Babyboom in Westland nog niet zeker

College Westland

Babyboom in Westland nog niet zeker

Westland 12.10.2018 - Op 20 augustus 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie CDA Westland over een babyboom project in gemeente Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is dit idee wenselijk en praktisch uitvoerbaar binnen de gemeente Westland?

Antwoord 1
De gemeente Westland staat positief tegenover vergroening en hanteert als uitgangspunt ook dat voldoende ruimte is voor groen, water en spelen binnen de ruimtelijke ontwikkelingen. In het Westlandprogramma 2018-2022 is daarnaast door het college de ambitie uitgesproken om de komende jaren te zorgen voor kwalitatief goed groen. Initiatieven die hier aan bijdragen worden onderzocht.

Echter ten aanzien van de beschikbaarheid en het gebruik van fysieke ruimte, zullen ook keuzes moeten worden gemaakt, waarvoor de komende periode deelvisies worden opgesteld. Op dit moment kan niet worden gezegd of de adoptie van een babyboom binnen deze nog op te stellen kaders past. Uw suggestie wordt meegenomen.

Vraag 2
Welk bedrag zou reëel zijn te vragen bij adoptie, aangezien dit ook uitgevoerd moet kunnen worden door de ambtelijke organisatie?

Antwoord 2
Zie antwoord 1.

Vraag 3
Welke locaties of gebieden zouden hier eventueel voor in aanmerking komen?

Antwoord 3
Zie antwoord 1.

Vraag 4
Wat zijn verder de mogelijkheden en de voorwaarden? Hoe lang kan bijvoorbeeld iemand deze boom adopteren en hoe lang kunnen de paaltjes met de naam blijven staan, of kan dit mogelijk gecombineerd worden met de palen die een nieuwe boom rechtop houden?

Antwoord 4
Zie antwoord 1.

Vraag 5
Is het daarnaast ook mogelijk een boom te planten voor ieder 'X' aantal baby's dat geboren wordt in Westland, om daarmee vergroening te stimuleren?

Antwoord 5
Zie antwoord 1.

Vrijdag 26 oktober Herfstvakantie activiteit voor kinderen Meer info - Najaarswandeling op zaterdag 3 november Meer info - 10 Topstudenten gezocht die voor 1 dag Directeur willen zijn Meer info - Week van de Mantelzorg van 6 tot en met 10 november Meer info - Laatste keer; de eeuw van uw leven! Meer info - Nieuw Vliegend Wandelpad opengesteld tot 18 december Meer info - Bijzondere dienst ‘Als het tegen zit…..’ Meer info - Maak gebruik van de vacaturebank op Westlanders.nu Meer info - Teejater\'s Tributenight op 26 oktober Meer info - Knokken voor het goede doel: Stichting Droom je Thuis Meer info - Museum Maassluis is op zoek naar enthousiaste baliemedewerkers Meer info - De Jong Verpakking zoekt Machine Operators (fulltime) Meer info - RT Westland organiseert filmmiddag voor kinderen met zeldzame aandoening Meer info - De Jong Verpakking zoekt medewerker verkoop binnendienst AGF Meer info - Informatieavond Centrum Maasland op 29 oktober Meer info - Green\'05 zoekt Logistiek medewerker Meer info - Kerstconcert in Bartholomeuskerk Poeldijk Meer info - Eerste editie van Bieb in Debat over Taal! Meer info - Cantatedienst met cantate 106 van Bach op 4 november Meer info - Reddingsbrigade Den Haag zoekt nieuwe lifeguards Meer info - Call Agents Meer info - Gospelkoor YMCA tijdens parochteviering 28 oktober Meer info - Concert voor Ukkies Meer info - Nieuwe Nederlandse religieuze muziek in Oude Kerk Meer info - Warme klanken door Muziekvereniging St. Gregorius, Kwintsheul. Meer info