Westland Verstandig: honderden klachten over slecht OV door EBS

Advertorial

Westland 09.10.2023 - Westland Verstandig: Meerdere honderden klachten over slecht verzorgd openbaar vervoer door EBS van en naar Westland.


Gedupeerde reizigers door zonder vooraankondiging niet rijden volgens rooster, dat doet zich voor naar alle bestemmingen, het voor “Jan Joker” wachten op de bus en meerdere diensten achter elkaar die uitvallen. Het op het rooster vermelden dat bussen wel rijden maar niet doen, en het op het rooster vermelden dat bussen wel op tijd rijden maar niet doen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Zelfs zoveel ritten vallen uit dat EBS het ook niet meer kan of wil aangeven in de app 9292OV omdat het “teveel is voor het systeem om te verwerken”. Gevolg: stress te laat komen op school, werk of ziekenhuis etc. Opvallend is dat heel veel reizigers erover klagen dat EBS ook niet telefonisch bereikbaar is voor informatie. Op klachten en mails wordt in het geheel niet gereageerd.

De conclusie moet zijn dat dit niet langer mag doorgaan op deze wijze en EBS ofwel per direct beter zal gaan presteren ofwel EBS vervangen wordt. Voorheen had de streekvervoerder Connexxion deze problemen niet. Sinds EBS het streekvervoer verzorgt zijn er al diverse problemen ontstaan en nu dit weer. Directe actie vanuit de gemeente en de Metropoolregio richting EBS is noodzakelijk. Zeker nu openbaar vervoer belangrijker geworden is dan ooit. Het gebruikmaken van openbaar vervoer gestimuleerd wordt. Voor onze jeugd een betrouwbaar en snel openbaar vervoer essentieel is. Westland Verstandig zal de meldingen of samenvattingen daarvan aan wethouder Varekamp aanbieden. Voorts zal Westland Verstandig bij de Begrotingsraad een motie indienen om het gemeentebestuur tot actie te dwingen. De motie* voegen we bij.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial

-------------------

Motie Ondeugdelijk openbaar vervoer door EBS

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 11 oktober 2023;

Overwegende:

- dat gebruik maken van het openbaar vervoer terecht door het gemeentebestuur van Westland wordt gepromoot;

- dat de wijze van uitvoering van het openbaar vervoer door EBS al heel lang te wensen overlaat;

- dat nu systematisch bussen uitvallen waardoor inwoners niet tijdig op hun afspraken kunnen verschijnen, afspraken in ziekenhuizen misgaan, colleges worden gemist omdat studenten niet op tijd aanwezig kunnen zijn;

- dat inmiddels bij Westland Verstandig tientallen berichten zijn binnengekomen met klachten over niet deugdelijk vervoer;

- dat de klachten ook nog veel meer behelzen dan alleen maar niet verschijnen van bussen, maar ook het laten staan van passagiers en doorrijden, het niet op tijd stoppen als wel het stopknopje is ingedrukt, agressief gedrag door chauffeurs;

- dat voorts EBS naar buiten zou aangeven dat wel bussen rijden en ook op tijd rijden, terwijl dat niet daadwerkelijk het geval is;

- dat dit allemaal ernstige zaken zij die echt niet kunnen. Voorts is gebleken dat bij klachten er in het geheel niet gereageerd wordt door EBS en ook telefonisch EBS heel lastig te bereiken is en als er dan al wordt opgenomen, enkel een telefoniste bereikt kan worden die niet mag doorverbinden en aangeeft dat de klacht wordt doorgegeven, hetgeen dan ook weer niet te controleren valt;

- dat Westland Verstandig vindt dat het College hier aan de bel moet trekken zowel bij EBS als bij de Metropoolregio dat dit niet langer meer op deze wijze kan en voor het geval er niet per direct verbetering optreedt, de Metropoolregio vergaande maatregelen moet nemen richting EBS, want anders zit ook Westland nog jarenlang aan deze slechte wijze van invullen van het openbaar vervoer vast;

Verzoekt het College:

Per direct de Metropoolregio en zo mogelijk ook EBS aan te spreken op –kort gezegd- het slechte presteren van EBS en de Raad binnen afzienbare tijd te informeren welke maatregelen jegens EBS genomen zijn en dat EBS bevestigt dat alle problemen tot het verleden behoren en EBS op een goede wijze invulling geeft aan haar verplichtingen.

