Vragen omtrent ontwikkelingsplan Oranjebonnen

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/03/2015 18:48 - Gewijzigd op 02/03/2015 19:00

Vragen omtrent ontwikkelingsplan Oranjebonnen

Hoek van Holland 02.03.2015 - Onlangs bracht de gemeente Rotterdam het Ontwikkelplan voor de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder naar buiten.

Uitgangspunt voor de ontwikkeling is een versterking van de recreatieve functie en en de versterking van de diversiteit van flora en fauna in de Bonnenpolder. Onderdeel is het tot stand brengen van een ecologische verbinding door de Bonnenpolder tussen enerzijds Solleveld/ Kapittelduinen en anderzijds Midden Delfland. 

Opvallend is dat er in het ontwikkelplan geen melding wordt gemaakt van de aanwijzing van een deel van de Bonnenpolder als strategische reservering EHS. Het overige deel van de Bonnenpolder valt onder beschermingscategorie 2 in het kader van Recreatie Om De Stad.

In het ontwikkelingsplan worden de volgende ontwikkelingen gekenschetst als passend binnen de Bonnenpolder: 

– In het nieuwe bestemmingsplan de mogelijkheid creëren voor het vestigen van een melkveebedrijf met 400 à 500 koeien. In de startfase zal sprake zijn van een bedrijf met 250 koeien en een erfoppervlakte van 1,5 à 2 ha.

– Het vestigen van een vakantiebungalowpark

– Nieuwbouw ten behoeve van toeristisch verblijf, camping, horeca of verkoop.

De Gemeente Rotterdam onderkent dat grootschalige melkveehouderij met een woonerf van meer dan 2 ha niet past binnen de Ruimtelijke Verordening. Desondanks wil men het plan verder onderzoeken waarbij naar eigen zeggen “de milieuafwegingen een belangrijk aandachtspunt vormen”.

In verband met de nabijheid van het Natura-2000 gebied Solleveld en Kapittelduinen wordt onderkend dat de emissie van stikstof/ammoniak een knelpunt vormt.

In de quick scan van DCMR wordt de gevoeligheid van de ecologische verbinding en de bestaande ecologische potentie voor de stikstof/ammoniak-emissie niet genoemd.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1.       Is het College met GroenLinks van opvatting dat versterking van de diversiteit van flora en fauna en het aanleggen van een ecologische verbinding in de Bonnenpolder eisen stelt aan de inrichting van de Bonnenpolder en beperkingen stelt aan de mogelijke emissie van stikstof/ammoniak in de directe omgeving?

2.       Is het College met GroenLinks van opvatting dat de recreatie om de stad bij voorrang gericht is op de beleving van groen, rust en open landschap voor de bewoners uit de stedelijke omgeving?

3.       Acht het College de inrichting van een megastal voor 400 tot 500 koeien passend binnen deze laatste smalle strook open groen tussen Westland en Nieuwe Waterweg, mede in relatie tot de aanmerking van dit gebied als RODS en strategische reserve EHS?

4.       Hoe ziet het College de relatie tussen het ruimen van kassen in verband met de openheid van het gebied indien tegelijkertijd elders in hetzelfde gebied een megastal van ruim meer dan 2 ha wordt toegestaan?

5.       Acht het College het noodzakelijk of wenselijk dat in de MER, naast de effecten op het Natura-2000 gebied Solleveld en Kapittelduinen, ook de uitwerking van nieuwe bestemmingen op de geplande ecologische verbinding en de beoogde diversiteit van flora en fauna in beeld wordt gebracht?

6.       Ziet het College de bouw van een megastal voor 400 tot 500 koeien als voortzetting van bestaand agrarisch gebruik?

7.       Is het College van opvatting dat een vakantiebungalowpark past binnen de doelstellingen van een (klein) RODS-gebied? Zo ja, welke  grenzen stelt het College aan de omvang van een vakantiebungalowpark in dit gebied?

8.       Ziet het College de bouw van een vakantiebungalowpark als voortzetting van bestaand agrarisch gebruik?

9.       Ziet het College nieuwbouw ten behoeve van toeristisch verblijf, camping, horeca en verkoop als voortzetting van bestaand agrarisch gebruik?

10.   Is het College van mening dat de uitvoering van het concept-ontwikkelplan Oranjebonnen geheel past binnen de bestaande ruimtelijke regels?

11.   Zo vraag 10 negatief wordt beantwoord, is het College bereid een ontheffing te overwegen en heeft het College de Gemeente Rotterdam geïnformeerd over haar standpunt in deze?

Annelies van Egmond, GroenLinks

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info