Coalitie schaadt aanzien Westland door soap rondom \'2e Polenhotel\'

Advertorial Westland Verstandig

Westland 17.08.2018 - Vanaf vorige week vrijdag heeft het college van burgemeester en wethouders van CDA , VVD, LPF en CU/SGP een soap opgevoerd,


die onhandig, belachelijk en vooral onnodig was. Naar verluidt kreeg vrijdagmiddag 10 augustus het college het idee om "een besloten raadsvergadering " te houden over een niet te noemen onderwerp. De griffier kreeg de opdracht de fractievoorzitters te informeren en na te gaan wie aanwezig konden zijn. Waar het over ging wilde hij niet aangeven en blijkbaar was zijn opdracht (vanuit het college) om na te gaan hoe eventueel de stemverhoudingen zouden zijn.

De coalitiepartijen in de raad zullen ongetwijfeld vooraf al door het college gepolst zijn. Westland Verstandig heeft direct aangegeven dat dit geen goede gang van zaken was en dat het reglement moest worden gevolgd: overleg met alle partijen, stukken al of niet geheim verstrekken en in ieder geval aangeven waar het over gaat. Dit gebeurde niet en aangegeven werd dat vaststond dat de vergadering besloten zou zijn en dat de informatie pas dinsdagavond, als de raadsleden er waren, zou worden verstrekt.

Vanaf vrijdag 17 heeft Westland Verstandig intern gewezen op de gevolgen en aangegeven dat dit uit de hand zou lopen. In het weekend maakte het college wel bekend dat het ging over een probleem over arbeidsmigranten en dat er een besluit genomen moest worden om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Erg vaag maar voor onze fractie voldoende aanwijzing dat het vermoedelijk ging over de kwestie die door onze fractie, middels vragen, enige tijd terug aan de orde gesteld was over de komst van een tweede polenhotel bij Maasdijk.

Onze fractie is bewust niet naar buiten getreden tot dinsdagavond. Het gevolg van de door het College opgezette procedure was dat de hele landelijke pers zich stortte op deze kwestie. Het ging dan vooral over de knullige wijze van aanpak door het college. In de loop van dinsdag begon de pers in te spelen op allerlei mogelijke zaken die in Westland zouden spelen en die urgent optreden zouden verlangen. Allemaal foute suggesties maar gaf wel aan dat nou niet echt positief over Westland gedacht wordt.

De vergadering dinsdag 14 augustus verliep erg rommelig. Het eerste stuk, waarin met name de oppositie partijen fel van leer trokken werd, al of niet bewust, niet uitgezonden op tv. Daarna een korte leespauze van de stukken. Het ging inderdaad over de kwestie waarover onze fractie al eerder vragen had gesteld. Westland Verstandig was het met het door het college gewenste situatie - geen nieuwe polenhotels bij Maasdijk - eens.

Wel bleven tijdens de vergadering veel vragen onbeantwoord zoals waarom de plotsklapse haast als Westland Verstandig dit al vele weken geleden heeft aangekaart en waarom dan wel nu? Waarom heeft het college ten opzichte van de fractievoorzitters niet meer openheid betracht? De burgemeester bood haar excuses aan voor de gang van zaken en gaf toe dat ten onrechte de geldende regels niet in acht werden genomen. Het voorbereidingsbesluit werd door de raad wel genomen en daarin staat ook wanneer geheimhouding daarvan eindigt. Over de inhoud van vergadering werd afgesproken geen mededelingen te doen tot vandaag.

Publicatie
Woensdagochtend verscheen het blad " Groot Westland " en daarin werd het voorbereidingsbesluit gepubliceerd. Daarmee - uitgaande van ook publicatie in de staatscourant - trad het besluit in werking en werd het algemeen bekend. Tekenend voor dit college is dat blijkbaar al op de dinsdag voordat de vergadering plaatsvond het nog te nemen besluit aan Groot Westland werd toegezonden. Uiteraard was na kennisname op de site van Groot Westland ook bij de pers bekend waar het over gegaan was in de raadsvergadering.

Daar de inhoud van het besluit - mede ook de eerdere berichten vanuit het college - algemeen bekend was stond het de raadspartijen vrij om vragen over het openbare besluit te beantwoorden en met name aan te geven wat zij dachten over een polenhotel bij Maasdijk, zij het met de beperking dat hetgeen in de vergadering besproken is niet naar buiten mocht komen voor 17 augustus. Het college vond dat trouwens ook, want op donderdag ontvangt een deel van de pers niet alleen het door de raad genomen besluit maar ook de volledige toelichting op het Raadsvoorstel. De WOS geeft hiervan later op de donderdagmiddag bericht .

