Collegevragen inzake bedrijfsactiviteiten rondom Ambachtsweg

Westland Verstandig

Collegevragen inzake bedrijfsactiviteiten rondom Ambachtsweg

Wateringen 02.04.2019 - Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Ambachtsweg in Wateringen die constateren dat de bedrijvigheid tussen de Ambachtsweg 88 en 88a verder wordt uitgebreid.

Grote vrachtwagens komen regelmatig met containers en veroorzaken een vreselijke geluidsoverlast. Het betreft een woonwijk en geen zware industrie is gewenst.

Daarbij komt dat er nieuwbouw in het kader van het transformatiegebied gepland is en de vraag is dan ook of niet gekeken moet worden naar de achter de Ambachtsweg gelegen percelen en de bedrijvenbestemming daarvan. In ieder geval zou het gebruik niet verder uitgebreid mogen en moeten worden. Dit laatste in verband met de leefomgeving.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Is het College bekend dat op de plaats waar ooit het transportbedrijf Van den Berg zat, nu een sloopbedrijf haar intrek lijkt te gaan nemen?

-Zijn de activiteiten die het betreffende bedrijf ter plekke onderneemt in overeenstemming met het bestemmingsplan en de milieueisen?

-Wat is het College voornemens te gaan doen met het bedrijfsterrein waar ook de asbestbrand ontstond en lijkt het niet het beste om dat gebied maar te betrekken bij het transformatiegebied?

-Heeft het College concrete plannen op dat punt en zo ja wanneer worden die gepresenteerd?

-Lijkt het niet goed voor de Ambachtsweg dat deze zoveel als mogelijk ontlast wordt van verkeer van achtergelegen bedrijven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

Terrein medewerker tomatenkwekerij Meer info - Manager transport & techniek Meer info - Machine operator Meer info - Label en sticker medewerker AGF Meer info - Junior accountmanager irrigatietechniek Meer info - Servicemonteur scherming Meer info - Coördinator binnenkomst Meer info - Logistiek medewerker Meer info - Warehouse manager AGF Meer info - Tekno Event gaat dit jaar niet door Meer info - Coördinator Binnenkomst Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Terrein Medewerker Tomatenkwekerij Westland Meer info - Label en Sticker Medewerker AGF Westland Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Paasspeurtocht in het Staelduinsebos gaat niet door Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Servicemonteur Scherming Westland Meer info - Verkoper Kassenbouw Internationaal Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Klimaat Engineer Westland Meer info - Klimaat Calculator/Tekenaar Westland Meer info - Greenhouse Engineer Westland Meer info - Inloophuis Carma sluit tijdelijk de deuren vanwege coronavirus Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info - Logistiek Coördinator Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Werkvoorbereider Staalbouw Westland Meer info - Assistent Bedrijfsleider Plantenkwekerij Westland Meer info - Monteur Kassenbouw (Inter)nationaal Meer info - Teeltmedewerker Planten Westland Meer info - Timmerman Utiliteitsbouw Westland Meer info - Logistiek Coördinator Westland Meer info - Werkvoorbereider Scherminstallaties Westland Meer info - Schermingsmonteur Internationaal Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Teeltmedewerker Plantenkwekerij Westland Meer info - Tweedehands winkel in het Haags Dierencentrum Meer info - Manager Arbeid Westland Meer info - Cursus Teleflora op 30 maart Meer info - Jr. Logistiek Commercieel Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Verkoper AGF Westland Meer info - Commercieel Medewerker Exoten Westland Meer info - Assistent Teamleider Ompak AGF Westland Meer info - Financieel Medewerker Westland Meer info - Ervaren projectleider elektro- en watertechniek Westland Meer info