College geeft uitleg over spelregels rondom medicinale cannabis

Geplaatst door Westlanders.nu op 15-09-2017 14:52 - Gewijzigd op 04-11-2017 06:46

Westland 15.09.2017 - De fractie Westland Verstandig heeft in juli collegevragen gesteld over het telen van medicinale cannabis in Westland.


Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1
Welk standpunt neemt het College in ter zake van medicinale teelt van cannabis, zowel in het groot als in het klein zoals hiervoor beschreven?

Antwoord 1
De Opiumwet verbiedt het telen van cannabis. Alleen op basis van artikel 8 Opiumwet kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een ontheffing verlenen voor het legaal telen van medicinale cannabis. Daarnaast bestaat in Nederland een gedoogbeleid op het hebben van maximaal 5 planten. In de praktijk betekent dit dat iemand niet strafrechtelijk wordt vervolgd als de politie de planten aantreft. De politie is wel verplicht de planten in beslag te nemen. Als de cannabis in een huurhuis wordt aangetroffen, lopen mensen het risico op uithuiszetting.

Grootschalige teelt
Het gecontroleerd legaal telen van medicinale cannabis met ontheffing van het ministerie van VWS leent zich goed voor grootschalige teelt in (Westlandse) kassen, maar wel onder stringente voorwaarden. De medicinale cannabis moet voldoen aan een bepaalde farmaceutische kwaliteit. Bij ongecontroleerde kweek kan de samenstelling en concentratie van de verschillende stoffen steeds verschillen.

Hierdoor kunnen patiënten er niet van uit gaan dat de gebruikshoeveelheid iedere keer hetzelfde is. Om de farmaceutische kwaliteit te garanderen wordt de medicinale cannabis geteeld aan de hand van strikte protocollen. In de kassen bestaat een stabiel klimaat waar de kweker de protocollen goed kan na leven, zodat de farmaceutische kwaliteit gegarandeerd wordt. Op dit moment is er in de gemeente Westland één ondernemer die een ontheffing heeft om medicinale cannabis te telen.

Bureau voor de Medicinale Cannabis (BMC) is als overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de productie van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden. Hier kunnen telers, apothekers, onderzoeksinstellingen en andere belangstellenden terecht voor informatie over medicinale cannabis.

Hennepkwekerij aangetroffen aan Boerenlaan

Kleinschalige teelt
We onderkennen de toenemende vraag naar medicinale cannabis. Er is een grote groep mensen die veel baat heeft bij het gebruik van medicinale cannabis en gedwongen wordt om dit illegaal voor eigen gebruik thuis te telen.

Het is aan de Rijksoverheid om de thuisteelt mogelijk te maken. Zorgverzekeraars vergoeden medicinale cannabis niet of nauwelijks. Er zijn enkele zorgverzekeraars die medicinale cannabis vergoeden in het basispakket of in de aanvullende verzekering. Hier zijn dan strenge voorwaarden voor waar veel mensen niet aan kunnen voldoen. Voorwaarden kunnen zijn: het hebben van een doktersverklaring, het aan kunnen tonen dat andere gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet helpen of bijwerkingen geven of als iemand terminaal ziek is.

Om aan te tonen dat iemand terminaal ziek is moet de huisarts of specialist een aanvraag indienen waarin de indicatie en levensverwachting van de patiënt staat. Als iemand een vergoeding uit de basisverzekering krijgt, dan moet altijd eerst het eigen risico betaald worden. Patiënten die medicinale cannabis gebruiken en halen bij de apotheek geven aan dat dit middel duur is. Het aanbod is te beperkt en helpt niet altijd voldoende. De Opiumwet biedt een ontheffingsmogelijkheid voor het legaal telen van medicinale cannabis. Deze ontheffing wordt zeer beperkt verstrekt met name voor medisch onderzoek en aan telers die kweken voor de verkoop in apotheken en geldt particuliere thuisteelt.

Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer het initiatiefvoorstel ‘Wet gesloten coffeeshopketen' aangenomen, waarmee de teelt van cannabis wordt gedoogd. Hiermee moet een einde komen aan de praktijk dat cannabis wel verkocht mag worden in een coffeeshop, maar het verboden is om de cannabis te telen en aan te voeren. Tevens is het amendement aangenomen dat het thuis telen van medicinale cannabis mogelijk maakt. Het initiatiefvoorstel ligt ter besluitvorming voor in de Eerste Kamer.

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft, de besluitvorming te bespoedigen, in een motie van 14 februari alle gemeenteraden van Nederland opgeroepen om hiertoe een briefte sturen aan het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer. In deze brief wordt opgeroepen om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars, met spoed tot een oplossing te komen van deze problematiek. Het College heeft nog geen standpunt ingenomen ten aanzien van thuisteelt van medicinale cannabis.

Vraag 2
Is het College bereid om eventueel toe te staan, net zoals in Tilburg en op de condities zoals deze in Tilburg gelden -onder meer een doktersattest, een goede elektrische voorziening, planten niet hoger dan drie meter etc.- de teelt van vijf planten toe te staan?

Antwoord 2
Zoals eerder aangegeven is het telen van cannabis volgens de wet verboden. Het is niet aan het college om de thuisteelt van medicinale cannabis onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Gemeenten zijn hiertoe niet bevoegd. De Rijksoverheid moet dit op landelijk niveau regelen.

Vraag 3
Is het College bereid om overleg te gaan voeren met een aantal '‘patiënten” die heil hebben bij het gebruik van cannabis over de voorwaarden hoe er dan geteeld wordt omdat bij de betreffende patiënt de verantwoording ligt om praktische invulling aan een en ander te geven?