Gaat over tot de orde van de dag. Namens de fractie van Westland Verstandig, Peter Duijsens

Reacties (21 reacties geplaatst)

Natuurlijk is het niet leuk als bussen niet op komen dagen, maar om EBS daar nu de schuld van te geven is not done. Connexxion beter? Als CXX nu nog had gereden hadden zij dezelfde problemen gehad als EBS nu want personeelstekort is overal momenteel. Ik heb gehoord dat zelfs overwerk nu extra betaald wordt maar eens is ook die rek eruit en om buschauffeurs die van 5 naar 6 dagen werken per week gaan om te zorgen dat de klant op tijd op zijn/haar bestemming komt gaat op een gegeven moment voor nog meer uitval zorgen omdat ook die laatste chauffeurs overspannen raken of anderszins ziek worden. Jullie realiseren je absoluut niet wat er op een chauffeur af komt op een dag, scheldende passagiers, of die de chauffeur niet eens zien zitten, automobilisten die te pas en te onpas voor hinder en/of vertraging zorgen, fietsers die zonder ook maar te kijken of richting aan te geven, afslaan of de weg op rijden, passagiers die het nodig vinden om hun telefoongesprekken hardop te voeren liefst nog met geluid aan zodat men ook nog eens het hinderlijk geklets van de "andere kant" hoort en dan moet een buschauffeur ook nog eens zien dat hij met al deze verstoringen op tijd rijdt en vriendelijk blijft lachen. Mensen, denk na, het is zo makkelijk om altijd maar met je vinger te wijzen naar iets wat in jullie ogen niet goed gaat maar bedenk ook eens hoevaak je zelf zit te bellen of je ergert aan het gebel, of hoe vaak je op de fiets zit en geen richting aan geeft en hoe vaak een buschauffeur daarvoor op zijn rem moet staan. EBS doet er echt alles aan om mensen te werven, stickers op de bus, posters in de abri's pas als er weer mensen zijn die dat werk willen doen zullen de problemen stukken minder worden maar zolang iedereen maar klaagt maar zelf niets doet.....
Ik zat laast 2 en half uur op een bus te wachten 31 naar monster al de opvolgende diensten waren gewoon uitgevallen afgelopen maandag was ik 12.30 klaar met werken en de reistijd is voor mij normaal 1 uur maar eenmaal bij bus 31 kwamen er 2 bussen achter elkaar niet afijn was uiteindelijk half 4 thuis en tot me verbazing vraagt notabenen De chauffeur vd bus waarom de bus zo vol is eh ja ik zei ja als je collega's een normaal zouden rijden had jij geen volle bus hé enne tussen haakjes ik sta hier nu ook al weer de halve middag dus ga nu eindelijk dat ding maar ff in beweging zetten hé
Ook in Waterland (ook EBS) zien we dit.
Meerdere diensten achter elkaar die uitvallen, bussen die niet komen opdagen.
Het is overduidelijk dat de deregulering alles stuk maakt ,20 jaar terug waren de bussen van de staat. Lees NS ,er waren nooit geen problemen ,echter sedert wordt losgekoppeld is alles fout gegaan
Zit nu te wachten vanaf 16:10 op de bus 456. Eerst gekeken of er niks uitviel. Ineens zie ik dat er achter elkaar 3 ritten uitvallen!!! Niet normaal . Hoop nu dat de bus 456 om 17:11 wel komt. Dit is ongehoord!!!! Klagen helpt niet bij EBS reageren 75 % van de tijd toch niet.
@ Ed, Houten bankjes? Die branden beter tijdens Oud en Nieuw. Kun je weer klagen dat de bushokjes zijn gesloopt.
A b is een asfaltzitter kan niet missen
Het probleem van ritten die uitvallen is zeker gelegen in het feit dat ook in het OV er op dit moment een groot tekort is aan o.a. buschauffeurs.
Op het moment dat de aanbesteding waaronder het Westland valt werd gegund was er nog voldoende rijdend personeel.
De vergelijking met de vervoerder (Connexxion) welke het vervoer in de periode vóór die gunning deed is niet terecht omdat we toen NL-breed nog niet te maken hadden met die enorme personeelstekorten in vele branches.
