Stand van zaken veiligheid voetgangersoversteekplaatsen Maassluis

College Maassluis

Stand van zaken veiligheid voetgangersoversteekplaatsen Maassluis

Maassluis 11.09.2019 - De fractie van de VSP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de staat van de voetgangersoversteekplaatsen in Maassluis.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Inleiding
Op 5 juli 2019 heeft u de leden van de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over situatie voetgangersoversteekplaatsen naar aanleiding van een motie welke aangenomen op 7 november 2018. Hierin wordt specifiek gesproken over de volgende locaties: Westlandseweg, de Industrieweg en de Laan 1940-1945.  

De VSP Maassluis is voorstander van het verhogen van de verkeersveiligheid en vindt het van groot belang dat er extra aandacht wordt gegeven aan veilige oversteekplaatsen.

Wij roepen dan ook in herinnering de schriftelijke vragen gesteld op 5 oktober 2017 door het CDA inzake verkeersveiligheid, welke op 1 december 2017 beantwoord door het toenmalige college. In de raadsvergadering van 19 december 2017 is dit onderwerp geagendeerd en werd er gebruik gemaakt van het spreekrecht door ondergetekende naar aanleiding van zowel de vraagstelling door het CDA als de beantwoording van het college. 

We zijn inmiddels 20 maanden verder en nog altijd ontbreekt het aan veilige oversteekplaats(en) naar de sportcomplexen aan de Dr. Albert Schweitzerdreef dit ondanks eerder gedane toezeggingen door het vorige college mede op uitdrukkelijk verzoek van de CDA fractie bij monde van het toenmalige raadslid dhr. Voskamp

Reactie college Maassluis over verkeersveiligheid Industrieweg

1. Is het college het met de VSP eens dat wanneer er een toezegging is gedaan, hier dan ook binnen redelijke termijn gevolg aan zal moeten worden gegeven? 

Het College is het met de VSP eens dat er aan een toezegging binnen redelijke termijn gevolg moet worden gegeven. In dit geval gaat het om het opstellen van een actieplan verkeersveiligheid, waarin de stand van zaken ten aanzien van verkeersveiligheid in Maassluis is opgemaakt en op diverse thema’s, zoals oversteekplaatsen, snelheidsmonitoring en veilige school- en sportroutes, maatregelen zijn geformuleerd. Het kost tijd deze maatregelen uit te werken, te ramen en er de benodigde dekking voor te zoeken. Wij zijn het echter met u eens dat 20 maanden hiervoor te lang is. Het ontbreken van voldoende personele capaciteit en continuïteit hebben hierin helaas een rol gespeeld. 

2. Is het huidige college het met de VSP eens dat dit (de Albert Schweitzerdreef t.h.v. het MSV complex) nog altijd een onveilige situatie is. 

Nee, dat is het college niet met de VSP fractie eens; 

In het actieplan is de stand van zaken opgemaakt ten aanzien van de verkeersveiligheid in Maassluis. Hieruit blijkt dat Maassluis geen black spots kent. Dat zijn locaties waar gedurende vijf jaar tien ongevallen of in drie jaar zes letselongevallen hebben plaatsgevonden. Wel zijn er locaties waar gemiddeld meer ongevallen plaatsvinden dan elders, zogenaamde verkeersongevallenconcentraties. Hierbij wordt een weging gemaakt naar de hoeveelheid ongevallen die op de locatie plaatsvinden en de ernst van het eventuele letsel. De Albert Schweitzerdreef is geen verkeersongevallenconcentratie en objectief gezien dus niet verkeersonveilig. Dat neemt echter niet weg dat verkeersdeelnemers zich er wel onveilig kunnen voelen. Met name kwetsbare verkeersdeelnemers kunnen moeilijkheden ervaren met oversteken. Het betreft dan subjectieve onveiligheid, welke verbeterd moet worden. 

Om het oversteken op de Albert Schweitzerdreef voor langzaam verkeer structureel te verbeteren, moeten maatregelen genomen worden, die verder gaan dan alleen het aanbrengen van zebramarkering. Om de (subjectieve) veiligheid te verbeteren, willen we een maatregel nemen, die tegelijkertijd de snelheid van het autoverkeer remt, als ook de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer verbetert. Daarvoor zijn fysieke aanpassingen noodzakelijk, die in het actieplan verkeersveiligheid worden voorgesteld. 

Voorstel is om deze maatregel te treffen, op de centraal gelegen kruising van de Albert Schweitzerdreef en de Stadsmolen. Door de centrale ligging is de maatregel voor het hele gebied ten westen van de Albert Schweitzerdreef van waarde.

3. We zijn inmiddels 20 maanden verder (Dec 2017 – Juli 2019), zoals eerder al aangegeven. Wanneer zal de situatie aan de Dr. Albert Schweitzerdreef worden verbeterd middels een zebrapad volgens de eerder duidelijk gedane toezegging op 19 december2017? 

Kan het College aangeven of en hoe hier verder uitvoering aan zal worden gegeven? 

Zoals aangegeven is naar aanleiding van diverse vragen en een motie op gebied van verkeersveiligheid het actieplan verkeersveiligheid opgesteld. Deze is inmiddels afgerond. Na vaststelling kunnen de voorgestelde maatregelen, conform de planning in het actieplan worden uitgevoerd. Het actieplan verkeersveiligheid zal gelijktijdig met de beantwoording van deze schriftelijke vragen in besluitvorming worden gebracht.

Aftrap WestlandOntmoet op 16 juli Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Scouting Naaldwijk gaat op zomerkamp! Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Douanehuisje juli: Golven maken de zee. Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Creatieve workshop in Pluktuin Naaldwijk Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info