Kort en goed:

Al deze ophef was er bij een andere open en eerlijke aanpak niet gekomen. Dit college liet vanaf vrijdag 10 augustus meerdere keren steken vallen en schondt meerdere regels. Daardoor ontstond van Westland in de landelijke pers een negatief beeld. Bewust zijn de Westlandse volksvertegenwoordigers en dus de burgers van Westland door het college geminacht.

Nu al weer voor de zoveelste keer na hun aantreden moet vastgesteld worden dat de bestuurscultuur ook bij dit college nog steeds niet deugt. Wel heel veel praten en beloven over open, transparant etc, maar als het er op aan komt, dan komt daar niets van terecht. Voeg daarbij de totale besluitenloosheid tot nog toe en dat er nog steeds geen collegewerkprogramma is en dan wordt duidelijk dat dit een coalitie is van alleen maar mooie woorden en gezien de wijze waarop het gebeurt zinloze activiteiten ( kroegentochten, dorpsrondgangen, spreekuren etc.)

Werk aan de winkel dus voor Westland Verstandig en uiteraard kan daarop gerekend worden.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial

Reacties (11 reacties geplaatst)

Westland werkt aan beleid om ongewenst te hoog gecentraliseerde opvang te voorkomen.

In het huisvestingskader staat dat er geen capaciteit is in Maasdijk.
Dat er op 1 locatie niet meer dan 350 bedden mogen. Honderdland wordt gezien als 1 locatie.
2 onmogelijkheden tot zover.

Het nieuwe beleid gaat verder;
U zal lezen dat Westland erg zorgvuldig is in belang van arbeidsmigranten en burgers

Daarnaast dient een initiatief voor een geconcentreerde huisvestingslocatie, aanvullend op de algemene beleidsuitgangspunten, ten minste ook aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. Het aantal arbeidsmigranten dat is gehuisvest op een geconcentreerde locatie bedraagt maximaal 150 personen. Ook geldt de voorwaarde dat het totaal aantal gehuisveste personen niet meer mag zijn dan 5% van het aantal inwoners van de betreffende kern. Het aantal inwoners wordt jaarlijks bepaald op basis van CBS-gegevens;
2. Het is mogelijk om op een geconcentreerde locatie jaarrond arbeidsmigranten te huisvesten;
3. De huisvesting van gezinnen met kinderen en/of minderjarige personen op een geconcentreerde
huisvestingslocatie is niet toegestaan;
4. De locatie mag ingericht worden door middel van hergebruik van bestaande bebouwing, door
nieuwbouw of (als de huisvestingsvoorziening een tijdelijk karakter heeft) door het plaatsen van
units;
5. Een huisvestingslocatie mag alleen worden gerealiseerd als er fysiek voldoende ruimte is voor
een huisvestingsvoorziening inclusief bijbehorende voorzieningen zoals voldoende
parkeergelegenheid;
6. De huisvestingsvoorziening dient vrij toegankelijk te zijn vanaf de openbare weg (bijv. zonder hek
met sloten en/of codes). Dit is onder meer van belang voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
7. Er is voldoende buitenruimte voor de arbeidsmigranten beschikbaar. Deze buitenruimte mag niet
ook voor andere functies (zoals parkeren, opslag t.b.v. het bedrijf etc.) gebruikt worden;
8. Op het eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. De richtlijn is minimaal 0,5
parkeerplaats per persoon. De gemeente kan hiervan gemotiveerd afwijken;
9. De goot- en bouwhoogte van de bebouwing dient aan te sluiten bij de bebouwing in de omgeving.
Dit wordt stedenbouwkundig beoordeeld;
10. De verschijningsvorm van de bebouwing dient aan te sluiten bij de bebouwing in de omgeving. Dit
wordt stedenbouwkundig beoordeeld.


