5000 steunbetuigingen voor openhouden zwembad de Hoge Bomen

Vrienden van Zwembad de Hoge Bomen

5000 steunbetuigingen voor openhouden zwembad de Hoge Bomen

's-Gravenzande 02.04.2015 - De Vrienden van zwembad de Hoge Bomen heeft in een maand tijd al 5000 steunbeteugingen binnengehaald.

Dat kreeg de gemeenteraad woensdagavond te horen toen de vereniging gebruik maakte van haar inspreekrecht tijdens de vergadering in het gemeentehuis te 's-Gravenzande.

De vereniging benadrukte opnieuw dat er beloften zijn gedaan door de gemeenteraad om het zwembad open te houden. Hieronder de speech die gehouden werd en als bijlage bijgevoegd de uitspraken die door verschillende politieke partijen gedaan zijn.

-------------------------------

Meneer de Voorzitter! Dames en Heren!

Vanavond staat, voor ons eerder dan verwacht, de toekomst van zwembad De Hoge Bomen prominent op uw commissieagenda.

Wij hadden verwacht pas officieel van ons in deze raadzaal te kunnen laten horen bij de bespreking van onze brief aan de raad van 20 maart jongstleden. In die brief herinneren wij de raad aan de beloftes die de partijen in de gemeenteraad in de aanloop naar de laatste raadsverkiezingen aan hun kiezers over het zwembad hebben gedaan.

Wij hebben ons tot de raad gericht omdat de wethouder ons op 9 maart letterlijk heeft gezegd, dat zolang de raad geen nieuw besluit daarvoor in de plaats stelt het college (de wethouder) gehouden is het besluit van 2012 uit te voeren.

Dat schijnt te horen bij een dualistisch besturingssysteem. Trouwens: als het college zo met alle raadsbesluiten omgaat, dan kon de raad het weleens heel druk gaan krijgen!

Maar goed: vanavond staan wij hier als amper één maand oude Vrienden van zwembad De Hoge Bomen. Wij zijn een informele vereniging met een achterban die bestaat uit kinderen, ouders, grootouders en overgrootouders. Een achterban die verspreid over de dorpen in heel ons Westland woont.

Inmiddels hebben wij in één maand tijd ruim 5.000 steunbetuigingen ontvangen. Die zullen wij op een ander moment graag aan de voorzitter van de raad overhandigen.

Onze vereniging - en dat kan niet genoeg benadrukt worden - is niet gelieerd aan welke politieke partij dan ook. Wij hebben maar één doel: het behoud van het “beste combi-zwembad van Zuid-Holland” voor ons Westland.

Wij hebben in dat kader ook gesproken met de voorzitter van de Stichting Waterman Natuurlijk! Een burgerinitiatief dat alle steun van de raad verdient en dat naar onze overtuiging gewoon waar gaat maken dat het buitenzwembad De Waterman ook ná 2016 open blijft.

Het bestuur van Waterman Natuurlijk! is met ons van mening, dat het bad dat door de stichting in beheer is overgenomen qua openingstijden en personele inzet niet te vergelijken is met het zwembad waar wij voor opkomen.

Wij gaan u hier niet vertellen waarom het zwembad De Hoge Bomen behouden moet blijven. U weet dat als geen ander. Bij herhaling hebt u over de zwembaden in onze gemeente gesproken en u weet precies hoe groot het belang er van is. U, of in ieder geval een ruime meerderheid van de raad, heeft immers niet voor niets aan de kiezers beloofd dat u zich zult inzetten voor het behoud er van.

U deed die belofte ook met de wetenschap wat beheer, onderhoud en exploitatie aan middelen vergen. En uit eigen ervaring spreek ik wanneer ik daarbij zeg: als de raad iets wil, dan is er altijd geld voor!

Maar …. Dames en Heren!

Wij staan hier vandaag in de raadzaal van onze gemeente: het hart van onze Westlandse democratie. Hier zetelt onze volksvertegenwoordiging. Hier zetelt de raad, ons hoogste rechtstreeks gekozen bestuurorgaan.

Deze zaal brengt prima tot uitdrukking hoe dat werkt: U zit hier in het midden van de zaal. Maar de kiezers, degenen die u voor vier jaar hun vertrouwen hebben gegeven, kijken vanaf een enigszins verhoogde positie toe, terwijl u voor hen aan het werk bent.

