Prognose bevolkingsgroei Nederland tot 2070

CBS

Nederland 17.12.2021 - Het CBS heeft geprognotiseerd dat de bevolking van Nederland de komende vijftig jaar blijft groeien, tot 20,6 miljoen inwoners in 2070.


Naar verwachting bereikt het inwonertal in 2025 de 18 miljoen en in 2036 de 19 miljoen. De bevolking groeit vooral door migratie en een stijgende levensduur. In 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder.

De komende jaren groeit de bevolking naar verwachting nog relatief snel, maar daarna neemt het groeitempo af. Het aantal van 20 miljoen wordt verwacht in 2060. De prognose beschrijft de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de bevolking. Deze verwachting kent ook onzekerheden, waarover meer te lezen is in de laatste alinea.

Bevolkingsgroei vooral door migratie
De bevolkingsgroei komt in 2021 naar verwachting uit op 118 duizend mensen. Dat is 50 duizend meer dan in 2020, toen de bevolkingsgroei als gevolg van de coronapandemie bijna halveerde. In 2019 kwamen er nog 125 duizend mensen bij. Voor de komende vijf jaren wordt een groei van meer dan 100 duizend per jaar voorzien.

De laatste jaren groeide de bevolking vooral door buitenlandse migratie. Ook in de toekomst is de verwachting dat het aantal immigranten groter zal zijn dan het aantal emigranten. Na een daling in 2020, trok de buitenlandse migratie in 2021 weer aan. De immigratie was hoger, terwijl de emigratie lager was. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de immigratie verder zal toenemen. Ook de emigratie zal weer toenemen, omdat een deel van de immigranten na een aantal jaren ook weer vertrekt.

Stijgende levensduur
De bevolking groeit de komende jaren niet alleen doordat meer mensen naar Nederland komen dan er vertrekken, maar ook doordat er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden. Verwacht wordt dat de levensduur verder stijgt. Sinds het begin van de coronapandemie in 2020 overlijden meer mensen dan ervoor. De sterfte zal de komende jaren echter weer afnemen, omdat naar verwachting minder mensen aan COVID-19 overlijden. Door de vergrijzing zal daarna het aantal overledenen geleidelijk toenemen.

Het aantal kinderen dat wordt geboren nam in 2021 toe. De verwachting is dat dit aantal ook de komende jaren nog toeneemt, maar dat aantal is op den duur niet voldoende om het oplopende aantal sterfgevallen te compenseren. Volgens de huidige inzichten zullen tussen 2040 en 2060 jaarlijks meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren. Dit zorgt ervoor dat het groeitempo van de bevolking in deze periode lager is.

In 2040 een kwart van de bevolking 65-plus Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt van 20 procent eind 2021 naar 25 procent rond 2040. Dit is zowel het gevolg van de naoorlogse geboortegolf en het grote aantal geboorten in de jaren 1960, als van de stijgende levensduur. Het aantal ouderen stabiliseert naar verwachting tussen 2040 en 2050, als kleinere generaties de 65 jaar passeren en veel ouderen uit de grote naoorlogse generaties overlijden. Na 2050 neemt het aantal ouderen in de bevolking weer toe, mede doordat de grote generatie millennials dan 65 jaar wordt. Het aantal 80-plussers zal naar verwachting de komende twintig jaar verdubbelen, van 0,9 miljoen eind 2021 naar 1,7 miljoen in 2043. Daarna loopt het aantal volgens de prognose verder op tot een maximum van 2,1 miljoen rond 2053.

Aandeel mensen in de werkende leeftijden daalt
Het aantal inwoners van 20 tot 65 jaar stijgt naar verwachting van 10,3 miljoen eind 2021 naar 10,5 miljoen rond 2026. Na een daling tot 10,3 miljoen in 2038 stijgt het weer tot 10,9 miljoen in 2070. Het aandeel 20- tot 65-jarigen in de bevolking daalt van 59 procent eind 2021 naar 53 procent in 2070. Het aantal 0- tot 20-jarigen blijft de komende jaren waarschijnlijk rond de 3,7 miljoen, waarna een toename inzet tot 4,3 miljoen jongeren in 2070. Het aandeel jongeren in de totale bevolking blijft rond de 21 procent.

Meer inwoners dan volgens vorige prognose De bevolkingsprognose wordt jaarlijks bijgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de meest recente ontwikkelingen en nieuwste inzichten. Ten opzichte van de prognose uit 2020 zijn er vooral aanpassingen op de korte termijn vanwege een lagere emigratie en hogere geboorte. Door de bijstellingen is het verwachte inwonertal in 2070 volgens de huidige prognose 176 duizend hoger dan volgens de vorige prognose.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Paaszangdienst op 29 mei in hervormde kerk Poeldijk - Open Atelier bij Carma - Column; Wat is de echte bedoeling? - Laatste weekend “Een feest van creativiteit” in de Hofboerderij. - Bijeenkomst ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ - Nieuwe app Westlanders.nu voor Google Play - Zomeravond-bridge bij Westlandse Bridge Club - Rotterdam Unlimited Zomercarnaval 2022 - Situatie opvang Oekraïners in Midden-Delfland - Informatieavond ‘Voeding tijdens en na de behandeling van kanker’ - Shaffy & Brass concert 11 juni - Honselse Feestweek geeft het startschot voor de zomer - Westland Ontmoet elkaar op 1 juni - Makers van de beste boeketten gezocht! - Startbijeenkomst Zwerfafvalbrigade Groene strand Zandmotor - Technisch assemblage medewerkers - Tentoonstelling "Vlinder-Rijk Bos" - Tentoonstelling ‘Joden in Vlaardingen’ - Save the date: Staat u al in ons balboekje voor het Herboristenbal? - Cateringmedewerker bedrijfsrestaurant maandag - Programma 29e Westerpop bekend! - Cijfers coronavirus voor dinsdag 3 mei - Vuile was en futuristische beelden in Kunsthalte 6 - 'De Balder opent haar luiken' - Nederland stuurt forensisch opsporingsteam naar Oekraïne - Talentscout zoekt talentscout - Onderzoek OM na uitlatingen bij TV-programma Vandaag Inside - Recruiter Consultant Flex - Cijfers coronavirus voor dinsdag 26 april - Tussenstand opvang Oekraïense vluchtelingen in Nederland - Notarieel Secretaresse - Is Je Smartphone Gehackt? Zo Kun Je het Checken en Voorkomen - Westland Blijft Staan - valpreventie voor senioren - ‘Daadkracht’ opent per maandag 2 mei 2022 een nieuwe praktijk - Westland geeft Warmte 1 mei van start! - Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli! - Kabinet; eind 2022 geen energie-import meer uit Rusland - Nederland bevriest bijna € 633 miljoen aan Russische tegoeden - Chauffeur (CE) - Facilitair Medewerker - Magazijnmedewerker - Team montessoribasisonderwijs in ’s-Gravenzande zou het liefst morgen al starten - Eén op 5 vrouwen krijgt ongewenste sexuele aandacht - Rusland zetten 15 Nederlandse diplomaten uit - Website Oekraïners.nl voor Oekraïense vluchtelingen - Officiële opening van het Univé Clubhuis in Naaldwijk - Les voor Oekraïense kinderen in Rotterdam - Google past reclamebeleid aan - Personal Assistant/Afdelingssecretaresse - Maaltijdbezorgers gezocht!