Coalitievorming Westland gaat formatieproces in met CDA-GBW-VVD-PW

Geplaatst door Westlanders.nu op 09-04-2014 19:19 - Gewijzigd op 09-04-2014 19:21

Westland 09.04.2014 - De informateurs Jan Prins en Adri Bom-Lemstra hebben het informatieproces afgerond.


Op basis van hun onderzoek heeft de fractie van CDA Westland, de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014, besloten om de haalbaarheid van een coalitie bestaande uit CDA, GBW, VVD en PW te onderzoeken. Naar het oordeel van de informateurs leidt een coalitie met deze samenstelling tot bestuurlijke continuïteit, een groot draagvlak en stabiliteit in de gemeenteraad.


De fractie van CDA Westland heeft daarop Martin Buitelaar, oud-fractievoorzitter CDA, en Karin Zwinkels, vicefractievoorzitter CDA, aangewezen als formateurs. Tijdens het formatieproces zal onderzocht worden of de vier partijen overeenstemming weten te bereiken over een coalitieakkoord en zullen afspraken worden gemaakt over de samenstelling van het college. De inzet is er op gericht dat eind april 2014 de nieuwe coalitie gevormd is.

Reacties (35 reacties geplaatst)

Op de internetsite De Dagelijkse Standaard.nl stond onlangs een aardig stukje over plaatselijke democratie. Veel van wat in de column werd geschreven is ook van toepassing op de politieke situatie in het Westland na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Een korte beschouwing
Hoofdvraag is: Democratie kan betekenen dat verkiezingswinnaars naast het pluche belanden en verliezers er op. Is dat niet een beetje vreemd?
Het gaat om de systematiek van ons politieke stelsel van representatieve democratie. Immers, gevoelsmatig lijkt het toch wat merkwaardig dat Westlandse partijen die (fors) hebben verloren (GemeenteBelang Westland (GBW) toch alsnog gaan besturen, sommige winnaars (Westland Verstandig) achterlatend in de oppositiebankjes. Is er dan niet iets mis met ons staatsrechtelijk bestel? Nederland kent een indirecte democratie. Dit betekent dat de bevolking/kiezers, via vrije verkiezingen, \'volksvertegenwoordigers\' aanwijst die namens hen de gemeente moeten besturen. We kennen daarbij een meer-partijen systeem; niet voor niets is \'Nederland coalitieland\' een bekende frase. Dit betekent dat er coalities gevormd moeten worden om aan de vereiste meerderheid van 50+1 te kunnen komen. Dat is de kleinst denkbare meerderheid. Procedure na afloop van verkiezingen: aanstelling van een formateur namens de partij die de meeste stemmen heeft behaald (in het Westland was dat het CDA) of een informateur met als taak \'de sfeer te proeven\' bij de verschillende partijen om tot een mogelijke kansrijke coalitie te komen. Zo geschiedde ook in het Westland: er werden 2 informateurs aangesteld; Adri Bom-Lemstra (oud-fractievoorzitter CDA Westland) en Jan Prins (oud-fractievoorzitter Progressief Westland), die de politieke wil bij partijen om tot een coalitie te komen zouden inventariseren. Maar helaas: al snel werd duidelijk dat het CDA koos voor een coalitie van oude partijen en een voortzetting van de oude politiek, tot verbijstering van de grote winnaar Westland Verstandig. Nou en, zult u misschien vragen, zo werkt het toch in ons democratisch bestel? Dat is formeel volkomen juist, maar als er in een volledig open en transparant proces blijkt dat er wordt gewerkt met een cordon sanitaire en er met bepaalde partijen niet wordt gepraat dan roept dat tenminste de vraag op van hoe integer dat is. Het riekt naar het bedrijven van machtspolitiek en stelt het wezen van ons democratisch bestel in vraag.
Een eind maken aan het veelkleurige palet aan politieke partijen door instelling van een kiesdrempel is mogelijk een oplossing, maar dat zal in Nederland op weinig enthousiasme kunnen rekenen. Sterker, er komen steeds meer (splinter-)partijen bij (in het Westland deden maar liefst 9 partijen mee). Om kort te gaan: het huidige stelsel van onze representatieve democratie functioneert volstrekt onvoldoende. Misschien dat het toch eens tijd wordt om na te denken over alternatieven. Zoals in Zwitserland bijvoorbeeld.
Belachelijk gewoon dit komt ervan als je informateurs aanwijst van CDA en PW die willen niks met WV te maken hebben en gaan dus kliekjes bij elkaar zoeken om WV buiten de coalitie te houden en zeker dat arrogante CDA doet daar echt alles aan samen met van der Tak er hebben ruim 9000 mensen op WV gestemd en wat doen ze met deze mensen afserveren en in een hoekje zetten belachelijk en dan ook nog weer zoals naar buiten kwam komt er waarschijnlijk een Wethouder extra bij weer meer kosten voor de burger nee mensen hier zijn een hoop mensen niet blij mee
Beste Aai,

