Collegevragen inzake burgerwoningen in glastuinbouwgebied

Westland Verstandig

Collegevragen inzake burgerwoningen in glastuinbouwgebied

Westland 03.08.2019 - De Westland Verstandig fractie is doende te inventariseren welke woningen wel en welke woningen niet in het glastuinbouwgebied een burgerbestemming hebben gekregen

in het verleden, wanneer dat gebeurd is en wat de reden van de omzetting was. In diverse duurzaam glastuinbouwgebieden in Westland zien we een mix aan bestemmingen van woningen zonder dat direct goede redenen voor te vinden zijn. Dit geldt zowel voor van agrarische- naar burgerwoning omgezette woningen als wel voor woningen die volgens het College pertinent agrarische bedrijfswoningen moeten blijven. Soms zijn er tuinders die in een woning wonen die qua bestemmingsplan een burgerbestemming heeft en soms zij er niet-tuinders die al tientallen jaren wonen in een huis dat gebouwd is op een tuinbouwbedrijf en dat blijft maar de agrarische bestemming behouden. 

Foto archief

Vaak worden dan reconstructiemogelijkheden ofwel het geen officiële status hebbende Werkboek opgemaakt door de Provincie, als redenen gebruikt.  

Zo is bijvoorbeeld de Nieuwlandse polder in ’s-Gravenzande zo’n gebied waarin diverse woningen een burgerbestemming hebben, terwijl deze wel bij een tuinbouwbedrijf hoorden of nog steeds horen, terwijl in het naburige Rotterdamse deel van de betreffende polder op dit moment een juridische strijd gevoerd wordt tussen de Provincie en LTO enerzijds en de gemeente Rotterdam anderzijds omdat de gemeente Rotterdam de ten opzichte van Westland opgelopen achterstand –jarenlang heeft Rotterdam geen bestemmingswijzigingen toegestaan- in te halen.  

Het lijkt goed om een deugdelijke inventarisatie te maken van alle woningen in Westland in het tuinbouwgebied.  

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om op korte termijn een totaaloverzicht te geven van alle woningen in het “glastuinbouwgebied” Westland en aan te geven wat de bestemming van de woningen is volgens de gemeente –daarbij is uitgangspunt uiteraard het bestemmingsplan dan wel omgevingsvergunningen bevattende al of niet definitieve vrijstellingen voor bepaalde of onbepaalde tijd-, sinds wanneer die woningen dan een burgerbestemming hebben en voor welke woningen op dit moment een aanvrage loopt om omgezet te worden van agrarisch naar burger?

Een dergelijk overzicht heeft het College ongetwijfeld voorhanden omdat men om diverse redenen afwegingen moet maken. 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend, U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info