Als de heer Ronald Boonstra zo graag met Poolse en Roemeense werknemers werkt en zo fijntjes afgeeft op Nederlandsche arbeiders nu eens gewoon samen met zijn solidaire collegae naar die landen emigreren. Dan zijn alle problemen in een keer opgelost. Zij kunnen blijven wonen waar ze al wonen en hij kan gewoon op zijn bedrijf wonen. Zo kan hij zijn woeker winsten blijven houden. Als hij en zijn collega's gewoon fatsoenlijk lonen en werkomstandigheden zouden creëren dan zouden er vast veel Nederlanders dit werk willen doen. Maar als je bent blijven hangen in de slaventijd dan plaats de heer Boonstra dit bericht. p.s. neem Sjaak mee voor de lobbies.
Als elk lid van de gemeenteraad geheimhouding is opgelegd tot vrijdag,lijkt mij dat ook al staat er een stuk in een krant je toch je mond moet houden.
Beter een hotel dan een gebedshuis .. !!
Bouw dat hotel nou maar!!!. We hebben meer werkers nodig. K werk liever met poolse medewerkers dan met hollanders. Moe of zwak of onderweg. Bouwen en vol zetten. We hebben ook al huizen te kort. |Amen
Het is niet de coalitie die het aanzien van de gemeente Westland schaadt, maar degene die het naar de landelijke pers heeft gelekt.
"stukken al of niet geheim verstrekken"
Wat heeft dat voor zin? De geschiedenis geeft aan dat er al eerder geheime stukken gewoon op de website van een niet nader te noemen politieke partij werden gepubliceerd.
Wij denken dat dhr. Duijsens onderdeel is van het probleem dat Maasdijk nu gaat krijgen. Lees het artikel van dagblad Trouw van afgelopen woensdagochtend er nog maar eens op na: https://www.trouw.nl/home/westlandse-gemeenteraad-komt-terug-van-vakantie-om-polenhotel-te-voorkomen~ae3d3e41/
met dank aan Duijsens is de kans nu alleen maar groter dat er ontzettend veel arbeidsmigranten in het WL gehuisvest gaan worden...
Welke partij is er nu voor de Westlanders?
Ach deze coalitie is niet nodig om het aanzien te schaden. In het verleden is daar al wel voor gezord, ik denk aan het onderzoek naar de bestuurscultuur en de soap rond de gemeentesecretaris. Maar wel een heel lang verhaal om een punt te maken.
Grappig is de laatste alinea over “kroegentochten, dorpsrondgangen, spreekuren etc.” vooral als je het programma van WV leest en dan in het bijzonder blz. 120 tweede helft: “Wij zijn beschikbaar voor burgers, ondernemers, verenigingen en stichtingen en houden wekelijks spreekuren of gaan op (werk)bezoek .” als het college aan spreekuren etc. doet, is het zinloos, maar als WV het doet is het goed voor de burger.
Geeft maar weer eens aan hoe de politiek in elkaar zit.
Dat ze het niet slim hebben aangepakt is wel duidelijk.
Maar een advertentie als nieuws brengen ik vind het niet kunnen.
"De coalitiepartijen in de raad zullen ongetwijfeld vooraf al door het college gepolst zijn". En ditzelfde wantrouwen heeft het college in de grote oppositiepartijen. Juist daarom kon de raad van tevoren niet geïnformeerd worden, want ze kunnen hun mond niet houden. Triest hoor..

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Duo expositie in Hofboerderij: beelden en schilderijen. - Lezing Aad van Zeijl: Scheepmakers, Schippers en Schuiten - Man vermist na ongeluk Professor Gerbrandyweg - Koffieconcert met celliste Hanneke Rouw op 3 maart - Het belang van effectieve werving en selectie en de rol van account manager jobs - Chinees Nieuwjaar weer in Chinatown Den Haag - Expositie Johan van der Helm - Sterrenhemel bekijken tot maandag 26 februari - Neuzelmarkt bij de Vlietwoning - 200 jaar KNRM tentoonstelling door heel het land - ‘Formidable!’ Harmonieorkest van De Phoenix geeft concert met Frans thema - '5 dagen' vanuit Westland over toekomst glastuinbouw - Dit is hoe jouw onderneming succesvol wordt - Facilitair medewerker - Praten over borstkanker bij Carma - Junior Project Manager - Evenementen chauffeur - Goed nieuws voor Westlandse zonnepanelen bezitters: Salderingsregeling blijft! - Allround Monteur - Medewerker riooltechniek - Installatiebedrijf Recharged over behoud salderingsregeling zonnepanelen - Informatieavond over op- en overslag waterstof - Wat zijn de voordelen van beleggen in een ETF ten opzichte van losse aandelen? - Eerste Kamer stemt tegen afbouwen salderingsregeling - Vrachtwagenchauffeur Horti - Kunststof bewerker - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Maasdijk? - Bandenmonteur - Helpende handen gezocht voor Dios Lentefeest - Schoonmaak - Logistiek medewerker - Paniek in de Chocoladefabriek - Logistiek Medewerker afval - Productiemedewerker Planten - Productie medewerker stekwerk - Bedrijfsleider/meewerkend voorman - Meewerkend voorman - Grasverzorger - Presentatie uniek stamboomboek familie Van Buuren - 210 teams aan de start tijdens 33ste Roparun - Rotterdam Unlimited Zomercarnaval 2024 - Laadstation voor elektrische voertuigen: Wat u moet weten voordat u overstapt op elektriciteit - Struintochten in Van Dixhoorndriehoek in 2024 - Douwe Bob en Niels Geusebroek op Blue Light United Event - Het verhaal van Nederland- Oranje Nassau - Administratief facilitair medewerker - Bak-challenge WestlandOntmoet: doe mee en maak iemand blij - Tentoonstelling Klederdracht in Streekmuseum Jan Anderson - Foto-expositie (Over)leven toont de mens achter de dialysepatiënt - Productiemedewerker tuinbouw