Bij de verkoop van WES en CAI met winst hebben we ook geen verlaging van de OZB gehad. Bij afwaardering van de gronden zal dit niet leiden tot een hogere OZB. Er is wel een relatie tussen de rente en de OZB en daarom heeft dit college een boeterente op de balans gezet van 36 miljoen en dat noem ik een luchtkasteel . Indien men dit niet had gedaan dan had men in het verkiezingsjaar de OZB moeten verhogen. En dat had het stemgedrag wel degelijk beinvloed. Maar bij een lagere grondprijs komen er meer inwoners hetgeen een positief effect op de OZB zou hebben. Maar de heren bestuurders willen geen gezichts verlies leiden maar er is ook zo iets als Murphy-law en op een gegeven moment komt de afwaardering vanzelf .
Aai ik ben het volkomen met je eens dat in een morderne democratie er een vruchtbaar overleg moet zijn dus ook met minderheden maar goed daar wringt hem nu juist de schoen.
Maar goed zie maar eens hoe het werkt in het geval van bisschop Gijsen geen communicatie is ook communicatie . Alles maar met de mantel der liefde bedekken. Vandaag aan de dag is deze werkwijze in moderne cultuur niet meer mogelijk want alles komt gelukkig toch uit. En indien jij de waarheid schofferen noemt dan is dat jou perceptie. Vraag maar eens naar de ervaringen van die kleine kinderen die destijds misbruikt zijn . Maar goed de nieuwe cultuur binnen organisaties is speak-up en onze bestuurders hangen nog in smart erg slim hoor. Tijd voor verandering
We mogen hopen dat de vertegenwoordigers van WV tot overleg in staat zijn, Als je tegenstrevers schoffeert zoals hier en daar te lezen is, blijf je aan de kant staan. Democratie betekent overleg met de ander. Als je de meerderheid alleen haalt mag je alles zelf bepalen en kun je tirannie verwachten. Dan heb je geen overleg meer nodig en kun je respectloos met tegenstanders om gaan.
Harde cijfers zijn geen onderbuik gevoel heer democratie. En in schoppen heb je gelijk. Mensen die dit voor de inwoners van Westland nalaten moeten uit het Westland verbannen worden.

Dit moet stoppen dit pot verteren.

1. Meer dan 300 miljoen schuld
2.Afgezakt van plek 79 naar plaats 400 op de schuldenlijst
3.Op plek 3 met de meest risico volle grond aankopen in Nederland
4.Een luchtkasteel van meer dan 36 miljoen op de balans
5.Een burgemeester die wetoverschrijdend bezig is
6.Een burgemeester die salarissen goedkeurt bij Westland Infra van meer dan 300.000,- per persoon per jaar.
7.Een college wat absoluut integer is
8. Geen sluitende begroting vanaf 2015
9.Opbrengst van de CAI en WES meer dan 100 miljoen verdampt
10.Geen grond afwaarderen zodat onze kinderen en kleinkinderen in het Westland kunnen wonen.
11.Een nieuwe cultuur in de raadszaal wil iedereen die terechte kritiek heeft zijn mond houden .