Het mopperen richting EBS lost niets op. Ook commentaren vanuit gemeentes leveren geen oplossing op. Zelfs boetes opleggen wegens niet "leveren conform afspraak" zullen op langere termijn zelfs een negatief effect sorteren (het bedrijf zou in de rode cijfers kunnen belanden waardoor de werkgelegenheid van het personeel dat op dit moment doet wat het kan om zoveel mogelijk bussen te laten rijden in gevaar komt).
Ook ik heb niet de oplossing voor het probleem van de personeelstekorten in Nederland.
Maar wellicht zou het aantrekkelijker maken van werken ten opzichte van niet werken (voor hen die qua gezondheid daartoe in staat kunnen worden geacht) een idee zijn.
Misschien dat gemeentes en overheden daarin beter kunnen investeren in samenspraak met de bedrijven die kampen met de personeelstekorten.
Wat betreft het OV kan ik alleen maar zeggen dat het een heerlijk vak is met veel "vrijheid" en over het algemeen vriendelijke passagiers (die begrijpelijk de laatste tijd teleurgesteld zijn) die de chauffeurs die zorgen dat er nog iets rijd diep in hun hart dankbaar zijn.
Dit is gewoon treurig al meerderen malen dit mee gemaakt bijna een uur wachten tot er een bus komt.
Ook gewoon in de hitten zitten de mensen te wachten , deze maatschappij ik in 1 word kloten. wij betalen al zoveel geld voor een rit maar dan wil je wel ergens op tijd kunnen komen,
Had in de zomer al zelf een mail naar ze gestuurd antwoord was personeel te kort en werkzaam heden dus daar moeten dus wij als klant maar het mee doen.
Voor mij was het een dagje strand zal je zeggen oke vrijetijd dus je heeft de tijd
Maar als je dan denkt zo nu ga ik naar huis dat ik bij de eerste bushalte halte Westlandse druif in sgravenzande een uur moest wachten en dan halte de Brug mijn overstap moet maken naar Naaldwijk daar ok eens ander half uur heeft zitten wachten in vollen zon 28 graden tja dan word een dagje strand dus niet zo leuk meer gemaakt .
En dat is maar 1 voorbeeld er zijn meerderen wat ik bij EBS heeft mee gemaakt dus tja deze maatschappij moet echt er uit ze hebben zelfs mijn vakantie naar Italie verpest om niet op te dagen dus ik hoop dat er een ander maatschappij word in gezet en dan om het kwartier gaan rijden
Sinds die aanbesteding is het met het opbaar vervoer alleen maar slechter geworden. Ook wat het werven van personeel aangaat.
Wat dachten de heren van de gemeente wesrland ervan om busstation te verplaatsen naar andere gemeentehuis.
Zodat pijlentuinenweg ontbus wordt.
Stuk veiliger en hoop herrie minder
Openbaar vervoer is al tientallen jaren prut. Is begonnen toen er geen bussen meer door de dorpen reden. Je moet nu minimaal een kilometer lopen voor een bushalte. Het is ook nog eens duur geworden. Voor mij geen openbaar vervoer.
Knallen nog 1x personeels tekort net als overal ebs wil wel maar ze zijn er gewoon niet net als in de zorg vrachtwagen piloten noem maar op je kan nu wel vreemd blijven doen maar dat is de reden en als jij ze weet mag je ze sturen
Slecht OV behelst niet alleen het aanbod of frequentie van ritten.
Slecht OV kont ook doordat gemeenten zoals Westland haltes/Abri's/Informatieborden niet op orde maken.
12 jaar geleden zijn op busstation Naaldwijk tijdens Oud en Nieuw abri's gesloopt, deze zijn niet terug geplaatst.
Volgens het draaiboek R-Net moeten gemeenten op lijnen van R-Net (455 en 456) de abri's naar huisstijl inrichten, dus met houten bankjes in de abri en een digitaal ingormatiebord. De enige halte op route lijn 456 dat zo is ingericht staat op Schiedam centrum.
Op busstation Naaldwijk behoort bij de halted van 455 en 456 een abri in huisstijl met digitaal haltebord geplaatst te worden.
Gemeente Westland heeft wel veel eisen omtrent het OV, maar geld heeft ze er niet voor over.
de uitspraak 'personeel tekort' is een groot excuus geworden deze zin is ontstaan tijdens de zogezegde corona periode. Waarom deze uitspraak getolereerd word door iedereen is te gek voor worden. Als ik dit excuus gebruikte vroeger in de transport, dan werd ik gelijk ontslagen of we waren deze klanten gelijk kwijt.

