Quiz Brothers op 7 november! Meer info - Stand van zaken Nederlandse economie halverwege 2020 Meer info - Douanehuisje oktober: Mijn naam is Coco en ik ben ambachtelijk kunstenaar Meer info - Solo expositie van Adrie Huisman in Hofboerderij: “Book Art”. Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Ortho Billet zoekt per direct assistent(e) Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info - (Junior/Senior) industrieel spuiter Meer info - Kunstwerk van de Maand september: Baanwagen Meer info - Heb jij al van Castello gehoord? Meer info - Cijfers veestapel Nederland in 2020 Meer info