U als raadsleden weet wat er speelt in onze gemeenschap. Als u leest in de kwartaalrapportages van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de Nederlanders zich zorgen maken over de afbraak van voorzieningen en over de betrouwbaarheid van de politiek, dan weet u dat dat ook bij Westlanders zo kan zijn.

Daarom: Kom uw verkiezingsbeloftes na, houdt het beste combi-zwembad in Zuid-Holland in stand en wie weet ………… nomineren wij u nog eens als “de beste volksvertegenwoordiging van Zuid-Holland” en dat dan nog maar als een beginnetje!

Dames en Heren!

Het zwembad De Hoge Bomen is gebouwd in de tijd van de oliecrisis. Het heeft onder meer de Golfcrisis, de Millenniumbug, de Internetbubble en de Bankencrisis doorstaan.

Vorige gemeenteraden zijn telkens weer in staat geweest het zwembad De Hoge Bomen ten dienste van de Westlanders open te houden. Misschien werd dat wel mede ingegeven door het motto van de optimistische Westlander, zoals dat zo mooi is verwoord in 1869 op de gevel van dit raadhuis:

“Ook al gaat het vandaag nog zo rot, morgen zal het vast wel beter gaan!”

Wij, Vrienden van zwembad De Hoge Bomen, hebben nog steeds vertrouwen in onze gemeenteraad. Laat door uw besluitvorming blijken dat dat vertrouwen terecht is. Laat door een duidelijk besluit zien dat 2012* is achterhaald door de nieuwe politieke werkelijkheid sinds maart 2014**!

Ik dank u voor uw aandacht!

* Besluit tot sluiting van de zwembaden De Waterman en De Hoge Bomen.

** Beloftes aan de inwoners/kiezers bij de verkiezingen van de leden van de raad (BIJLAGE).

-------------------------------------------------

BIJLAGE / Standpunten zwembad De Hoge Bomen politieke partijen volgens hun verkiezingsprogramma’s 2014-2018 (Bronnen: websites van de partijen d.d. 09-03-2015)

Op alfabetische volgorde zijn voor behoud:

C.D.A. (behaalde 9 raadszetels):

“Ook de andere zwembaden in de verschillende kernen hebben een belangrijke functie. Alle creatieve oplossingen voor het openhouden van deze baden verdienen ondersteuning.”

D66 (behaalde 2 raadszetels):

“D66 erkent dat het huidige aanbod aan zwemwater voor een gemeente van onze grootte aan de kleine kant is en pleit daarom voor het behouden van de huidige locaties.”

GemeenteBelang Westland (behaalde 6 raadszetels):

“De sportparken in Westland zijn echter van zeer hoog niveau, al hebben we te maken met een verouderd zwembad De Hoge Bomen in Naaldwijk. Inmiddels is besloten dat er geen nieuw centraal zwembad komt. Daarom wil GBW een inspanning doen het zwembad De Hoge Bomen ook na 2016 open houden.”

L.P.F. Westland (behaalde 6 raadszetels):

“Westland is een waterrijke gemeente. LPF-Westland is daarom van mening dat de gemeenten optimaal in moet zetten op het faciliteren van het zwemonderwijs in het basisonderwijs. De eerdere bezuinigingen op dit vlak dienen zoveel mogelijk ongedaan te worden gemaakt om er voor te zorgen dat er geen kind het basisonderwijs verlaat zonder zwemdiploma.”

Progressief Westland (behaalde 3 raadszetels):

“Voldoende zwembaden, open zwemwater enz. ….. .”

Westland Verstandig-LEO 2.0 (behaalde 7 raadszetels):

“Wij willen dat naast de Boetzelaer in Monster, de Waterman in Wateringen, Vreeloo in De Lier, Maesmunde in ’s-Gravenzande ook zwembad De Hoge Bomen na 1 januari 2016 open blijft.”

Niets specifieks over zwembaden vermelden:

Christen Unie / S.G. P. (behaalde 2 raadszetels):

“Als de gemeente ondersteunt, moet zich dat allereerst richten op de sportverenigingen die een actief jeugdbeleid voeren en jongeren helpen bij een gezonde levensstijl in de strijd tegen overgewicht.”

V.V.D. (behaalde 4 raadszetels):

“VVD Westland vindt sport en recreatie voor de Westlandse burger belangrijk. Sporten draagt bij aan algemene gezondheid en daarmee aan een gezonde en ontwikkelde maatschappij.”

Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info