Steun gemeente aan sportverenigingen tijdens coronacrisis

College Westland

Westland 16.02.2022 - Op 30 november 2021 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland over steun aan verenigingen.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Veel verenigingen beginnen de gevolgen van de coronacrisis steeds sterker te voelen. Vooral nu de vierde golf – of is het inmiddels al de vijfde? Of zesde? – zich doet gelden. (Voetbal)verenigingen bijvoorbeeld ontvangen steeds minder inkomsten omdat de kantine dicht is en sponsors noodgedwongen afhaken. Andere verenigingen zien hun ledenaantallen afnemen en daardoor ook de contributie-inkomsten. Ook culturele instellingen zijn de dupe. Juist in deze tijd kan de gemeente een bijdrage leveren om verenigingen en organisaties te laten overleven en een extra steuntje in de rug te geven om de huidige crisis financieel te overbruggen. Zodat in Westland ook na de coronatijd een bruisend en actief verenigingsleven kan blijven bestaan.

Vraag 1
Er bestaan vanuit de overheid diverse regelingen om verenigingen te ondersteunen. Echter vele zijn lastig te vinden. Kan het college de verenigingen hierbij ondersteunen? Door bijvoorbeeld het inrichten van een speciale telefonische coronavraagbaak voor verenigingen. Of door enkele uren per week een coronaspreekuur te houden waarbij deze voorlichting wordt gegeven?

Antwoord 1
Er bestaan inderdaad veel steunregelingen voor (sport) verenigingen. Wij hebben de Westlandse sportaanbieders vanaf het begin van de coronacrisis via de Nieuwsbrieven Sport daarover geïnformeerd. Ook hebben we een speciaal mailadres (sportinfo@gementewestland.nl) aangemaakt waar verenigingen vragen kunnen stellen. Telefonisch kan eveneens contact opgenomen worden. Ook zijn wij enkele malen online met de sportverenigingen en -scholen in gesprek gegaan en hebben daarbij de nodige informatie gegeven over coronaregels en steunmaatregelen.

Vraag 2
Zijn er ook mogelijkheden om van uit de gemeente Westland (financiële) ondersteuning te geven? Voor kosten die niet gedekt worden door andere (landelijke) regelingen? Bijvoorbeeld door het opschorten, vermindering of kwijtschelding van de huur van gemeentelijke sportvelden en -hallen of gemeentelijke accommodaties? En hierover ook door middel van het coronaspreekuur voorlichting over te geven?

Antwoord 2
Het afgelopen jaar en ook al in het vierde kwartaal van 2020 hebben wij de huren van de gemeentelijke sportcomplexen volledig kwijtgescholden. Dit was voor de perioden dat er vanwege lockdowns geen gebruik kon worden gemaakt van de accommodaties. W ij hebben daarbij een beroep gedaan op de rijksregeling Tegemoetkoming Veldhuur Sportaccommodaties op grond waarvan wij (een deel van) het gecompense erde bedrag vergoed werd. Ook zijn de uren die sportverenigingen vanwege de lockdowns geen gebruik konden maken van de gemeentelijke sportzalen niet in rekening gebracht door Makelpunt W estland.

Daarnaast konden sportverenigingen (die gebruik maken van gemeentelijk maken van gemeentelijke sportcomplexen of zelf eigenaar zijn van hun sportaccommodatie) in 2020 en 2021 een beroep doen op de Subsidieregeling compensatie OZB -heffing sportverenigingen waarmee zij voor 75% gecompenseerd werden/worden voor de onroerendezaakbelasting die zij betalen. De gemeente neemt de heffing grotendeels voor haar rekening. Zowel over de kwijtschelding van de huur als de compensatie van de OZB -heffing zijn sportverenigingen geïnformeerd via de Nieuwsbrieven sport en tijdens de online sessies.

Tenslotte
Uit de gesprekken met bestuurders van sportverenigingen blijkt dat zij tevreden zijn over onze communicatie via de nieuwsbrieven en tijdens de online sessies. Het heeft ze voldoende informatie geven.

Reacties (1 reactie geplaatst)

Waarschijnlijk zijn er binnenkort verkiezingen ?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Poldertocht met polsstok - Bijeenkomst ‘De impact van borstkanker op je gezin’ - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - Imkerijdag en vlinders op 9 en 12 juli - Tentoonstelling Vrienden van het Staelduinse Bos 50 jaar - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Interieurbouwer / meubelmaker - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Poeldijk zingt geliefde liederen van Johannes de Heer - Workshop strandvondsten Zandmotor op 20 juli - Topspreker bij Woondromen in Wateringen - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB - OM: man schuldig aan dodelijk ongeluk - F&B Manager - Workshop Botanisch tekenen vrijdag 15 juli op Sonnehoeck - Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne - 60.000 Oekraïners ingeschreven in Nederland - Junior Backoffice Medewerker - C/CE Chauffeur - Inschrijving 12e Lions Zuidplas rally geopend - Oekraïense vluchtelingen aangehouden voor mensenhandel en oplichting - Magazijn medewerker - Pilot met bewijzen van verblijfsrecht voor Oekraïense vluchtelingen - Machine Operator - Expediteur import en export - Weer Europees sanctiepakket tegen Rusland - Westlandse fondsen investeren in muziekeducatie - Vrij reizen voor Oekraïense vluchtelingen gestopt - Gratis apps Westlanders.nu woensdag op zwart - Midden Delfland en huisvesting Oekraïense vluchtelingen - Situatie in Oekraïne nog te gevaarlijk - Twintig aanhoudingen tijdens opening strandseizoen - € 1 miljoen steun voor Oekraïense kunstenaars - Venéco zet volgende stip op de horizon - Vluchtelingen kunnen Oekraïnse bankbiljetten omwisselen - Medewerker personeelsadministratie - Oekraïner overleden bij steekpartij Windgatseweg