stop met excuses bedenken en ga allemaal je werk doen en trouwens buschauffeurs met een grote mond kunnen beter gelijk oprotten, toch??
"Honderden klachten" in een advertorial van WV betekent enkele tientallen.
Neemt niet weg dat het vervelend is voor de reiziger. Maar ik moet altijd wel grinniken met zulke teksten van WV.
Zal ik het vertellen personeels te kort zoals in heel nl simpel toch
Wil iemand aan WV uitleggen dat de gemeente hier niet over gaat, en een telefoontje van de gemeente Westland liggen ze ook niet wakker
Is het mogelijk dat W.V. ook de WMO een keer aan spreekt, de oudere zorg in het Westland wordt allen maar slechter.
Het is een algemeen feit dat het niet doorgaan van busritten voor het grootste gedeelte veroorzaakt wordt door het personeelstekort bij EBS.

Ook in Midden-Delfland worden (regelmatig) ritten geannuleerd i.v.m. deze personeelstekort. Mijns inziens lijkt het me beter om EBS te gaan ondersteunen met het werven van nieuw personeel, i.p.v. ze te behandelen als kleine kinderen, omdat ze een snoepje gepikt hebben.

Ok, het zit waarschijnlijk ingewikkelder in elkaar, maar toch.
Connection had deze problemen ook misschien niet zoveel als Ebs maar ook zij hadden regelmatig uitval zonder melden klantenservice niet bereikbaar

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Chinees Nieuwjaar weer in Chinatown Den Haag - Expositie Johan van der Helm - Het belang van effectieve werving en selectie en de rol van account manager jobs - Sterrenhemel bekijken tot maandag 26 februari - Neuzelmarkt bij de Vlietwoning - 200 jaar KNRM tentoonstelling door heel het land - ‘Formidable!’ Harmonieorkest van De Phoenix geeft concert met Frans thema - '5 dagen' vanuit Westland over toekomst glastuinbouw - Dit is hoe jouw onderneming succesvol wordt - Facilitair medewerker - Praten over borstkanker bij Carma - Junior Project Manager - Evenementen chauffeur - Goed nieuws voor Westlandse zonnepanelen bezitters: Salderingsregeling blijft! - Allround Monteur - Medewerker riooltechniek - Installatiebedrijf Recharged over behoud salderingsregeling zonnepanelen - Informatieavond over op- en overslag waterstof - Wat zijn de voordelen van beleggen in een ETF ten opzichte van losse aandelen? - Eerste Kamer stemt tegen afbouwen salderingsregeling - Vrachtwagenchauffeur Horti - Leren omgaan met angst bij of na kanker - Kunststof bewerker - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Maasdijk? - Bandenmonteur - Helpende handen gezocht voor Dios Lentefeest - Schoonmaak - Logistiek medewerker - Paniek in de Chocoladefabriek - Logistiek Medewerker afval - Productiemedewerker Planten - Productie medewerker stekwerk - Bedrijfsleider/meewerkend voorman - Meewerkend voorman - Grasverzorger - Presentatie uniek stamboomboek familie Van Buuren - 210 teams aan de start tijdens 33ste Roparun - Rotterdam Unlimited Zomercarnaval 2024 - Laadstation voor elektrische voertuigen: Wat u moet weten voordat u overstapt op elektriciteit - Struintochten in Van Dixhoorndriehoek in 2024 - Douwe Bob en Niels Geusebroek op Blue Light United Event - Het verhaal van Nederland- Oranje Nassau - Administratief facilitair medewerker - Bak-challenge WestlandOntmoet: doe mee en maak iemand blij - Tentoonstelling Klederdracht in Streekmuseum Jan Anderson - Foto-expositie (Over)leven toont de mens achter de dialysepatiënt - Lezing door Aad van Zeijl: Scheepmakers,Schippers en Schuiten - Productiemedewerker tuinbouw - Receptie medewerker - Omgaan met kanker, je hoeft het niet alleen te doen