Opnieuw noodverordening van kracht in Maassluis

Geplaatst door Westlanders.nu op 11/11/2016 18:55

Opnieuw noodverordening van kracht in Maassluis

Maassluis 11.11.2016 - Burgemeester Haan van Maassluis heeft in verband met de landelijke sinterklaasintocht zaterdag

opnieuw een noodverordening van kracht doen gaan. Zaterdag worden 600 man politie ingezet om het kinderfeest in goede banen te leiden.

Er bestaat de kans dat de anti zwarte pieten beweging via de trein Maassluis binnen wilt komen, om de noodverordening te omzeilen. Aanvankelijk zullen/zouden ze met bussen komen.

De noodverordening.

De burgemeester van Maassluis,

Gelet op artikel 176 Gemeentewet en de artikelen 6 en 7 lid a en c van de Wet Openbare Manifestaties en gezien de beraadslaging van de lokale driehoek van 11 november 2016:

Overwegende dat,

• in de grondwet het recht van demonstratie is vastgelegd;

• de Landelijke intocht van Sinterklaas (verder: het evenement) op 12 november 2016 in Maassluis plaatsvindt, tussen 10.00 en 15.00 uur;

• de NVU een demonstratie heeft aangekondigd op zaterdag 12 november 2016 tussen 11.00 en 13.30 uur in Maassluis. Deze demonstratie is aangekondigd met als thema 'Ik schaam mij niet voor zwarte Piet! Stop de kinderfeest haters!". De burgemeester heeft op 7 november 2016 een bewijs van kennisgeving aan de NVU gestuurd;

• tot op heden geen andere kennisgeving is gedaan bij de burgemeester en er derhalve een aanwijzingsbesluit op grond van artikel 6 van de WOM door de burgemeester is vastgesteld;

• uit informatie is gebleken dat zowel extreem rechts als (extreem) linkse partijen, alsmede demonstranten voor- en tegen zwarte piet, naar Maassluis zullen komen, op zaterdag 12 november 2016 tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas, om te demonstreren. Hierbij is gebleken, uit eerdere ervaringen met betrekking tot demonstraties, dat er escalaties plaatsvinden tussen de verschillende groeperingen, zoals eerder is gebeurd tussen demonstraties van Pegida in Rotterdam, Den Haag, Enschede en Venlo;

• de actiegroepen zijn onder te verdelen in drie categorieën, te weten extreem rechts en extreem links en daarnaast is uit informatie gebleken dat overige groeperingen (waaronder bijvoorbeeld hooligans) mogelijk partij zullen kiezen en zich mogelijk aan zullen sluiten bij een van de linkse of rechtse groeperingen;

• het evenement een groot publiek heeft dat voornamelijk bestaat uit veel kleine kinderen;

• een ordelijk en veilig verloop van het evenement en de aangekondigde demonstratie en de veiligheid van de burgers en bezoekers te allen tijde gewaarborgd moet zijn;

• de vrees bestaat dat betogers met elkaar of met de politie in conflict raken, dan wel dat betogers vernielingen zullen aanrichten, dan wel dat de veiligheid van bezoekers van het evenement, waaronder veel kinderen, in gevaar dreigt te komen;

• in verband met deze omstandigheden (ernstige) vrees bestaat voor het ontstaan van een oproerige beweging, een (ernstige) verstoring van de openbare orde, (ernstige) wanordelijkheden zoals bedoeld in artikel 176 Gemeentewet;

• met het oog op de handhaving van de openbare orde en de veiligheid van burgers en goederen en de veiligheid van demonstranten het stellen van algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn;

• de burgemeester in deze een bijzondere verantwoordelijkheid draagt;

• de gewone beschikbare middelen om de hierboven bedoelde problemen het hoofd te bieden, tekortschieten;

• het daarom noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde en ter bescherming van de veiligheid voor personen en goederen, maatregelen te treffen in de vorm van een noodverordening;

• de noodverordening bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit.

besluit

vast te stellen de navolgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen en goederen.

Artikel 1 Reikwijdte

Deze verordening geldt voor de gemeente Maassluis, te weten het gebied begrensd door Schenkeldijk —Maasdijk — Coldenhovenlaan — N220 — A20/E25 — Laan 40-45 — Prinses Julianalaan — Vlaardingsedijk (tot Burgemeester van de Lelykade).