En ja hoor. daar komt de enorm vindingrijke afkorting van het CDA weer. En het dan vreemd vinden dat deze zelfde partij hen niet uitnodigt. En het lijstje er ook weer ff bijhalen natuurlijk. Alleen maar overal tegen aan schoppen en inspelen op onderbuikgevoelens. Maar ja, dat is natuurlijk wel een stuk makkel
Als de gemeente gronden afwaardeert, zal de gemeentelijke boekhouding verlies moeten inboeken. Dit verlies zal door de gemeente (dat zijn wij met z\'n allen) moeten worden opgebracht. Dat moeten we als burgers gaan opbrengen. Afwaardering van gronden is dus een keuze voor OZB verhoging.
Het onderstaande is constructief een minderheid die op moet draaien voor de meerderheid.Maar goed zo zit het politiekesysteem nu eenmaal in elkaar in Nederland eerst de partijdiscipline dan de coalitiediscipline dan een hele tijd niets en dan de burger. Maar goed mijnheer democratie misschien behoort u wel in de toekomst tot een minderheid met een smetje daarop.
Dan piept u wel anders.
C=Crimineel
D=Dom
A=Asociaal

1. Meer dan 300 miljoen schuld
2.Afgezakt van plek 79 naar plaats 400 op de schuldenlijst
3.Op plek 3 met de meest risico volle grond aankopen in Nederland
4.Een luchtkasteel van meer dan 36 miljoen op de balans
5.Een burgemeester die wetoverschrijdend bezig is
6.Een burgemeester die salarissen goedkeurt bij Westland Infra van meer dan 300.000,- per persoon per jaar.
7.Een college wat absoluut integer is
8. Geen sluitende begroting vanaf 2015
9.Opbrengst van de CAI en WES meer dan 100 miljoen verdam
10.Geen grond afwaarderen zodat onze kinderen en kleinkinderen in het Westland kunnen wonen.
11.Een nieuwe cultuur in de raadszaal wil iedereen die terechte kritiek heeft zijn mond houden .

Het zal niet lang meer duren of er zal ook nog een spreektijd verbod komen in de raadszaal let maar op.

Dit heet gewoon democratie. Niks vreemds aan. De coalitie vertegenwoordigt straks gewoon de meerderheid van stemmend Westland.
De grootste partij staat volledig in zijn recht om partners te vinden waarmee constructief samen gewerkt kan worden. En je kan een hoop van WV zeggen, maar niet dat ze zich erg constructief hebben opgesteld...
Dit heet gewoon democratie. Niks vreemds aan. De coalitie vertegenwoordigd straks gewoon de meerderheid van stemmend Westland.
De grootste partij staat volledig in zijn recht om partners te vinden waarmee constructief samen gewerkt kan worden. En je kan een hoop van WV zeggen, maar niet dat ze zich erg constructief hebben opgesteld...
Mijn mond valt open. GBW weer regeren. Ze zijn bijna gehalveerd. Waar is het CDA mee bezig. Dit is vriendjespolitiek. Eerst twijfelde ik nog maar nu weet ik het zeker. Ik zal er voor pleiten dat ook landelijk geen CDA wordt gestemd. Ze kunnen het niet om onpartijdig te zijn.
Beste Wilma, ik ben het ongelofelijk met je oneens. De nieuwe coalitie is bijna dezelfde als voor de verkiezingen inclusief de grootste verliezer (GBW). Juist dit laatste vind ik onverteerbaar. Dat jij WV onbetrouwbaar vind is een mening en dat mag. Feit is, is dat zolang CDA de grootste blijft er helemaal NIETS in Westland veranderd. Een stem op CDA is dus ook een stem op GBW. En zo kunnen deze twee partijen nog in lengte van jaren doorgaan. Dat is wat hier zo fout aan is. Maar dit is mijn mening. Voor mij heeft de Westlandse politiek zijn ware aard laten zien. Gekonkel en vriendjespolitiek. Maar zoals je zelf ook al zegt: Den Haag verschilt weinig met Westland.
Beste Wilma,

