College beantwoord vervolgvragen GBW inzake huisvesten statushouders

College Westland

College beantwoord vervolgvragen GBW inzake huisvesten statushouders

Westland 20.05.2016 - De fractie GBW heeft eind maart collegevragen gesteld met betrekking tot het huisvesten van statushouders in het Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1
Is uw college het met ons eens, dat het volgtraject van deze groep inwoners intensiever moet zijn en dat ze niet in de "massa" op mogen gaan.

Antwoord 1
Het college is het met u eens dat maatwerk van belang is. Ook in de situatie van statushouders. De (beoogde) extra middelen die beschikbaar worden gesteld via het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom bieden daarvoor mogelijkheden.

Verandering in samenstelling van asielinstroom

Vraag 2

Het terugkeerbeleid is een taak van de rijksoverheid. Deze rol wordt, ons inziens, niet effectief door diezelfde overheid opgepakt. Zou u dat als college nog eens willen overwegen, al zou het maar puur vanuit informatievertrekking zijn?

Antwoord 2
Het terugkeerbeleid is inderdaad een taak van de rijksoverheid. Informatieverstrekking en begeleiding bij vrijwillige terugkeer is belegd bij De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)1.

Wij zien derhalve geen aanvullende rol/taak voor de gemeente bij de (uitvoering) van dat terugkeerbeleid.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,   de burgemmeester,,

M. van Beek     J. van der Tak

1 De activiteiten van IOM in Nederland worden gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie. In de taakuitvoering is IOM echter onafhankelijk

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info