Stand van zaken veiligheid voetgangersoversteekplaatsen Maassluis

College Maassluis

Stand van zaken veiligheid voetgangersoversteekplaatsen Maassluis

Maassluis 11.09.2019 - De fractie van de VSP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de staat van de voetgangersoversteekplaatsen in Maassluis.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Inleiding
Op 5 juli 2019 heeft u de leden van de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over situatie voetgangersoversteekplaatsen naar aanleiding van een motie welke aangenomen op 7 november 2018. Hierin wordt specifiek gesproken over de volgende locaties: Westlandseweg, de Industrieweg en de Laan 1940-1945.  

De VSP Maassluis is voorstander van het verhogen van de verkeersveiligheid en vindt het van groot belang dat er extra aandacht wordt gegeven aan veilige oversteekplaatsen.

Wij roepen dan ook in herinnering de schriftelijke vragen gesteld op 5 oktober 2017 door het CDA inzake verkeersveiligheid, welke op 1 december 2017 beantwoord door het toenmalige college. In de raadsvergadering van 19 december 2017 is dit onderwerp geagendeerd en werd er gebruik gemaakt van het spreekrecht door ondergetekende naar aanleiding van zowel de vraagstelling door het CDA als de beantwoording van het college. 

We zijn inmiddels 20 maanden verder en nog altijd ontbreekt het aan veilige oversteekplaats(en) naar de sportcomplexen aan de Dr. Albert Schweitzerdreef dit ondanks eerder gedane toezeggingen door het vorige college mede op uitdrukkelijk verzoek van de CDA fractie bij monde van het toenmalige raadslid dhr. Voskamp

Reactie college Maassluis over verkeersveiligheid Industrieweg

1. Is het college het met de VSP eens dat wanneer er een toezegging is gedaan, hier dan ook binnen redelijke termijn gevolg aan zal moeten worden gegeven? 

Het College is het met de VSP eens dat er aan een toezegging binnen redelijke termijn gevolg moet worden gegeven. In dit geval gaat het om het opstellen van een actieplan verkeersveiligheid, waarin de stand van zaken ten aanzien van verkeersveiligheid in Maassluis is opgemaakt en op diverse thema’s, zoals oversteekplaatsen, snelheidsmonitoring en veilige school- en sportroutes, maatregelen zijn geformuleerd. Het kost tijd deze maatregelen uit te werken, te ramen en er de benodigde dekking voor te zoeken. Wij zijn het echter met u eens dat 20 maanden hiervoor te lang is. Het ontbreken van voldoende personele capaciteit en continuïteit hebben hierin helaas een rol gespeeld. 

2. Is het huidige college het met de VSP eens dat dit (de Albert Schweitzerdreef t.h.v. het MSV complex) nog altijd een onveilige situatie is. 

Nee, dat is het college niet met de VSP fractie eens; 

In het actieplan is de stand van zaken opgemaakt ten aanzien van de verkeersveiligheid in Maassluis. Hieruit blijkt dat Maassluis geen black spots kent. Dat zijn locaties waar gedurende vijf jaar tien ongevallen of in drie jaar zes letselongevallen hebben plaatsgevonden. Wel zijn er locaties waar gemiddeld meer ongevallen plaatsvinden dan elders, zogenaamde verkeersongevallenconcentraties. Hierbij wordt een weging gemaakt naar de hoeveelheid ongevallen die op de locatie plaatsvinden en de ernst van het eventuele letsel. De Albert Schweitzerdreef is geen verkeersongevallenconcentratie en objectief gezien dus niet verkeersonveilig. Dat neemt echter niet weg dat verkeersdeelnemers zich er wel onveilig kunnen voelen. Met name kwetsbare verkeersdeelnemers kunnen moeilijkheden ervaren met oversteken. Het betreft dan subjectieve onveiligheid, welke verbeterd moet worden. 

