Beleid gemeente rondom nieuwbouw Duingeest

College Westland

Beleid gemeente rondom nieuwbouw Duingeest

Monster 08.09.2019 - Op 12 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de omgevingsvergunningen in Duingeest. 

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding 
Onze fractie heeft in het verleden vragen gesteld over de bouw van een aantal woningen in Duingeest boven het destijds in het bestemmingsplan genoemde aantal. De bewoners van Duingeest beklagen zich nu bij onze fractie over het gebrek aan duidelijke communicatie vanuit de gemeente over de vergunningverlening en de wijze waarop de bouw gaat plaatsvinden.

Met dat laatste bedoelen de bewoners hoe er geheid gaat worden en dat omdat in het verleden al schades ontstaan zijn door hei- en andere werkzaamheden. Op de site van de gemeente kunnen de bewoners niets vinden over een en ander. 

Vraag 1
Hoe is een en ander geregeld en kunnen de bewoners op korte termijn geïnformeerd worden over de wijze van uitvoeren? 

Antwoord 1
Ten tijde van fase 1 zijn de direct omliggende belendingen geïnformeerd middels een schrijven van de bouwer (zie hiervoor bijgevoegde brief).  Daarnaast zijn de bewoners van de direct naast gelegen panden benaderd voor bouwkundige opnames (een zogenaamde nulmeting) t.b.v. heiwerk van prefab palen. Tevens zijn diverse bewoners telefonisch te woord gestaan over de werkzaamheden. 

Vraag 2
Op dit moment worden bouwvoorbereiding getroffen ter plaatse en waarom worden de bewoners daarvan niet in kennis gesteld? 

Antwoord 2
De funderingswerkzaamheden van fase 2, blok 3 en 4 zal doormiddel van het heien van prefabpalen worden uitgevoerd. Hier wordt dezelfde werkwijze als eerder gehanteerd. De direct naastgelegen bewoners worden geïnformeerd via een brief over de start van de werkzaamheden. Daarnaast zal ook nu bij de bewoners van de direct naastgelegen panden een bouwkundige opname worden gedaan. 

Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info