Nieuws van de Actiegroep Tegenwind-Molens

Trudy de Munck

Nieuws van de Actiegroep Tegenwind-Molens

Westland 27.05.2016 - De Actiegroep zet zich in tegen de realisatie van windturbines op korte afstand van woningen zoals

onder andere gepland was op het terrein van ABC-Westland. De provincie heeft bekend gemaakt te hebben besloten geen verder onderzoek meer te doen naar de ontwikkeling van deze locatie voor windenergie.

Op 24 november 2015 werd in Poeldijk een inloopavond georganiseerd door de provincie Zuid-Holland. Leden van de Actiegroep waren daar aanwezig om de vele belangstellenden te wijzen op de nadelen van windturbines in de buurt van woningen.

Op die avond gaf de initiatiefnemer al aan dat hij niet gerekend had op het massale verzet van de inwoners van Poeldijk en heeft hij diezelfde avond aangegeven geen heil meer te zien in de plannen. Namens vele inwoners van Poeldijk heeft de Actiegroep toch in december 2015 een zienswijze ingediend. De provincie had immers nog niet aangegeven de locatie te laten vervallen.

Collegevragen over definitieve plaatsing windturbine bij Maassluis

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland hebben op 10 mei 2016 in de nota van beantwoording zienswijzen het volgende geschreven: 

‘Er wordt niet verder ingegaan op de ingebrachte zienswijzen, aangezien de locatie ABC-Westland niet onderzocht wordt in het MER. Aanleiding hiervoor is het besluit van de initiatiefnemer, schriftelijk meegedeeld aan de provincie, dat deze de locatie bij nader inzien niet wenst te ontwikkelen voor windenergie. De locatie ABC-Westland wordt afgevoerd als zoeklocatie en zal geen onderdeel uitmaken van het MER’.

Vrij vertaald komt het er op neer dat de realisatie van windmolens op de locatie ABC-Westland kansloos is omdat de initiatiefnemer zich heeft teruggetrokken na massaal verzet van de inwoners van Poeldijk.

Opnieuw blijkt hier dat gerichte inzet en mobilisatie van omwonenden en het gefundeerd aanspreken van initiatiefnemers en vergunningverlener, succesvol kan zijn.

In december 2015 hebben leden van de Actiegroep Tegenwind-Molens tevens een zienswijze ingediend om de A20 locatie (Honderdland) uit de Visie Ruimte en Mobiliteit te halen. 

Er is in de nota beantwoording zienswijzen die de provincie bekend heeft gemaakt niet specifiek ingegaan op de zienswijze ten aanzien van de A20 locatie. Zij zullen daaromtrent contact opnemen met de provincie naar de reden daarvan.

Wel is uit de bijgevoegde overzichtskaart van de windturbinelocaties af te leiden dat de A20 locatie daarin nog steeds staat genoemd. Hoewel de acties er toe hebben geleid dat er vooralsnog geen windturbine op Honderdland zal worden geplaatst, stelt hen dat niet gerust voor de toekomst.

De gemeenteraad heeft de Honderdland locatie als “ongeschikt” aangemerkt, maar dat heeft de provincie er klaarblijkelijk niet toe gebracht om de locatie helemaal te schrappen.

Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info