WV met de Leo 2 plus 3614 stemmen
WV zonder de Leo plus 2382 stemmen
CDA plus 100 stemmen
En ja in het Westland ben je betrouwbaar als je niet doet wat je zegt.
En ja in het Westland ben je onbetrouwbaar als je doet wat je zegt.
C= Crimineel
D=Dom
A=Asociaal
Gaat net als in andere gemeenten en als in de landelijke politiek.
Niets ongewoons aan.
WV mag dan misschien wat meer stemmen gekregen hebben maar ze hebben niet de meerderheid.
Een coalitie is er om eendracht te krijgen in de te nemen beslissingen zonder dat op voorhand al bekend is dat een coalitie gedoemd is te mislukken door de opstelling van een partij.
WV geeft nu al aan dat ze gaan dwarsliggen wat betreft de bouw van het gemeentehuis.
De beslissing voor de bouw is een democratisch genomen besluit en dan moet je daar als eenling niet over blijven mekkeren.
In 2010 zat WV in de coalitie en de partij werd zelfs, hoe onbegrijpelijk ook dat dit kan, met 2 zetels uitgebreid doordat 2 personen die voor een andere partij waren gekozen overliepen.
WV.
Ze namen echter de beslissing om uit de coalitie te stappen en daarmee de draagkracht van de gemeenteraad in gevaar te brengen.
Dat moet geen 2e keer gebeuren en ik geen de andere partijen dan ook groot gelijk dat ze niet in zee gaan met zo\'n onbetrouwbare partij.
Geld, macht, ondernemingen, afhankelijkheid, ronselen, omkoping, sticker, drankje, feestje, pen, tshirt, poster, flyer, sociale media = resultaat gemeenteraadsverkiezingen 2014
Ik ben 80 jaar en opgevoed met de opdracht wat je niet hebt moet je ook niet uitgeven maar in het Westland kijken ze daar niet naar en weten ze niet dat je eerst moet kijken wat je hebt en dan pas uitgeven .
Als ik over 4 jaar nog leef ga ik zeker niet meer stemmen.
Want W.V. komt aardig bij mijn principe maar die mag buiten spelen .Dus is dit mijn afscheid van de Westlandse polititiek
Dat wordt dus de volgende niet meer stemmen. Duidelijk.
Jongens jullie weten toch allemaal waar het voor staat.
C=Crimineel
D=Dom
A=Asociaal

1. Meer dan 300 miljoen schuld
2.Afgezakt van plek 79 naar plaats 400 op de schuldenlijst
3.Op plek 3 met de meest risico volle grond aankopen in Nederland
4.Een luchtkasteel van meer dan 36 miljoen op de balans
5.Een burgemeester die wetoverschrijdend bezig is
6.Een burgemeester die salarissen goedkeurt bij Westland Infra van meer dan 300.000,- per persoon per jaar.
7.Een college wat absoluut integer is
8. Geen sluitende begroting vanaf 2015
9.Opbrengst van de CAI en WES meer dan 100 miljoen verdam
10.Geen grond afwaarderen zodat onze kinderen en kleinkinderen in het Westland kunnen wonen.
11.Een nieuwe cultuur in de raadszaal wil iedereen die terechte kritiek heeft zijn mond houden .

Het zal niet lang meer duren of er zal ook nog een spreektijd verbod komen in de raadszaal let maar op.

