Opvang 275 asielzoekers in hotel arbeidsmigranten Lierseweg

Gemeente Westland

Opvang 275 asielzoekers in hotel arbeidsmigranten Lierseweg

Wateringen 02.02.2016 - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland is van plan medewerking

te verlenen aan de tijdelijke kleinschalige opvang van 275 asielzoekers in het hotel voor arbeidsmigranten aan de Lierseweg op bedrijventerrein Zwethove in Wateringen. Aan de gemeenteraad is gevraagd wensen en bedenkingen te uiten.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is met de eigenaar van het hotel overeen gekomen dat het hotel gedurende twee jaar zal worden gebruikt als opvanglocatie, met een optie tot verlenging met nog eens twee jaar. Het COA zal in het hotel asielzoekers en statushouders opvangen, zowel gezinnen als alleenstaande mannen en vrouwen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het plan van het COA. “Door medewerking te verlenen neemt de gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in een immens internationaal vraagstuk. We zien dat Europa en de Nederlandse overheid worstelen met dit vraagstuk, maar deze mensen zijn hier nu eenmaal. Het is een kwestie van fatsoen om als 100.000+ gemeente opvang te bieden”, aldus coördinerend wethouder Mohamed el Mokaddem. “Ik zie dit als het resultaat van een zorgvuldig proces, waar ook de maatschappelijke partners van de gemeente nauw bij betrokken zijn. Het college heeft goed geluisterd naar de gevoelens binnen de gemeenteraad en de samenleving. In onze afweging hebben wij hier rekening mee gehouden.”

Dagbesteding

Het hotel heeft momenteel ruimte voor een kleine 400 personen. Aangezien er extra recreatieruimtes, cursuslokalen en kantoorruimtes worden gerealiseerd, kunnen er straks maximaal 275 asielzoekers worden opgevangen. Voor de bewoners van de opvang worden cursussen en sport- en spelactiviteiten georganiseerd, al dan niet met behulp van vrijwilligers. Het COA gaat hiervoor actief op zoek naar samenwerkingsverbanden met Westlandse welzijnsorganisaties en verenigingen. Aangezien kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar leerplichtig zijn, zullen zij een plek moeten krijgen in het reguliere onderwijs. Een schakelklas is hiervoor een goede opstap. De gemeente is hierover in overleg met de scholen.

Omgevingsvergunning

Op dit moment ligt er op de locatie in Wateringen een bedrijvenbestemming met de specifieke aanduiding ‘hotel voor tijdelijke arbeidsmigranten’. Om in het hotel asielzoekers te kunnen opvangen moet worden afgeweken van de geldende bestemming. Hiervoor dient de eigenaar een omgevingsvergunning aan te vragen. Het college is voornemens medewerking te verlenen aan de vergunningenprocedure. Het gaat in beginsel om een reguliere procedure met een beslistermijn van acht weken. Na bekendmaking van het besluit van het college start de bezwaartermijn en kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

Vervolg

De gemeenteraad vergadert waarschijnlijk op dinsdag 16 februari a.s. over het plan. “Mochten mensen vragen of zorgen hebben, dan sta ik hen de komende weken persoonlijk te woord tijdens het speciale spreekuur dat wij organiseren”, aldus wethouder El Mokaddem.

“Mensen kunnen ook een mail sturen naar mijn persoonlijke emailaccount: melmokaddem@gemeentewestland.nl.”

Een afspraak maken voor het spreekuur kan via tel. 140174 of info@gemeentewestland.nl.

Jubilarissen UDI Westland in het zonnetje gezet Meer info - Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info