Antwoord 3
Eerst is het aan de Eerste Kamer om een besluit te nemen over het wetsvoorstel 'Wet gesloten coffeeshopketen’ en het amendement dat thuisteelt mogelijk maakt. Wanneer de Eerste Kamer dit wetsvoorstel en amendement aanneemt, dan kan de dialoog gestart worden om te bepalen onder welke voorwaarden de gemeente de thuisteelt van medicinale cannabis toe kan staan.

Patiënten kunnen hierin zeker meegenomen worden. Verder is het van belang de samenwerking op te zoeken met de gemeenten binnen de politie-eenheid Den Haag, politie en het OM. Binnen de politie-eenheid Den Haag werken we samen aan een meer eenduidig drugsbeleid en de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland

 

Reacties (4 reacties geplaatst)

Freek de drugsdoden in Amerika gaat niet over cannabis doden. Er is tot nu toe nog niemand overleden aan cannabis.
Er sterven dagelijks mensen door verkeerde reguliere harddrugs of medicatie net hoe je het noemt. Doden vallen met chemische drugs/medicatie maar de chemische oorlogsvoering levert wel het meeste op voor de \'elite\'
De licentie van het BMC is groot nieuws! Thuisteelt -al zou het toegestaan moeten worden- is nou eenmaal niet voor alle patienten weggelegd. Het is te hopen dat de teler veel R&D zal doen om te komen tot een bijsluiter en ingredientenlijsten zodat er meer inzicht komt in de werkzaamheid. Ook hopen we dat deze licentie een doorbraak biedt voor de teelt tbv coffeeshops. In wezen is alle cannabisgebruik medisch te noemen, al klopt het niet om iedere coffeeshopbezoeker een patient te noemen.
Peter als jouw informatie klopt dat zijn die berichten uit Amerika van de hoge aantallen drugsdoden onder jongeren zeker nepberichten.
\"Verder is het van belang de samenwerking op te zoeken met ..... politie en het OM\".

Dit is begrijpelijk en goed, maar bedenk: dit zijn partijen die, net als gemeenten, een eigen agenda hebben. Concreet: als je in de \"repressie\" werkt, dan geloof je in repressie. Het OM en de Politie zijn overtuigd van het nut van een repressief hennep-beleid. Ze menen dat regulering en legalisering rampzalig zullen uitpakken. Op dezelfde manier als een bakker gelooft in brood, en een slager in vlees.

Toch laat de ervaring van circa 90 jaar \"Prohibition\" zien dat een repressieve aanpak ook (of zelfs: vooral) negatieve gevolgen heeft. En de ervaringen in Amerikaanse staten tonen dat regulering/legalisering juist heel positief uitpakt.

Dus: spreken met politie en OM is prima, maar spreek ook eens met cannabis-consumenten en met patiënten. En vooral: ga kijken in Colorado of Nevada! Alles waarover wij achter het bureau theorie-tjes bedenken, hebben ze daar in de praktijk uitgevoerd. We kunnen de gevolgen met eigen ogen gaan bekijken. Gemeenten en telers in die staten zijn graag bereid om de opgedane ervaringen, positief en negatief, te delen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Workshop ´´Kleurrijke nazomer`` door Tineke Noordzij op zaterdag 4 november - Expositie van Mick Otten over natuurkunst in de Hofboerderij. - Film over "De Parachutisten landing " in Mei 1940 op 15 oktober - Dierenzegen bij Egbertuskerk op dierendag - Interactieve lezing ‘Rouwen en bouwen na borstkanker’ - Struintocht in Van Dixhoorndriehoek op 30 september - Medewerker ICT Support - (Junior) HR medewerker - Kinderboekenweekconcert bij muziekvereniging St. Gregorius - Kofferbakverkoop op zaterdag 7 oktober - Twee lange wandeltochten in de Nacht van het Westland - 85 jarig jubileumconcert Honsels Harmonie - Inflatie in augustus gedaald naar 3% - Administratief medewerker logistiek - Medewerker Verkeersmaatregelen - ZZP Monteur Buitendienst - Commercieel Adviseur Benelux - Projectleider - Herfstwandeling zondag 1 oktober 2023 - HR medewerker - Planner/Werkvoorbereider - Marketing Medewerker - (Junior) Recruiter - Project Manager - Technisch Inkoper - Parttime Financieel Medewerker - Monteur buitendienst - Hovenier Tuinaanleg - Productie Planner - Inschrijvingen voor Roparun 2024 zijn geopend - Carma ook dit schooljaar actief met gastlessen - Areaal akkerbouw met ruim 14.000 hectare gegroeid - Overzicht aardgaswinning in Nederland - Receptionist - Vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland afgenomen - Geslaagde Trekkertrek in Midden-Delfland - Een hele boze Amerikaanse rivierkreeft - Spannende kunst in Kunsthalte 6 - Expositie herfst aquarellen van Tineke Noordzij - Waarom is het verstandig om voor Linux hosting te gaan? - Vrachtwagenchauffeur - Muzikaal onthaal tijdens Naaldwijkse feestweek - De vele voordelen van vloertegels in je woning - Medische noodsituatie aan de Langeweg - Senior Sales Manager - Presentatie over ‘De Eetbare Tuin’ bij Groei & Bloei Westland - Het Cultureel seizoen start ook bij Theater Villa Ockenburgh - Oekraïner gewond na steekincident