Arcade gaat onderhoud uitvoeren aan flats Beatrixstraat

College Westland

Arcade gaat onderhoud uitvoeren aan flats Beatrixstraat

Poeldijk 19.05.2015 - De fractie van LPF Westland heeft vragen gesteld aan het college over de onderhoudstoestand van flats aan de Beatrixstraat te Poeldijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bekend met bovenstaande problematiek?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Deelt het college de zorgen van de bewoners over het gebrekkige onderhoud?

Antwoord 2

Van een gevaarlijke of anderszins onacceptabele situatie is ons na herhaalde controle ter plaatse niets gebleken. 

Vraag 3

Kan het college inzicht geven in de staat van onderhoud van de flats aan de

Beatrixstraat?

Antwoord 3

Na een controle hebben wij “Arcade, mensen en wonen” in december 2012 schriftelijk gewezen op geconstateerde betonschade aan de galerijplaten van deze woningen.

In de brief is verzocht om een aanvullend onderzoeks- en adviesrapport op te laten stellen voor de flats aan de Beatrixstraat (en Irenestraat) te Poeldijk.

Dit adviesrapport is op 8 augustus 2013 opgesteld. De woningbouwverenigingen neemt de aanbevelingen uit het rapport over en implementeert deze in de onderhoudsplanning. 

Gebrekkig onderhoud aan flats Beatrixstraat

Vraag 4

Kan het college op dit moment de veiligheid en gezondheid van de bewoners van de Beatrixstraat garanderen?

Antwoord 4

De eigenaar van een bouwwerk is daarvoor primair zelf verantwoordelijk. Op het moment dat wij echter door klachten of eigen onderzoek constateren dat van een pand wordt geoordeeld dat niet wordt voldaan aan de eisen van het bouwbesluit, wordt het gesprek met de eigenaar aangegaan. Dat resulteert vaak in een nader onderzoek. Als de gemeente stelt dat iets niet (meer) voldoet aan het Bouwbesluit kan een eigenaar ook direct maatregelen laten nemen als zeer evident is dat er concreet een direct gevaar is. Bij spoed is nader onderzoek immers vaak niet haalbaar. Dit geldt niet voor deze casus.

Vraag 5

Is het college bereid om Arcade te bewegen om het gebruikelijke onderhoud uit te laten voeren, teneinde de bewoners het woongenot (terug) te geven?

Antwoord 5

Zoals hiervoor gememoreerd, hebben wij de woningcorporatie schriftelijk verzocht om de nodige maatregelen te nemen. Meer specifiek is verzocht om een (aanvullende) rapportage voor de flats aan de Beatrixstraat (en de Irenestraat) te Poeldijk op te stellen en aan te geven wanneer de herstelwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

Vraag 6

Wat zijn de plannen voor de flats aan de Beatrixstraat op de (middel)lange termijn?

Antwoord 6

“Arcade, mensen en wonen” heeft aangegeven, dat in de loop van 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het herstel van de flats aan de Beatrixstraat (en de Irenestraat) te Poeldijk zal worden ingediend. De voorbereidingen voor het project zijn inmiddels gestart, waarbij de corporatie tevens beziet welke werkzaamheden er naast het herstel van het betonwerk eveneens worden uitgevoerd. In de loop van 2016 zullen de werkzaamheden dan daadwerkelijk van start gaan. De gemeente zal de tijdige uitvoering monitoren.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info