Coalitie schaadt aanzien Westland door soap rondom '2e Polenhotel'

Advertorial Westland Verstandig

Coalitie schaadt aanzien Westland door soap rondom '2e Polenhotel'

Westland 17.08.2018 - Vanaf vorige week vrijdag heeft het college van burgemeester en wethouders van CDA , VVD, LPF en CU/SGP een soap opgevoerd,

die onhandig, belachelijk en vooral onnodig was. Naar verluidt kreeg vrijdagmiddag 10 augustus het college het idee om "een besloten raadsvergadering " te houden over een niet te noemen onderwerp. De griffier kreeg de opdracht de fractievoorzitters te informeren en na te gaan wie aanwezig konden zijn. Waar het over ging wilde hij niet aangeven en blijkbaar was zijn opdracht (vanuit het college) om na te gaan hoe eventueel de stemverhoudingen zouden zijn.

De coalitiepartijen in de raad zullen ongetwijfeld vooraf al door het college gepolst zijn. Westland Verstandig heeft direct aangegeven dat dit geen goede gang van zaken was en dat het reglement moest worden gevolgd: overleg met alle partijen, stukken al of niet geheim verstrekken en in ieder geval aangeven waar het over gaat. Dit gebeurde niet en aangegeven werd dat vaststond dat de vergadering besloten zou zijn en dat de informatie pas dinsdagavond, als de raadsleden er waren, zou worden verstrekt.

Vanaf vrijdag 17 heeft Westland Verstandig intern gewezen op de gevolgen en aangegeven dat dit uit de hand zou lopen. In het weekend maakte het college wel bekend dat het ging over een probleem over arbeidsmigranten en dat er een besluit genomen moest worden om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Erg vaag maar voor onze fractie voldoende aanwijzing dat het vermoedelijk ging over de kwestie die door onze fractie, middels vragen, enige tijd terug aan de orde gesteld was over de komst van een tweede polenhotel bij Maasdijk.

Onze fractie is bewust niet naar buiten getreden tot dinsdagavond. Het gevolg van de door het College opgezette procedure was dat de hele landelijke pers zich stortte op deze kwestie. Het ging dan vooral over de knullige wijze van aanpak door het college. In de loop van dinsdag begon de pers in te spelen op allerlei mogelijke zaken die in Westland zouden spelen en die urgent optreden zouden verlangen. Allemaal foute suggesties maar gaf wel aan dat nou niet echt positief over Westland gedacht wordt.

De vergadering dinsdag 14 augustus verliep erg rommelig. Het eerste stuk, waarin met name de oppositie partijen fel van leer trokken werd, al of niet bewust, niet uitgezonden op tv. Daarna een korte leespauze van de stukken. Het ging inderdaad over de kwestie waarover onze fractie al eerder vragen had gesteld. Westland Verstandig was het met het door het college gewenste situatie - geen nieuwe polenhotels bij Maasdijk - eens.

Wel bleven tijdens de vergadering veel vragen onbeantwoord zoals waarom de plotsklapse haast als Westland Verstandig dit al vele weken geleden heeft aangekaart en waarom dan wel nu? Waarom heeft het college ten opzichte van de fractievoorzitters niet meer openheid betracht? De burgemeester bood haar excuses aan voor de gang van zaken en gaf toe dat ten onrechte de geldende regels niet in acht werden genomen. Het voorbereidingsbesluit werd door de raad wel genomen en daarin staat ook wanneer geheimhouding daarvan eindigt. Over de inhoud van vergadering werd afgesproken geen mededelingen te doen tot vandaag.

Publicatie
Woensdagochtend verscheen het blad " Groot Westland " en daarin werd het voorbereidingsbesluit gepubliceerd. Daarmee - uitgaande van ook publicatie in de staatscourant - trad het besluit in werking en werd het algemeen bekend. Tekenend voor dit college is dat blijkbaar al op de dinsdag voordat de vergadering plaatsvond het nog te nemen besluit aan Groot Westland werd toegezonden. Uiteraard was na kennisname op de site van Groot Westland ook bij de pers bekend waar het over gegaan was in de raadsvergadering.

Daar de inhoud van het besluit - mede ook de eerdere berichten vanuit het college - algemeen bekend was stond het de raadspartijen vrij om vragen over het openbare besluit te beantwoorden en met name aan te geven wat zij dachten over een polenhotel bij Maasdijk, zij het met de beperking dat hetgeen in de vergadering besproken is niet naar buiten mocht komen voor 17 augustus. Het college vond dat trouwens ook, want op donderdag ontvangt een deel van de pers niet alleen het door de raad genomen besluit maar ook de volledige toelichting op het Raadsvoorstel. De WOS geeft hiervan later op de donderdagmiddag bericht .

Kort en goed:

Al deze ophef was er bij een andere open en eerlijke aanpak niet gekomen. Dit college liet vanaf vrijdag 10 augustus meerdere keren steken vallen en schondt meerdere regels. Daardoor ontstond van Westland in de landelijke pers een negatief beeld. Bewust zijn de Westlandse volksvertegenwoordigers en dus de burgers van Westland door het college geminacht.

Nu al weer voor de zoveelste keer na hun aantreden moet vastgesteld worden dat de bestuurscultuur ook bij dit college nog steeds niet deugt. Wel heel veel praten en beloven over open, transparant etc, maar als het er op aan komt, dan komt daar niets van terecht. Voeg daarbij de totale besluitenloosheid tot nog toe en dat er nog steeds geen collegewerkprogramma is en dan wordt duidelijk dat dit een coalitie is van alleen maar mooie woorden en gezien de wijze waarop het gebeurt zinloze activiteiten ( kroegentochten, dorpsrondgangen, spreekuren etc.)

Werk aan de winkel dus voor Westland Verstandig en uiteraard kan daarop gerekend worden.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial

Winterverkoop van uitgelezen boeken vanaf 19 november Meer info - De Jong Verpakking zoekt Assistent Planner Meer info - Sinterklaasactiviteit bij Young Carma Meer info - Informatiemarkt over hersenletsel op 19 november Meer info - Natuur en onderwaterfilmers donderdag 22 november in OCKADEMIE Meer info - Help de wilgen knotten in De Lier Meer info - Strong man handbal battle bij HV DIOS Meer info - Ruim 7500 woningen door transformatie van gebouwen Meer info - Snertweer? We gaan Snertfietsen! Meer info - Forever Young dienst op 18 november Meer info - Commercieel medewerker Meer info - Call Agents Meer info - Koffieconcert 18 november: Duo Toetsen en Fluiten Meer info - Workshop ‘maak het jezelf gemakkelijk’ van Camilla Beijersbergen Meer info - Sinterklaas intocht in Midden Delfland en Delft Meer info - Bijzondere versperplusdienst\' hoe te leven.\' Meer info - Op en top Hollands feestje in de Wielepet Meer info - "De Elementen" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Bibliotheek Honselersdijk zoekt versterking voor het team! Meer info - Aftrap CLUB 3 bij WPC Nederland 3 Meer info - St. Maarten of een gewone zondag? Meer info - Informatieavond over reflexzonetherapie en kanker Meer info - Café ‘Mooie Woorden’ op 15 november Meer info - Medewerker Kerstmarkt Meer info - Sinterklaas bij Het Blauwe Hek op 24 november Meer info