Aanvullende collegevragen omtrent ontwikkeling project Rentmeester

Westland Verstandig

Aanvullende collegevragen omtrent ontwikkeling project Rentmeester

Naaldwijk 20.06.2016 - Her en der worden documenten aangeleverd door Westlandse inwoners die destijds betrokken waren bij de overeenkomst

over de Secretaris. WEBA, Weboma en Van Mierlo Planontwikkeling B.V. hebben destijds plannen aangeleverd voor een Secretaris tweede deel.

In het ontwerp zoals dat destijds is aangeleverd zou er een binnentuin worden gerealiseerd omdat het nieuwe tweede deel van de Secretaris als een u-vorm op de huidige u-vormige Secretaris zou worden geprojecteerd. Die binnentuin zou tezamen met een ondergrondse parkeergarage worden doorgetrokken naar de Secretaris 2.

Uit de ruimtelijke onderbouwing zoals die destijds is aangeleverd bij de realisatie van de Secretaris 1 blijkt zonder meer dat fase 1b ziet op de uitbreiding met Secretaris 2, derhalve met een ondergrondse parkeergarage en mede daarop toegepaste parkeerplaatsenvoorzieningen. De huidige plannen wijken daar natuurlijk van af.

Collegevragen over project de Rentmeester na faillissement V&D

Aanvullende artikel 26-vragen:

Waarom heeft uw College niet zelf de ruimtelijke onderbouwing van destijds geconsulteerd en is niet duidelijker aangegeven dat destijds de ruimtelijke onderbouwing zag in fase 1a en fase 1b en destijds het huidige Secretarisgebouw enkel 1a betrof. 1b zou dan nog later gerealiseerd worden?

Is deze benadering juist of niet juist en waarom heeft uw College toen de huidige ontwikkelaar aangaf dat fase 1b en zijn plan gelijk waren, niet ingegrepen?

De verschillen zijn duidelijk:

Fase 1b voorzag in ondergronds parkeren en in een mooie tuin die als het ware een vierhoek ging vormen met de huidige Secretaris.

Het huidige plan voorziet in een hoge muur direct achter en naast de huidige Secretaris en geen ondergronds parkeren, maar parkeren op de verdiepingen waardoor het gebouw veel massaler is, dichter tegen de huidige Secretaris aan staat en een deugdelijke groenvoorziening komt te vervallen. Wat is de visie van het College?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info