Om het oversteken op de Albert Schweitzerdreef voor langzaam verkeer structureel te verbeteren, moeten maatregelen genomen worden, die verder gaan dan alleen het aanbrengen van zebramarkering. Om de (subjectieve) veiligheid te verbeteren, willen we een maatregel nemen, die tegelijkertijd de snelheid van het autoverkeer remt, als ook de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer verbetert. Daarvoor zijn fysieke aanpassingen noodzakelijk, die in het actieplan verkeersveiligheid worden voorgesteld. 

Voorstel is om deze maatregel te treffen, op de centraal gelegen kruising van de Albert Schweitzerdreef en de Stadsmolen. Door de centrale ligging is de maatregel voor het hele gebied ten westen van de Albert Schweitzerdreef van waarde.

3. We zijn inmiddels 20 maanden verder (Dec 2017 – Juli 2019), zoals eerder al aangegeven. Wanneer zal de situatie aan de Dr. Albert Schweitzerdreef worden verbeterd middels een zebrapad volgens de eerder duidelijk gedane toezegging op 19 december2017? 

Kan het College aangeven of en hoe hier verder uitvoering aan zal worden gegeven? 

Zoals aangegeven is naar aanleiding van diverse vragen en een motie op gebied van verkeersveiligheid het actieplan verkeersveiligheid opgesteld. Deze is inmiddels afgerond. Na vaststelling kunnen de voorgestelde maatregelen, conform de planning in het actieplan worden uitgevoerd. Het actieplan verkeersveiligheid zal gelijktijdig met de beantwoording van deze schriftelijke vragen in besluitvorming worden gebracht.

(junior) Kassenbouwers / Kassenslopers Westland Meer info - Tekenaar / Werkvoorbereider Westland Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - Inkoper / Verkoper AGF (Spaans is een pré) Westland Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Junior Inkoper Bloemen Aalsmeer Meer info - Carrosseriebouwer Lansingerland Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Calculator Kassenbouwprojecten Westland Meer info - Collegevragen inzake werkwijze Argos Meer info - Klimaat in je straat Meer info - Tweede editie Kerstfeest in de Stad strijkt neer in Maassluis Meer info - Stichting Garrels-orgel Maassluis presenteert ‘Hommage aan Feike Asma Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Ponte Meer info - Kledingactie voor projecten van Westlandse missionarissen! Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor uw personeelstekort! Meer info - Bowlen met Young Carma Meer info - Cursus “Gouden Momenten“ in Wateringse Hofboerderij. Meer info - ‘Debat van NIX’ op donderdag 19 september Meer info - Workshop anders kijken naar kindertekeningen Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland en Aalsmeer Meer info - Kampioenschap Poker komt naar Ter Heijde Meer info - Medewerk(st)er ERP systeem Navision Lansingerland Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Voor werkgever en werknemer Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Vrijdag 27 oktober literaire- / poëzieavond Meer info - Column; Wel schuld, geen straf! Meer info - Verkoper Potplanten (met eigen klantenkring) Aalsmeer Meer info - Verkoper Potplanten Aalsmeer Meer info - Inkoper Kamerplanten Westland Meer info - Teamleider Kwaliteit Westland Meer info - Verwarmingsmonteur Westland Meer info - Servicemonteur Westland Meer info - Werkvoorbereider / Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - Boxmedewerker Aalsmeer Meer info - Servicemonteur Elektrotechniek Westland Meer info - Panelenbouwer Westland Meer info - Wandelen voor jongvolwassenen bij Inloophuis Carma Meer info - Ingangscontroleur Bloemen Westland Meer info - Ingangscontroleur Planten Westland Meer info - Junior Commercieel Medewerker Westland Meer info - Systeem / Applicatiebeheerder Westland Meer info - Omgaan met dementie Meer info - Ouderen wonen minder vaak alleen Meer info - Workshop Encaustic Art bij Inloophuis Carma Meer info - Mini cursus “Hollandse Meesters “ in Hofboerderij Meer info - Westland Korenfestival op zaterdag 21 september Meer info - Projectmanager Health Magazine Westland Meer info