Collegevragen inzake behoud zorghulp voor mensen met problemen

Westland Verstandig

Collegevragen inzake behoud zorghulp voor mensen met problemen

Westland 12.05.2016 - De fractie van Westland Verstandig wordt herhaaldelijk benader door alleenstaande Westlandse jongere en oudere inwoners die door

omstandigheden zowel in financiële-, relationele- als huisvestingsproblemen terechtgekomen zijn. Vooralsnog komen deze mensen terecht in Delft waar een daklozenopvang is. Ook wordt omdat die personen geen vast adres in Westland hebben, de uitkering gestopt en daarna rest hun niets anders meer dan zich uit te schrijven uit Westland en zich in te schrijven in Delft.

Huurverhoging sportaccommodaties De Lier was bekend

Huisvestingsmogelijkheden in Westland zijn niet voorhanden en men is aangewezen op gemeenten buiten Westland. Westland Verstandig vindt dit niet correct ten opzichte van haar inwoners die nou net een steuntje in de rug nodig hebben en net gedegen zorg behoeven en het is ook niet fair ten opzichte van buurgemeenten die in feite Westlandse problemen moeten oplossen. Vandaar deze vragen:

-        Is het College bekend dat door omstandigheden in de problemen geraakte meestal alleenstaande personen geen adequate opvang in Westland kunnen krijgen?

-        Is het College bereid om vorenstaande problematiek nader te bekijken en ook te bezien of hier een oplossing voor is zodat geen gedwongen verhuizing naar Delft nodig is?

-        Is het het College bekend dat als een persoon in huisvestingsproblemen terechtkomt, ook zijn Westlandse uitkering komt te vervallen omdat hij geen bekende woon- of verblijfplaats in Westland meer heeft?

-        Hoeveel gevallen zijn er bij het College bekend die uit Westland zijn uitgeschreven, de uitkering is beëindigd en dat uiteindelijk aanspraak gemaakt is op huisvesting buiten Westland in één van de buurgemeenten?

-        Is er geen gemeentepand, dat mogelijkerwijs ook als kluswoning kan worden ingezet, beschikbaar voor nood- en tijdelijke huisvesting voor deze mensen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info