Aantrekkende woningmarkt geen invloed op grondposities Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/09/2016 15:56 - Gewijzigd op 02/09/2016 16:03

Aantrekkende woningmarkt geen invloed op grondposities Westland

Westland 02.09.2016 - De fractie VVD Westland heeft B&W in augustus vragen gesteld over het einde afwaardering van grondposities in verband met de aantrekkende woningmarkt.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het college zich bewust van dit feit en kent men de resultaten van het onderzoek dat door Deloitte is uitgevoerd?

Antwoord 1

Ja. Ook in het Westland is er sprake van een aantrekkende woningmarkt en de daarmee samenhangende stabilisatie van grondprijzen.

Collegevragen inzake reconstructiegebieden Boomawatering en Poelzone

Vraag 2

Welke consequenties heeft dit voor de balans van de gemeente Westland?

Antwoord 2

Op dit moment geen. Jaarlijks worden met het opstellen en vaststellen van het MPG en de jaarrekening de gronden gewaardeerd en de hoogte van de eventueel te treffen voorzieningen bepaald. Dit heeft ook in de 1e helft van 2016 plaats gevonden voor het jaar 2015. Daarbij zijn ook de gronden in de grondbanken ten behoeve van de deelnemingen ONW en Westlandse Zoom meegenomen. Dit resulteerde in beperkte mutaties, wat dus aansluit bij de conclusies van de rapportage van Deloitte. Voor het jaar 2016 zal dat begin 2017 weer bepaald gaan worden.

Vraag 3

Hoe vergaat nu de verkoop van de gronden ten behoeve van de ontwikkeling van de gemeente Westland; toegespitst naar woningbouw en overige ontwikkelingen?

Antwoord 3

Het is merkbaar dat naast woningbouw ook weer wordt geïnvesteerd in glastuinbouw, infraprojecten en bedrijfslocaties. Ontwikkelingen die jaren lang niet of moeizaam op gang kwamen worden nu weer, vaak versneld, opgepakt.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

 

De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info - Slotrepetitie Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Cosy Rockers op 26 augustus in Kijkduin Meer info