Voorlopig nog geen bruggen op afstandbediening

College Maassluis

Voorlopig nog geen bruggen op afstandbediening

Maassluis 20.11.2014 - De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de bediening van de beweegbare bruggen.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

In reactie op uw vragen o.g.v. artikel 51 van het Reglement van Orde per ingekomen brief van 2 oktober 2014, aangaande de bediening van de beweegbare bruggen, delen zij u het volgende mede.

1. Er wordt op dit moment een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om de vier beweegbare bruggen ( t.w. de Schansbrug, Havenbrug, Spoorbrug en de nog te realiseren Fietsbrug Keersluis) op afstand te laten bedienen vanuit de sluis-brugwachters centrale te Vlaardingen. Is dit het College bekend?

Het is het college bekend dat er een verkennend gesprek heeft plaats gevonden met een leverancier van technische installaties om de bruggen op afstand te bedienen. Er is geen sprake van een onderzoek.

 

2. Zijn de kosten voor de dan te installeren camera's, verkeerslussen in het wegdek en de elektrische aanpassingen in de brugbediening al gecalculeerd?

De kosten die gepaard gaan met elektrische aanpassingen zijn niet gecalculeerd. Er heeft alleen een verkennend gesprek plaatsgevonden. Wel is er gesproken over de mogelijke kosten. Deze zijn globaal weergegeven.

3. Bent u ervan overtuigd dot het samenspel tussen de drie bruggen, te weten de Havenbrug, de Fietsbrug keersluis en de Spoorbrug, ook op afstand zo nauwkeurig op elkaar of te stemmen zijn zoals nu het geval is en er geen gevaar ontstaat in welke vorm dan ook voor de (Maassluise) weggebruikers?

De technische mogelijkheden zijn beschikbaar om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. In andere gemeenten worden de beweegbare bruggen naar voile tevredenheid op afstand bediend.

4. Bent u van mening dat ook de Schansbrug voor bediening op afstand geschikt te maken is gezien de technische staat van de brug?

Er heeft geen recent onderzoek plaatsgevonden om te onderzoeken of het technisch mogelijk is om de bediening van de Schansbrug op afstand mogelijk te maken.

5. Worden de betrokken ambtenaren die nu dienst doen als brugwachter herplaatst in de gemeentelijke organisatie of staat hen ontslag te wachten?

Er is op dit moment geen sprake van dat de ambtenaren die dienst doen als brugwachter herplaatst gaan worden.

6. En wordt de gemeenteraad hiervan in kennis gesteld indien blijkt dat dit onderzoek een serieuze mogelijkheid tot realisatie biedt?

Op dit moment is er geen onderzoek naar de bediening van beweegbare bruggen om deze op afstand te bedienen. Mocht er in de toekomst wel een onderzoek ingesteld worden, dan wordt de gemeenteraad hier uiteraard tijdig over in kennis gesteld. Op dit moment is het nog niet aan de orde.

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info