Weer 4 jaar vast aan de vaste kliek. Absurd! Ben zo blij dat uiteindelijk de ambtenaren de dienst uitmaken (in de praktijk) i.p.v. de raad en b&w. Maar eerlijk is eerlijk: het komt allemaal over als een schijnvertoning eerste klas.
Beste hogere wiskunde, vergelijk het eens met Den Haag. Na de laatste 2e Kamerverkiezingen leed het CDA een zeer grote nederlaag. Zij weigerden (terecht) gesprekken voor een nieuwe coalitie omdat dit hen niet gepast leek. En zij hebben gehandeld naar hun woorden wat meer respect oplevert dan de handelswijze in Westland. GBW heeft een forse nederlaag geleden en let op mijn woorden: ze doen straks gezellig weer mee. Ik snap dondersgoed dat de burger in Westland het vertrouwen in de lokale politiek kwijt is. Het CDA is het aan de bevolking verplicht om verder te kijken dan alleen naar de vriendjes in de raad. WV en LPF staan aan de zijlijn ondat CDA ze niet zo prettig vindt. Het CDA is verslaafd aan het regeren en dit geldt ook voor GBW. Deze coalitie herbergt de grootste verliezer van deze verkiezingen. DAAROM deugt deze coalitie niet in mijn ogen. En volgens mij denken hier meer mensen zo over. Daar hoef je geen hogere wiskunde voor te hebben gestudeerd ;-)
Ik zie veel negatieve reacties op het bericht en snap deze commotie eerlijk gezegd niet zo.

Als de partijen die met elkaar in onderhandeling zijn over een coalitie een meerderheid hebben, vertegenwoordigen ze toch een meerderheid van de Westlandse stemmers?

De kritiek zou zich dan volgens mij eigenlijk moeten uiten op het Nederlands politiek systeem en in zijn geheel niet op deze logische gang van zaken. Je kunt een partij toch niet verwijten de samenwerking te zoeken met partijen wiens standpunten veel overeenkomsten vertonen?
Niet zeuren mensen, dit is nu eenmaal de politiek. Als je het hier niet mee eens ben, dat is dan jammer, had je maar wat anders moeten stemmen. Iedereen weet nu welke partij grote groepen mensen wegzet en buiten sluit!
Het GBW is zowat gehalveerd. Een nederlaag met een hoofdletter N. Dat zou in een gemiddelde gemeente in NL consequenties hebben. Maar... niet in Westland. Deze coalitie is een belediging voor iedereen die Westlander is. En ik begin steeds meer een hekel te krijgen aan de Westlandse politiek. En Sjaak? Die verheugt zich al op de volgende 4 jaar. De kritische appels zijn vakkundig verwijderd. Is wat relaxter.
Deze rel geeft ons niet alleen een kristalhelder beeld van het falen van CDA Westland maar wat dachten jullie van GBW?? Het had hen echt gesierd als zij bij de verkenning hadden bedankt voor de eer gezien de nederlaag. Ons past bescheidenheid. Maar nee: weer verder regeren! Geen vertrouwen meer van de Westlanders? Maakt dat uit? Onze wethouder is nog lang niet klaar en wil dit erebaantje nog eventjes houden. Ik stem helemaal niet meer.
Ik ben van plan om te gaan protesteren voor de deur van het gemeentehuis. Wie doet er mee? Zijn Westlanders nu werkelijk passieve mensen die dit allemaal laten gebeuren? Nee toch?? Dit is de eerste misstap van het CDA en er zullen er weer velen volgen. Maakt niet uit. De volgende verkiezingen worden ze gewoon weer de grootste dus waarom zou je je druk maken van wat Westlanders vinden? Alle bejaarden in Westland stemmen CDA want ja, dat deden mijn ouders ook.... En zo krijg je een partij die bij het meubilair hoort en echt niets hoeft te presteren want ze zijn verzekerd van een plaatsje in de coalitie. Al jaren.... Belachelijk!
Ik vind dat deze coalitie geboycot moet worden, WV heeft duidelijk laten merken met het grote aantal stemmers dat zij een punt hebben.

