Collegevragen inzake 'afvalinzameling in Westland’

GBW, WV

Collegevragen inzake 'afvalinzameling in Westland’

Westland 16.07.2021 - Deze week heeft uw college de zomer-editie van ‘Afvalnieuws’ uitgebracht.

In deze editie aandacht voor de start van het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pbd) bij de 29.000 laagbouwwoningen in de bebouwde kom van Westland.

De invoering start niet in alle dorpen in Westland in één keer. In de editie is een schema opgenomen vanaf welk moment in welke dorpen zakken met pbd aan de lantaarnpalen gehangen moeten worden.

Uit het schema (zie bijlage) wordt in ieder geval duidelijk dat in het dorp Honselersdijk de gescheiden inzameling van het pbd-afval niet plaatsvindt.

Dit brengt onze fractie tot de volgende vragen:

-  Heeft het dorp Honselersdijk géén laagbouwwoningen?

- Of is ook uw college tot het inzicht gekomen dat nascheiding van afval beter is voor de portemonnee, voor het milieu en voor de burger? En begint dan wat nascheiding betreft de Victorie in Honselersdijk en gaat u daar een pilot nascheiden uitvoeren?

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg

Westland Verstandig start campagne voor andere wijze inzamelen huishoudelijk afval

Collegevragen in zake ’s-Gravenzande scheiding pbd en restafval

Het College geeft aan dat de bewoners van het buitengebied van ’s-Gravenzande een aantal jaren geleden als proef een aparte bak voor plastic verpakkingen kregen die elke vier weken geleegd werd, net als de bak met restafval. Dit heeft volgens het College ertoe geleid dat de restafvalbak bij de meeste mensen niet meer vol zat. Eerder vernamen wij dat het restafval in het buitengebied van ’s-Gravenzande nou net niet minder geworden was omdat toch iedereen de bak met het restafval “afvult” totdat die vol is, eventueel met bedrijfsafval of ander afval.

Dit leidt tot de volgende vraag:

- Kan het College aan de Raad verstrekken de eventueel per maand uitgesplitste overzichten van het restafval en het plastic en ook de informatie die ongetwijfeld bij het College bekend is over het restafval, voordat de proef gedurende een jaar voordat de proef in het buitengebied van ’s-Gravenzande opstartte?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Vintagemarkt op 25 september in Maasdijk Meer info - AH Vrij zoekt werkplaatsmonteur Meer info - Zaterdag 25 september verhalenpad Meer info - Machine Operators Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Bestemmingsplan vastgesteld voor Maasdijks kerkgebouw Meer info - Boekpresentatie en lezingen Meer info - Bijzondere dienst 26 september 2021 Meer info - Herfstwandeling Staelduinsebos op zondag 3 oktober Meer info - Medewerker cafetaria (Parttime) Meer info - Activiteiten in de buurt aanmelden voor WestlandOntmoet Meer info - Walk to fight cancer 9-10 oktober Meer info - De Kracht van Planten door Jos Malherbe Meer info - Junior HR Medewerker Meer info - Vriendenmiddag Tent of Nations op 25 september 2021 Meer info - Fruitmuur in Wateringen krijgt gedenksteen Meer info - Resultaat Lions Zuidplas Rally gaat naar Leger Des Heils, Zonnebloem en Stichting ZePaRo Meer info - Chr. Gemengd koor “Immanuel” start repetities en zoekt nieuwe zangers en zangeressen Meer info - Fietstechnicus (in opleiding) Meer info - Medewerker Horeca Tuincafé Meer info - Planner Detailed Scheduler Meer info - Commerciële duizendpoot Meer info - ‘Een dag zonder zorgen’ speciaal voor naasten Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Verkoper / Bezorger Meer info - Technisch Commercieel Medewerker Meer info - Machine operator Meer info - Popkoor Ruby begint weer in ‘s-Gravenzande Meer info - Liederen over aardsvader Abraham in Oude Kerk Meer info - Column; Hoe zal het verder gaan? Meer info - Koornneef neemt ZW Sports over met merken Erima en Jako Meer info - Kunstmarkt a la Montmartre bij de Hofboerderij in Wateringen Meer info - Accountmanager Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - Vrijwilligersservicepunten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen verder Meer info - Medewerker bediening Meer info - Officemanager Meer info - Pakketbezorger Meer info - Facilitair Schoonmaakmedewerker (Parttime) Meer info - Inloophuis Carma breidt openingstijden uit Meer info - Kunstwerk van de maand; Vitrages Meer info - Assistent bedrijfsleider Meer info - Stoelendans rondom eerlijke toewijzing corporatiewoningen Meer info - Column; Als het licht uitgaat.... Meer info - Westlands Mannenkoor weer bij stem Meer info - Plaatwerker Meer info - Zeillogger VL.92 Balder vertrokken uit Vlaardingen. Meer info - Senne Braun winnaar 57e editie tennis tournooi Naaldwijk Meer info - Backoffice medewerker Meer info - Helft Nederlanders zet zich actief in voor buurt Meer info