Artikel 2 Verboden gedragingen

Het is een ieder, die zich bevindt in het in artikel 1 aangegeven gebied, verboden om a. zaken, voorwerpen, of objecten mee te voeren waarmee de openbare orde kan worden verstoord, zoals messen, fakkels, vuurwerk of anderszins brandbare stoffen, slagwapens, katapulten, traangas, pepperspray, boxbeugels en dergelijke; b. gezichtsbedekkende kleding te het dragen met het kennelijke doel om herkenning te voorkomen; c. cameratoezicht te belemmeren of te bemoeilijken; d. spandoeken met een hoogte van meer dan 1 meter, versterkte spandoeken of spandoeken van sterk kunststof mee te voeren; e. belemmering te voeren of uiten van overheidsoptreden of van de hulpdiensten alsmede aanwezige beveiliging en media;

Artikel 3 Verwijderingsverplichting

Een ieder die zich al dan niet in groepsverband bevindt in het in artikel 1 aangegeven gebied, dan wel in de directe nabijheid daarvan, is verplicht zich op eerste vordering van de politie uit Maassluis te verwijderen in een door de politie aangegeven richting langs een door de politie aangegeven route indien: a. verboden gedragingen door de politie zijn geconstateerd; b. de politie personen herkent die behoren tot de in de overweging genoemde groeperingen die in het gebied aanwezig zijn met het kennelijke doel om de openbare orde te verstoren; c. De politie personen herkent waarvan op grond van gedragingen of andere tekenen kan worden afgeleid dat zij zich in of in de omgeving van het evenement bevinden met het kennelijke doel de openbare orde te verstoren; d. in groepsverband kwetsende spreekkoren worden aangehaald of in een groep strafbare feiten plaatsvinden;

Artikel 4

Het is verboden objecten containers, dranghekken en dergelijke die zijn geplaatst ter afscherming van het in artikel 3 bedoelde gebied en alle andere daar aanwezige hekken en omheiningen, te verplaatsen, te passeren, of daarover te klimmen, danwel zich vast te ketenen aan toegangshekken en het blokkeren van toegangshekken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 12 november 2016 om 03.00 uur en eindigt op 13 november 2016 om 03.00 uur. Artikel 6 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening Maassluis november 2016. De burgeme laassluis, Dr. T.J. Haan Maassluis, 11 november 2016 De verordening wordt bekendgemaakt op de site van de gemeente Maassluis en gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, lid 2 van de Gemeentewet terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de Commissaris der Koning en van de Hoofdofficier van Justitie.

Overtreding van één of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. 

Onderzoeker verbaasd over beleid assimilatiebelichting Meer info - Kunstwerk van de Maand augustus 2021; Harten Meer info - 100 jaar begraafplaats St. Barbara Meer info - Trefpunters leren ouders een lesje Meer info - Administratief medewerker logistiek parttime Meer info - Coördinator Technische Dienst Meer info - Bedrijfsarts Meer info - Coördinator Interne Logistiek Meer info - Hoe een eenvoudige app de hele samenleving controleert Meer info - Verbod op stofzuigers boven 900 Watt Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Net geen podium op circuit van Zolder Meer info - R&D Engineer Meer info - Stand van zaken hoge nood in Maassluis Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Clubkampioenschappen bij schermvereniging Trefpunt Meer info - Werkvoorbereider Meer info - Laser Operator Meer info - Interieuradviseur/verkoopmedewerker Meer info - Junior teeltmanager m/v Meer info - Financieel administratief medewerker Meer info - Productieleider Meer info - Nachtchauffeur CE Meer info - Service Team Meer info - ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ Meer info - Voorarrest verdachten moordaanslag Peter R. de Vries verlengd Meer info - Specialist Ruimtelijke Ordening en Planologie Meer info - Poëziefestival "Dichter bij de Boer" Meer info - Accountmanager Meer info - United Vansen moet ADO € 2 miljoen betalen Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Schoonmaker gezocht! Meer info - Medewerker bediening Meer info - Keukenhulp (Parttime) Meer info - HR-adviseur Meer info - Chauffeur (BE) Meer info - Gasmeetkundige Hoekse Waard Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps bijna klaar Meer info - Watergebruik in 2019 licht gedaald Meer info - Logistiek medewerker Meer info - Eindcontroleur kachels Meer info - Onings Holland zoekt enthousiaste Logistiek planner (fulltime)  Meer info - Weer leerling Rotterdam aan Zee geslaagd voor muziekexamen Meer info - Kunstwerk van de Maand juli Meer info - Open deur op zaterdag bij Regenboogkerk Meer info - IJzersterke plaatwerker Meer info - CNC-frezer Meer info - Technisch productie medewerkers Meer info - Applicatiebeheerder ERP (fulltime) Meer info - Heftruckchauffeur Meer info