Coalitie schaadt aanzien Westland door soap rondom '2e Polenhotel'

Advertorial Westland Verstandig

Coalitie schaadt aanzien Westland door soap rondom '2e Polenhotel'

Westland 17.08.2018 - Vanaf vorige week vrijdag heeft het college van burgemeester en wethouders van CDA , VVD, LPF en CU/SGP een soap opgevoerd,

die onhandig, belachelijk en vooral onnodig was. Naar verluidt kreeg vrijdagmiddag 10 augustus het college het idee om "een besloten raadsvergadering " te houden over een niet te noemen onderwerp. De griffier kreeg de opdracht de fractievoorzitters te informeren en na te gaan wie aanwezig konden zijn. Waar het over ging wilde hij niet aangeven en blijkbaar was zijn opdracht (vanuit het college) om na te gaan hoe eventueel de stemverhoudingen zouden zijn.

De coalitiepartijen in de raad zullen ongetwijfeld vooraf al door het college gepolst zijn. Westland Verstandig heeft direct aangegeven dat dit geen goede gang van zaken was en dat het reglement moest worden gevolgd: overleg met alle partijen, stukken al of niet geheim verstrekken en in ieder geval aangeven waar het over gaat. Dit gebeurde niet en aangegeven werd dat vaststond dat de vergadering besloten zou zijn en dat de informatie pas dinsdagavond, als de raadsleden er waren, zou worden verstrekt.

Vanaf vrijdag 17 heeft Westland Verstandig intern gewezen op de gevolgen en aangegeven dat dit uit de hand zou lopen. In het weekend maakte het college wel bekend dat het ging over een probleem over arbeidsmigranten en dat er een besluit genomen moest worden om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Erg vaag maar voor onze fractie voldoende aanwijzing dat het vermoedelijk ging over de kwestie die door onze fractie, middels vragen, enige tijd terug aan de orde gesteld was over de komst van een tweede polenhotel bij Maasdijk.

Onze fractie is bewust niet naar buiten getreden tot dinsdagavond. Het gevolg van de door het College opgezette procedure was dat de hele landelijke pers zich stortte op deze kwestie. Het ging dan vooral over de knullige wijze van aanpak door het college. In de loop van dinsdag begon de pers in te spelen op allerlei mogelijke zaken die in Westland zouden spelen en die urgent optreden zouden verlangen. Allemaal foute suggesties maar gaf wel aan dat nou niet echt positief over Westland gedacht wordt.

De vergadering dinsdag 14 augustus verliep erg rommelig. Het eerste stuk, waarin met name de oppositie partijen fel van leer trokken werd, al of niet bewust, niet uitgezonden op tv. Daarna een korte leespauze van de stukken. Het ging inderdaad over de kwestie waarover onze fractie al eerder vragen had gesteld. Westland Verstandig was het met het door het college gewenste situatie - geen nieuwe polenhotels bij Maasdijk - eens.

Wel bleven tijdens de vergadering veel vragen onbeantwoord zoals waarom de plotsklapse haast als Westland Verstandig dit al vele weken geleden heeft aangekaart en waarom dan wel nu? Waarom heeft het college ten opzichte van de fractievoorzitters niet meer openheid betracht? De burgemeester bood haar excuses aan voor de gang van zaken en gaf toe dat ten onrechte de geldende regels niet in acht werden genomen. Het voorbereidingsbesluit werd door de raad wel genomen en daarin staat ook wanneer geheimhouding daarvan eindigt. Over de inhoud van vergadering werd afgesproken geen mededelingen te doen tot vandaag.

Publicatie
Woensdagochtend verscheen het blad " Groot Westland " en daarin werd het voorbereidingsbesluit gepubliceerd. Daarmee - uitgaande van ook publicatie in de staatscourant - trad het besluit in werking en werd het algemeen bekend. Tekenend voor dit college is dat blijkbaar al op de dinsdag voordat de vergadering plaatsvond het nog te nemen besluit aan Groot Westland werd toegezonden. Uiteraard was na kennisname op de site van Groot Westland ook bij de pers bekend waar het over gegaan was in de raadsvergadering.

Daar de inhoud van het besluit - mede ook de eerdere berichten vanuit het college - algemeen bekend was stond het de raadspartijen vrij om vragen over het openbare besluit te beantwoorden en met name aan te geven wat zij dachten over een polenhotel bij Maasdijk, zij het met de beperking dat hetgeen in de vergadering besproken is niet naar buiten mocht komen voor 17 augustus. Het college vond dat trouwens ook, want op donderdag ontvangt een deel van de pers niet alleen het door de raad genomen besluit maar ook de volledige toelichting op het Raadsvoorstel. De WOS geeft hiervan later op de donderdagmiddag bericht .

Kort en goed:

Al deze ophef was er bij een andere open en eerlijke aanpak niet gekomen. Dit college liet vanaf vrijdag 10 augustus meerdere keren steken vallen en schondt meerdere regels. Daardoor ontstond van Westland in de landelijke pers een negatief beeld. Bewust zijn de Westlandse volksvertegenwoordigers en dus de burgers van Westland door het college geminacht.

Nu al weer voor de zoveelste keer na hun aantreden moet vastgesteld worden dat de bestuurscultuur ook bij dit college nog steeds niet deugt. Wel heel veel praten en beloven over open, transparant etc, maar als het er op aan komt, dan komt daar niets van terecht. Voeg daarbij de totale besluitenloosheid tot nog toe en dat er nog steeds geen collegewerkprogramma is en dan wordt duidelijk dat dit een coalitie is van alleen maar mooie woorden en gezien de wijze waarop het gebeurt zinloze activiteiten ( kroegentochten, dorpsrondgangen, spreekuren etc.)

Werk aan de winkel dus voor Westland Verstandig en uiteraard kan daarop gerekend worden.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial

WHC in tv-programma Buitendienst Zapp NPO3 Meer info - Themadiensten in Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Feest in Delftse spoorzone! Meer info - Voor Villa Joep 4 seizoenen de paden op! Meer info - Scherpschutter in het Voorduin Meer info - Historisch café Kwintsheul op 26 september Meer info - Code Rood voor Rode Rivierkreeft in Delfland Meer info - Topkoor zingt samen met het Westlands Mannenkoor Meer info - Dorpsvereniging Ter Heijde aan Zee zoekt voorzitter en secretaris Meer info - Eerste successen herstructureren zichtbaar in het Westland Meer info - De Jong Verpakking zoekt medewerker verkoop binnendienst AGF Meer info - Pompen of verzuipen, de Lierse strijd tegen het water Meer info - 10e Westland Korenfestival op 22 september Meer info - De avond van het chanson in Buitenplaats Ockenburgh Meer info - Tweede iQafé+ Cleverbee op 25 september Meer info - Event ‘Duurzame energie op bedrijventerreinen’ op 10 oktober Meer info - Reddingsbrigade Den Haag zoekt nieuwe lifeguards Meer info - Poppenkastvoorstelling in bibliotheek Hoek van Holland Meer info - Koffieconcert hofboerderij 23 september, zang en luit Meer info - Start WestlandOntmoet - 20 september om 12.00 uur Meer info - Rotary organiseert derde Duurzaamheidscongres Meer info - Jubileumconcert 80 jarige bestaan Honsels Harmonie Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Jubileumconcert 50 jaar orgelcomité Wateringen Meer info - Collecteweek HandicapNL 24 tot en met 29 september Meer info