Opwekking zonne-energie op stortplaats Maasvlakte

Geplaatst door Westlanders.nu op 28/05/2014 06:31

Opwekking zonne-energie op stortplaats Maasvlakte

Maaslakte 28.05.2014 - De provincie Zuid-Holland en de firma Van Gansewinkel hebben door Grontmij een verkenning laten doen naar de mogelijkheden....

voor het afdekken van stortplaatsen met zon-PV; zonnecellen die elektriciteit opwekken. Gisteren zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. aan de gedeputeerden Govert Veldhuijzen en Rogier van der Sande.

Onderzoek

Er is gekeken of er voordelen te behalen zijn uit de integratie van de afdichting van stortplaatsen met zonnepanelen of zonnefolie. Alleen al op de stortplaats C3 deponie op de Maasvlakte is er 7-11 hectare beschikbaar voor zonne-energie, goed voor een stroomproductie van 5 tot 10 miljoen kWh. In het verkennend onderzoek is gekeken naar bestaande praktijken in Europa en de VS en zijn de belangrijkste vragen en randvoorwaarden in beeld gebracht.

Resultaat

Het inrichten van stortplaatsen met zon-PV lijkt rendabel. De onderzoeksresultaten zijn voldoende positief om het concept van een stortplaats met ‘zonne-afdichting’ uit te werken en te ontwerpen. De integratie in de afdekking kan kostenbesparend zijn ten opzichte van een traditionele afwerking. Zo kan de opgewekte elektriciteit verkocht worden en lijkt een goedkopere afdichtingsconstructie mogelijk als die wordt gecombineerd met zonnepanelen. Deze moet dan wel gelijkwaardig zijn aan een traditionele afdichting. Een vervolgstudie moet hier inzicht in geven.

Provinciaal beleid

In de Nota intensiveringenergiebeleid Zuid-Holland (februari 2014) is een van de doelstellingen het vergroten van het aandeel duurzame energie in de totale energiemix. De provincie levert zo een bijdrage aan de landelijke doelstelling dat 14% van het energiegebruik in 2020 duurzaam wordt opgewekt.

In de genoemde nota staat over zonne-energie: Vanuit haar provinciale taakstelling en verantwoordelijkheid stimuleert, faciliteert en ondersteunt de provincie actief het gebruik van zonne-energie als duurzame vorm van energievoorziening. Veldhuijzen: "De provincie heeft de afgelopen jaren een aantal grootschalige zonneprojecten ondersteund: panelen op het Oceanium in diergaarde Blijdorp, het Centraal station in Rotterdam en de Space Expo in Noordwijk. Nu zonne-energie betaalbaar wordt en het steeds aantrekkelijker wordt om grote oppervlakten met zonnepanelen te beleggen, richt de provincie zich vooral op de ruimtelijke inpassing".

Een van de resultaten uit het onderzoek Zuid-Holland op Stroom is dat zonnecellen op bijvoorbeeld (voormalige) stortplaatsen een grote opwekkingscapaciteit aan duurzame elektriciteit hebben en weinig ruimtelijke discussies met zich mee zal brengen. Het dubbel gebruiken van ruimte en het benutten van braakliggende terreinen verdienen vanuit ruimtelijk oogpunt de voorkeur boven zonnevelden in het open landschap.

Nazorg stortplaatsen

De provincie is verantwoordelijk voor de nazorg op stortplaatsen. Een aantal stortplaatsen is al aan de provincie (Nazorgeenheid) overgedragen. Enkele staan op de nominatie overgedragen te worden. De firma Van Gansewinkel is nog eigenaar en beheerder van enkele stortplaatsen, waaronder de C3 deponie (VBM) op de Maasvlakte. De C3 deponie zal naar verwachting rond 2019-2020 worden afgedicht.

Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info