Stijging gebruik van biomassa in 2020

CBS

Nederland 30.09.2021 - Het energieverbruik uit biomassa zoals biogas, biobenzine, het 'groene deel' van huishoudelijk afval of houtproducten, nam vorig jaar met 10% toe.


Dit ten opzichte van 2019. Het verbruik steeg naar 119 PJ (petajoule) en is grotendeels toe te schrijven aan het toegenomen gebruik van biomassa in kolencentrales. Energie uit biomassa draagt voor 6% bij aan het totale energieverbruik in Nederland. Dit blijkt uit nieuwe analyses van energiecijfers van het CBS. Biomassa is met 54% de grootste bron van hernieuwbare energie in ons land, gevolgd door wind (23%) en zon (14%). Er zijn veel verschillende vormen van biomassa die ieder op een eigen manier worden benut.

Vloeibare biobrandstoffen (biobenzine en biodiesel) leveren de grootste bijdrage aan het totale bruto eindverbruik van biomassa: ruim 20% in 2020 (24 PJ). Dit verbruik is wel gedaald met 14% ten opzichte van een jaar eerder.

Het bij- en meestoken van biomassa in kolencentrales nam vorig jaar met bijna 150% toe en is goed voor bijna 17% van het verbruik van biomassa (20 PJ). Een andere belangrijke bijdrage wordt geleverd door de afvalverbrandingsinstallaties, goed voor bijna 17 PJ (14 procent). Het verbruik van biomassa is vanaf 2016 sterk toegenomen als gevolg van subsidieregelingen en internationale verplichtingen.

Herkomst houtige biomassa
In 2020 is 39 procent van de in totaal 3,9 miljoen ton houtige biomassa, gebruikt voor energieopwekking, afkomstig uit Nederland. Dit betreft verbruik in installaties met een vermogen groter dan 1 megawatt (MW) en is exclusief gasvormige of vloeibare biobrandstoffen, of andere vaste biomassa. Ruim 25% van de houtige biomassa komt uit Noord-Amerika, 28% wordt geïmporteerd vanuit de Baltische Staten, Portugal, Spanje en Rusland. Onze buurlanden Duitsland en België zijn verantwoordelijk voor de aanvoer van 7%. Vrijwel alle gebruikte houtige biomassa bestaat uit rest- en afvalstromen.

Biomassa vooral omgezet in warmte
Ruim de helft van de biomassa, ongeveer 63 PJ van de in totaal 119 PJ, wordt gebruikt voor de productie van warmte. Het grootste aandeel hierin vormt de biomassa die door huishoudens wordt gestookt (bijna 26%), vooral in houtkachels. Ook biomassaketels bij bedrijven uitsluitend bedoeld voor warmteproductie dragen hier voor een belangrijk deel aan bij (21%).

Meer biomassa meegestookt voor elektriciteitsproductie
Biomassa wordt omgezet in elektriciteit, warmte en biobrandstoffen voor vervoer. De elektriciteitsproductie uit biomassa is in 2020 met 51% toegenomen, met name door het meestoken van biomassa in kolencentrales. Het aandeel biomassa in kolencentrales groeide van 10% in 2019 (goed voor bijna 7 PJ elektriciteit) naar 39% in 2020 (17 PJ elektriciteit). De inzet van biomassa in afvalverbrandingsinstallaties, biomassaketels bij bedrijven en biogas voor elektriciteitsproductie is ongeveer gelijk gebleven.

Daling verbruik biobrandstof voor vervoer
Het overgrote deel van het verbruik van biomassa voor vervoer bestaat uit bio(transport)brandstoffen (94%). Het overige deel is biogas dat opgewaardeerd is tot groen gas. Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer nam af van bijna 27 PJ in 2019 naar ruim 23 PJ in 2020, ondanks een verhoging van het verplichte percentage hernieuwbare energie voor vervoer voor leveranciers van motorbrandstoffen.

Reacties (5 reacties geplaatst)

Gemeente Westland gaat zelfs zover in het verkopen van houtsnippers dat ze mijn eigen keurig onderhouden knotwilgen al begin september hebben geknot, volop in het blad, puur afbraak en diefstal !

Vrijwel alle gebruikte houtige biomassa bestaat uit rest- en afvalstromen ??? Er worden hele bossen voor gekapt jo . Wees is eerlijk .

Het grootste deel van de biomassa komt vast uit gemeente Westland. Daar is geen groen meer over.
Als je van Rotterdam naar Den Haag rijdt stopt het groen bij westerlee en begint het weer bij het bordje Den Haag…

Bomen koelen de aarde!
Zaag ze niet om voor energie.
Kernenergie is stukken duurzamer!

er wordt niet gerept over co2

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Natuur in park en tuin - Boeklezing door Erik Huisman bij Carma - Assistent Voorman (M/V) - Emmeliene gaat voor jou door het vuur - Zekerheidje voor 2022: de Honselse Feestweek op 22 t/m 25 juni - Medewerker zagerij - Cijfers coronavirus voor donderdag 13 januari - Accountmanager - Twee belangrijke aanwinsten voor Streekmuseum Jan Anderson. - Inkoper - Cijfers coronavirus voor maandag 10 januari - Medewerker Klantenservice - CNC frezer - Sterrenhemel bekijken tot 23 januari - Tankwagen CE chauffeur - Technisch productie medewerkers - Adriaan Dessing Prijs 2022 - C of CE Chauffeurs - Laboratorium medewerk(st)er tuinbouw - Commercieel medewerker binnendienst - Manager Uitvoering en Realisatie - Assistent Locatie Manager - HR-adviseur - Financieel administratief medewerker - Manager Projectenbureau - Stella zoekt Rust zamelt geld in voor de vervolgde kerk - Muziek voor iedereen - Logistiek medewerker glastuinbouw - Calculator/Werkvoorbereider/Planner - Winkelmedewerker (Fulltime) - € 590 miljoen extra coronasteun na directe lockdown - Inschrijving deelnemers Swim - Subsidie voor kleine culturele initiatieven, ook in 2022! - Coördinator Opleidingen - Medewerker personeelsadministratie - Column; Welbehagen? - Voorbereidingen Westerpop 2021 zijn gestart! - Commercial Support - Opbrengst mondkapjes naar Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie - Schilderijenexpositie Westlandse (hobby) schilders in de "Oude Koestal" - Kunstwerk van de maand december: Vallende ruiter - Medewerker zagerij - Woning kopen in het Westland steeds lastiger - Weer meer miljonairs in Nederland - Column; Je kop in het zand steken? - Office Manager - Lynx valt mensen en honden aan bij Nieuwlandsedijk - Expositie bij het RKD: Aelbert Cuyp in Engeland - Huidig college (gemeente Westland) blijft verbazen