College geeft antwoord op vragen over hondenpoep in Monster

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2013 18:48 - Gewijzigd op 20/12/2013 18:55

College geeft antwoord op vragen over hondenpoep in Monster

Monster 20.12.2013 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College vragen gesteld over Controle op ruimen van hondenpoep in Monster.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college het met GBW eens dat de Boa's de sleutel zijn in de aanpak c.q. handhaving bij het probleem van de hondenpoep.

Antwoord

De eigenaar/houder van de hond is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep en is dit volgens de APV (art. 2.58) ook verplicht. De Boa’s moeten niet gezien worden als de sleutel om het hondenpoep probleem tegen te gaan. Ze zijn een maatregel die de gemeente kan inzetten in het kader van het hondenpoepbeleid. De Boa’s zijn op zichzelf staand geen oplossing voor het hondenpoepprobleem.

Vraag 2

Is het college bereid gehoor te geven aan de oproep van het bestuur van de molen om (extra) toezicht op het uitlaten van honden in de directe omgeving van de molen, maar ook andere gebieden.

Antwoord

De Boa’s werken risicogestuurd. Op basis van klachten en meldingen (meldpunt leefomgeving) worden de Boa’s ingezet. Het hondenpoepprobleem nemen de Boa’s dagelijks als aandachtspunt mee in de surveillance in alle kernen. In de periode van 29 november tot 12 december 2013 zijn er rondom het Molengebied op verschillende tijden 11 controles uitgevoerd. De Boa’s spreken hondenbezitters preventief aan. De Boa’s kunnen alleen handhavend optreden als ze iemand op heterdaad betrappen op het niet opruimen van de hondenpoep.

Vraag 3

Is het college bereid om bij de aansturing van de Boa's een soort gemeente breed project " ruim op die stront, het is jouw hond"  te starten juist op de uren dat het er toe doet, dus in vroege ochtend- en late avonduren?

Antwoord

Nee, dit is al de huidige werkwijze. De Boa’s surveilleren zowel tijdens hun dagelijkse surveillance als projectmatig op het niet opruimen van hondenpoep. De Boa’s surveilleren op tijden wanneer veel mensen hun hond uitlaten in vroege ochtend- en late avonduren. Ze doen dit zowel in uniformkleding als in burgerkleding.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info - Slotrepetitie Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Cosy Rockers op 26 augustus in Kijkduin Meer info