Oprichting Kredietunie Westland een feit

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/12/2015 14:07

Oprichting Kredietunie Westland een feit

Naaldwijk 03.12.2015 - Gisteren is de eerste stap gezet voor het oprichten van een kredietunie voor het MKB in het Westland; de oprichtingsakte van de Coöperatieve Kredietunie Westland U.A.

is om 14:00 uur ondertekend door  het oprichtingsbestuur: voorzitter Evert van Malkenhorst, secretaris Pieter Hoogerbrugge, penningmeester Aad Kester en algemeen bestuurslid Cees van Veldhoven.

Kredietunie Westland maakt het voor MKB ondernemers uit het Westland mogelijk om financiering aan te trekken naast het bankkrediet.  Bovengenoemd initiatief  wordt gesteund door MKB Westland, VNO-NCW Westland- Delfland en Ondernemersklankbord. Ook Westland Partners Notarissen en Advocaten heeft dit initiatief gesteund door het kosteloos verzorgen van de akte van oprichting. Kredietunie Westland heeft zich aangesloten bij de landelijk opererende Vereniging van Kredietunies (VKN). De verwachting is dat Kredietunie Westland halverwege 2016 operationeel is.

Het initiatief tot oprichting van de Kredietunie Westland is ontstaan vanuit de problematiek rondom kredietverlening aan het MKB. Voor ondernemers in de regio Westland die tot € 250.000,- financiering zoeken, is kredietverlening via de reguliere banken niet altijd eenvoudig. Er worden serieuze problemen bij de financiering van het MKB verwacht, zodra de economie verder aantrekt. Kredietunie Westland helpt MKB ondernemers met kredietaanvragen tot maximaal  € 250.000,- per individueel geval. Dergelijke financieringen zullen veelal in combinatie met de reguliere banken plaatsvinden. De eerste stappen voor een goede samenwerking met deze partijen zijn gezet.  

Begeleiding voorwaarde tot toekenning

Om in aanmerking te komen voor een krediet kunt u als ondernemer of bedrijf lid worden van de kredietunie. U koopt één aandeel met een nominale waarde van €1.000,-. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt, omdat u te maken heeft met mensen die thuis zijn in uw branche. Begeleiding door een coach is een voorwaarde voor de toekenning van krediet. Als kredietnemer kiest u zelf een coach uit de kring van leden, die de voor u gewenste kennis of ervaring heeft.

Professionele coöperatieve spaar- en leenkas

Een kredietunie is een professionele coöperatieve spaar- en leenkas voor ondernemers, die eigendom is van, en bestuurd wordt door de leden. Zowel spaarders als leners zijn lid. De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. De leden bepalen gezamenlijk het beleid en kiezen het bestuur.  

Ieder lid heeft stemrecht, kan zich kandidaat stellen voor het bestuur en heeft één stem. De uit te lenen gelden worden gefinancierd uit het spaargeld en de beleggingen van leden. Leden-aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat zij in het eigen vermogen hebben bijgedragen.

Dat er behoefte is aan alternatieve toegang tot krediet voor MKB ondernemers is duidelijk. Afgelopen jaar zijn er veertien kredietunies opgericht, wat nu zorgt voor in totaal achttien kredietunies, verspreid over heel Nederland.

Bezoek www.kredietunieregiowestland.nl voor meer info. 

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info