Stand van zaken gemeenteraad Midden Delfland over vluchtelingen

College Midden Delfland

Stand van zaken gemeenteraad Midden Delfland over vluchtelingen

Midden Delfland 04.11.2015 - De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft op dinsdag 27 oktober een aantal besluiten genomen n.a.v. de motie Vluchtelingen.

Op 22 september jl. heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over vluchtelingenwerk.

De motie riep daarin het college op:

a. om het voorgenomen programma voor huisvesting vergunninghouders versneld en verhoogd uit te voeren, opdat uiterlijk eind 2016 aan minimaal de reguliere taakstelling (voor de 51 vergunningshouders) is voldaan;

b. om een raadsvoorstel voor te bereiden voor een extra inspanning boven de reguliere taakstelling en in dat voorstel zowel de aanpak van de maatschappelijke als ruimtelijke aspecten van het huisvesten van vergunninghouders te beschrijven;

c. om het raadsvoorstel ter bespreking aan te bieden in de vergadering van de raadscommissie d.d. 13 oktober 2015 en vervolgens in de vergadering van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2015;

d. om samen met burgers, maatschappelijke instellingen en organisaties de mogelijkheden voor direct realiseerbare en kortdurende noodopvang te onderzoeken en deze opvang waar mogelijk op korte termijn te realiseren.

 

Op basis van een college-voorstel besloot de gemeenteraad op 27 oktober om:

1. Midden-Delfland niet aan te melden als crisisnoodopvanglocatie bij het COA, maar prioriteit te geven aan het versneld huisvesten van statushouders en het verrichten van extra inspanningen boven de wettelijke taakstelling van circa 50 personen, zodat wij in totaal tussen de 75 en 100 statushouders huisvesten voor 31 december 2016;

2. hierbij uit te gaan van spreiding van de statushouders over de drie dorpkernen, waarbij de verdeelsleutel nog definitief moet worden vastgesteld;

3 vast te houden aan de locatie ‘De Kreekzone’ in Den Hoorn voor de opvang van statushouders door de bouw van circa 15 woningen, maar open te staan voor concrete en realistische alternatieven;

4. met inzet van burgerparticipatie de komende weken nader onderzoek te doen naar potentiële locaties voor kleinschalige (tijdelijke) huisvesting voor statushouders en overige woningzoekenden in de overige dorpskernen;

5. met inzet van burgerparticipatie de mogelijkheden te onderzoeken voor de uitbreiding van de (permanente) sociale woningvoorraad;

6. het college de opdracht te verstrekken verder te gaan met het burgerparticipatieproces en de noodzakelijke voorbereidingen en hiertoe een aanvangskrediet ter beschikking te stellen van € 30.000,- te dekken uit de algemene reserve;

7. het college daarnaast de opdracht te verstrekken om in de raadsvergadering van januari 2016 te komen met een (tussen)rapportage over onder andere de locatiekeuzes, bebouwingsvorm, inrichting, huisvesting en maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Wordt vervolgd.

Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info