Daarom roep ik iedereen op om de eerst volgende raadsvergadering te boycotten totdat deze praktijken van de baan zijn.
In Westland geen vriendjes politiek maar daadkracht aub, daarom moet WV ook in de coalitie komen !!!!!!!
Wat ben ik nijdig!!!!! Deze coalitievorming is werkelijk stuitend en doet in de verste verte GEEN recht aan de verkiezingsuitslag. Dit is echt bizar zeg! Wat denkt dat CDA Westland wel. En dat GBW dan!! Duidelijk de grote verliezers maar ze doen straks gezellig weer mee.... Beste mensen, ik hou er niet van om mensen te schofferen of uit te schelden of dat soort zaken maar nu is het bewijs geleverd: De Westlandse politiek bestaat uit INCOMPETENTE lieden. En 1 ding is mij wel duidelijk geworden: zolang het CDA in Westland de grootste blijft verandert er helemaal NIETS in Westland.
Ben blij dat ik verhuist ben uit het westland..
Arme donders..
Zoals in eerdere reacties al opgemerkt, we blijven klaarblijkelijk met dezelfde kliek zitten.
We worden al 8 jaar beduveld en op steeds hogere kosten gejaagd omdat prestige en eigen eer belangrijker zijn dan het belang van de Westlander.
Echter partijen die alleen maar tegen zaken aanschoppen gaan het voor ons allemaal ook niet eventjes oplossen meneer P.D.

Over 4 jaar hebben we weer verkiezingen en het is te hopen dat partijen dan eens echt afgerekend worden op hun prestaties en de Westlander echt kiest naar wat er is gepresteerd.
In het Westland wordt nog steeds ongelooflijk veel vanuit historie gestemd, anders hadden de ongelooflijke wanprestaties van het CDA ook afgestraft geweest ondanks de prima lijsttrekker.

En waar is de LPF gebleven, in alle pols leken zij de absolute winnaar te worden maar klaarblijkelijk hebben velen uiteindelijk niet voor het nieuwe no nonsense realisme gekozen maar is nog even aan historische "zekerheden" vast gehouden.

Westlanders, we hebben het zelf laten liggen en Sjaak kan nu toch zijn visite kaartje achterlaten (onze erfenis die nog jarenlang zwaar op de lasten zal blijven drukken).

Wij hebben allemaal onze kans laten liggen en vooral zij die niet vanuit gezond verstand gestemd hebben.
Dus slaap vooral rustig verder. Deze mogelijke coalitie gaat U wel ergens een koude douche bezorgen en wellicht dat een ieder dan vroegtijdig wakker wordt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Dit heet democratie maar is eigenlijk niets meer als "the old boys gang"\' . U doet slechts voor spek en bonen mee.
Ik vind en vele met mij zijn er van overtuigd dat de grondwet op dit punt niet deugd .Partijen die bij verkiezingen 1 of 2 zetels winst boeken in eerste instantie in de gemeenteraad komen,op deze manier wordt er niet naar de kiezer geluisterd en worden partijen beloond voor in het verleende diensten ,kortom dezelfde standpunten van voor de verkiezingen blijven overeind.Conclusie stemmen heeft geen zin ,er wordt over de hoofden van de kiezer toch weer een constructie bedacht om verder te regerenDit is nog velen malen erger dan de uitspraak van wilders, walgelijk vriendjespolitiek.
Hier komen meer reacties op voor de huigelaars die in de politiek zitten.
De landelijke media heb ik al ingelicht let maar eens op politiek Westland!
Men gaat dus in de Westlandse politiek op de oude voet verder. De winnaars van de verkiezingen worden dus de verliezers.
Gek he ik lees altijd veel kritiek over het CDA, maar nog steeds de meeste stemmen in het Westland.
Snap niet dat er nog steeds zoveel hun stem uitbrengen op die partij.
Zondags in de Kerk zeker er in gepreekt.
Oef. Dat CDA maakt het bont zeg. Een coalitie gaan vormen met grote verliezers. Dat belooft wat de komende jaren. Westland besodemieterd na de verkiezingen. Echte gladjanussen. En dan nif verbaasd zijn dat er steeds minder Westlanders gaan stemmen. Het hangt dus op vriendjespolitiek. Da\'s wel duidelijk.
Gbw in coalitie, raar ze verliezen de meeste zetels en worden voor hun laffe politiek van de laatste 4 jaar beloont door weer mee te mogen besluiten . CDA , VVD en PW mogen als ouderwetse regenteske partijen weer zoetsappig zand blijven strooien in de ogen van de Westlanders. Er is sinds Pim niks veranderd de oude elite regeert en beslist en denkt dat het goed is ,maar is het zo ?? succes tot over 4 jaar

