Omgevingsvergunning voor 8 windmolens bij de Nieuwe Waterweg verleend

Gemeente Rotterdam

Omgevingsvergunning voor 8 windmolens bij de Nieuwe Waterweg verleend

Hoek van Holland 07.10.2014 - Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben vorige week een omgevingsvergunning afgegeven....

voor het realiseren van 8 windturbines langs de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland.

Duurzame energie

Het windpark levert voor ruim 30 duizend huishoudens duurzame energie. Hiermee draagt het windpark flink bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de regio. Bovendien profiteert de omgeving mee van de opbrengst in de vorm van een gebiedsgebonden bijdrage van 800 duizend euro en een obligatielening voor omwonenden.

Zienswijzen

Tegen het voornemen om het Windpark Nieuwe Waterweg te realiseren zijn 45 zienswijzen ingediend, merendeels uit de gemeente Maassluis. Deze zienswijzen hebben met name betrekking op geluidsoverlast, slagschaduw en visuele hinder als gevolg van het windpark. Ook wordt in de bezwaren in gegaan op veiligheidsaspecten, zoals de mogelijkheid dat er nog blindgangers aanwezig zijn vanuit de Tweede Wereldoorlog.

Burgemeester en wethouders zijn van oordeel dat uit de verrichtte milieuonderzoeken en het positieve oordeel van de Commissie MER over de milieueffectrapportage (MER) blijkt dat de zienswijzen ongegrond zijn.

Vervolg

Tegen het besluit van de gemeente Rotterdam is beroep mogelijk bij de bestuursrechter en eventueel de Raad van State. Eind 2015 staat de start bouw gepland waardoor in 2016 de windmolens in bedrijf genomen kunnen worden. Op dat moment kan de omgeving ook gaan profiteren van de opbrengst.

Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog Meer info - Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Vandaag Westlander Business Trophy 2018 Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info