Uitleg over preventief fouilleren bij metrostations

College Westland

Uitleg over preventief fouilleren bij metrostations

Maassluis 03.10.2020 - Groen Links Maassluis heeft op 7 september vragen gesteld aan B&W ten aanzien van preventief fouilleren bij de metrostations.

Met deze brief beantwoorden zij de vragen.

Inleiding
De politie mag vanaf nu mensen die zich in of om de drie Maassluise metrostations bevinden preventief fouilleren. De burgemeester heeft deze gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Deze maatregel geldt een half jaar, zo is te lezen. De maatregel is bedoeld om het aantal wapens en messen dat men bij zich heeft terug te dringen.

Onze vragen zijn dan ook: Zijn er afgelopen tijd op/bij de metrostations dan zoveel mensen aangetroffen met messen en wapens?

Nee. Met dit besluit sluit de burgemeester aan bij het beleid van de buurgemeenten langs de Hoekse Lijn, die de metrostations als veiligheidsrisicogebied hebben aangewezen. In de regio Rotterdam is een toename te zien van incidenten waarbij sprake is van (al dan nief mondeling) dreigen met (vuur)wapens, met name messen. Sinds de opening van de Hoekse Lijn weten reizigers, Maassluis makkelijker te vinden en neemt hierdoor ook de kans toe op meer potentiële slachtoffers en daders in Maasluis. Door preventieve fouilleeracties uit te voeren op en nabij de vervoersknooppunten, kan de politie dat voorkomen. De metrostations in Maassluis geven niet direct aanleiding tot grote zorgen, maar worden in eerste instantie aangewezen ter preventie om verdere incidenten te voorkomen.

Zowel burgemeester Cor Lammers (Schiedam) als burgemeester Bas Eenhoorn (Vlaardin gen) noemen de inzet van preventief fouilleren een zwaar middel, maar wel noodzakelijk gezien de veiligheidssituatie in veel wijken. Is dit ook het geval in Maassluis? En zo ja, in welke wijken speelt dat dan?

In Maassluis zijn alleen de metrostations en de directe omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Er zijn geen wijken aangewezen.

Preventief fouilleren kan grote impact hebben op personen en is dan ook een zwaar middel. Is er geen mogelijkheid om in plaats van preventief fouilleren minder zware maatregelen in te zetten?

Nee, preventief fouilleren is het efficiënte instrument bij het terugdringen van het wapenbezit. We zijn ons ervan bewust dat preventief fouilleren een grote impact kan hebben. Door alleen de drie metrostations aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, beperken we de preventieve fouilleeracties tot een klein gebied.

Op de qroeps-whatsapp van de politie Rotterdam Rijnmond kwamen racistische teksten naar voren waar onder andere wordt gesproken over: "kankervolk. Allemaal kapot maken" en "meteen schieten". Zitten hier 1 of meerdere dezelfde agenten bij die hier dodelijk pre ventief gaan fouilleren? Zo ja, kunt u zich dan voorstellen dat wij hier onze vraagtekens bij hebben?

Betreffende agenten zijn disciplinair gestraft. Wij hebben een nationale politie, waarbij politie-agenten overal kunnen worden ingezet. In het algemeen moet ervoor gewaakt worden om te generaliseren, waarbij foutief handelen van enkele personen, een gehele groep wordt aangerekend. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie op last van de officier van justitie iedereen fouilleren. Het wettelijke uitgangspunt is dat dat preventief fouilleren 'zonder aanzien des persoons' gebeurt. De politie mag geen onderscheid maken op basis van bijvoorbeeld uiterlijk.

Het terug dringen van wapens en messen is een reden om hier preventief te fouilleren. Zijn er nog andere redenen waarom het preventief fouilleren wordt ingezet?

Nee, de maatregel is genomen om preventief op te treden tegen wapenbezit.

Waarom duurt deze maatregel een half jaar?

De wet schrijft voor dat de aanwijzing niet langer mag duren dan voor de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is. In januari 2021 evalueert de burgemeester samen met de politie de situatie. Vervolgens besluit de burgemeester op dat moment of het veiligheidsrisicogebied in stand blijft of komt te vervallen.

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Maassluis

Snuffelmarkt in Poeldijk op 26 juni Meer info - Inloophuis Carma nu ook voor Inloop weer open Meer info - Westlanders.nu zoekt App-bouwer Meer info - Op de Stoel voor het Goede Doel Meer info - Midden Delflanddag op zaterdag 19 juni Meer info - Wandelen langs de gebouwen van Jan van Beurden Meer info - C en CE Opleiding Meer info - (Ervaren) Hovenier Meer info - Carma KidsClub voor kinderen van 4 -12 jaar Meer info - Nachtafsluiting Ketheltunnel A4 van 10 op 11 juni Meer info - Gratis proeflessen dwarsfluit in Hoek van Holland Meer info - Orgelconcert van Jaap Kroonenburg Meer info - Help de reuzenberenklauwen uitsteken in Tanthof West Meer info - Wilde bijen in je tuin Meer info - Column: Schuivende panelen Meer info - IT Support Engineer Meer info - R&D Engineer Meer info - Maak kennis met de boomgaard Buitenplaats Vlaardingen, met picknick! Meer info - Field Service Engineer Meer info - Eindelijk weer optredens My Breath My Music Meer info - Sander Zuyderwijk opnieuw lijsttrekker VVD Westland Meer info - Kaartverkoop voor Muziek Bingo 19 juni Meer info - Zomerwandeling Staelduinse Bos op27 juni Meer info - Sportieve maatjesprojecten voor mensen met een beperking Meer info - Scouting Kwintsheul organiseert ‘Roei ons uit het rood’. Meer info - 'Duurzame' energie aandeel vorig jaar gestegen naar 11% Meer info - Nieuwe website historisch Wateringen-Kwintsheul Meer info - Expositie “Schittering aan het Water” Meer info - Nieuwe voorzitter Rechtswinkel Westland Meer info - Steunpakket wordt voortgezet in derde kwartaal Meer info - Meewerkend voorman logistiek Meer info - Kwaliteitsmedewerker Meer info - Politie toont beelden van overvallers Poeldijkseweg Meer info - Kunstwerk van de Maand juni 2021:Twee Plevieren Meer info - Repetities eindmusical basisschool in tuin van verzorgingshuizen? Meer info - Helpende Handen helpen Avavieren Meer info - Bergingschauffeur Meer info - Constructie bankwerker/lasser Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Taakstelling gemeente Rotterdam voor 959 statushouders Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps gepland voor 1 juli Meer info - Midden Delfland koopt Hoeve Johanna Meer info - (Junior) Planner Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Medewerker Orderacceptatie/Customer Service Meer info - Administratief logistiek medewerker Meer info - Gepensioneerden/AOW’ers gezocht Meer info - Gourmetstel verenigt familie! Meer info - Hoe een spelcomputer bijdraagt aan revalidatie! Meer info - Column; Wanneer zal het zijn? Meer info