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Lezing Jacques Moerman over cultuurhistorisch erfgoed op 20 juni - Fietsen tijdens het Open Tuinenweekend op 15 en 16 juni - 30 juni optreden Masson Hooks - Zaterdag 13 juli Oldtimer vrachtautoshow - Kofferbakverkoop op zaterdag 6 juli - Zaterdag 20 juli schaak -/damfietstocht door Westland - Themabijeenkomst ‘Kanker en alleenstaand’ bij Carma - Tentoonstelling Helmen vol Verhalen - Struintochten in Van Dixhoorndriehoek op 22 juni - International Summer Music Festival Westland 2024 - Sterrenhemel bekijken tot zondag 16 juni - Gezinsexcursie leven in het Water - Westlandse scholieren exposeren in KunstHalte 6 - Langste climate chain ooit langs de Nederlandse kust - Traineeship Tuinbouw - Activiteiten in Ter Heijde in juni, juli en augustus - Informatieochtend ‘Medische lingerie, protheses en badkleding’ bij Carma - Junior Financial Controller - Tiny House festival “De Kluit Karavaan” - Derde TenTuinstelling op 24 augustus in Maassluis - Magazijnbeheerder/ Baliemedewerker - Processie over Schelpenpad Lambertuskerk - Vroege-Vaderdag-Vogelexcursie Kraaiennest - Huttenbouwen 2024 komt er weer aan! - Carwash Westland viert haar 13e verjaardag met 25% bonus! - Horeca Toppers Gezocht - Feest voor mensen met een beperking op 6 juli - Zomerwandeling in het Staelduinse Bos. - Grote artiesten op splinternieuw Festival “Dagje Outsiders” in het Zuiderpark! - Kan een iPhone worden gehackt? De meest voorkomende mythes ontkracht - Westland Verstandig op bezoek in moestuincomplex “Ons kastuintje” in Kwintsheul - Productiemedewerker omgeving Oegstgeest - Expositie ‘Groene Impact” in de Hofboerderij - Allround medewerker met coördinator skills - KNRM-wandelroutes en informatieborden bij reddingstations - Parttime bezorger gezocht! - Ruim € 5 miljard steun aan Oekraïne in 2023 - Sharon Schouten fotografie 3 keer genomineerd voor Bruidsfoto Award 2024 - Bij2dehandje 1e in Westland bij Modewinkel Awards - Pinksterquiz na Kerst en Pasen - Medewerker Werkplaats - Wat betekent Hemelvaartsdag eigenlijk? - Tip: Aiko 455Wp zonnepanelen superdeal bij Recharged - Teamleider Logistiek Nachtdienst - Productiemedewerker fulltime - 3 veelgestelde vragen over de zakelijke autoverzekering - Coronatoegangsbewijzen waren rechtmatig - Monteur Buitendienst (Perslucht) - Stijlvolle vloeroplossingen: Ontdek PVC vloeren en laminaat bij LAB21