Collegevragen inzake geen maatwerk bij mogelijkheden reconstructie glastuinbouw

Westland Verstandig

Collegevragen inzake geen maatwerk bij mogelijkheden reconstructie glastuinbouw

Westland 21.08.2020 - De Westland Verstandig fractie heeft al eerder verzocht aan het College waarom niet in concrete gevallen veel constructiever wordt meegewerkt aan reconstructie van glastuinbouw.

Eerder hebben we al op de casus gewezen van de Kwekershof aan het Poeldijksepad 14a te Honselersdijk. De locatie in Honselersdijk aan het Poeldijksepad 14a wordt al jaren genoemd als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid van Honselersdijk met woningen omdat die tuinderijen als het ware omringd zijn door openstaande woonwijken. Voorts betreffen het oude bedrijven die voor de moderne tuinbouw geen geschikte vorm hebben.

Het betreffende bedrijf heeft twee locaties. Eén locatie aan de Kwekerslaan in ’s-Gravenzande, een bij uitstek mooi tuinbouwgebied en in Honselersdijk aan het Poeldijksepad. Het bedrijf wil nu graag zien dat zij de mogelijkheid krijgt en daartoe bestaan ook concrete plannen om aan de Kwekerslaan een bedrijf in reconstructie te vergroten tot 10 hectare om dan het bedrijf aan het Poeldijksepad te kunnen afstoten voor woningbouw. Hieraan wordt echter geen medewerking verleend door de Gemeente.

Eerder heeft Westland Verstandig hierover al vragen gesteld en toen gaf de Wethouder als antwoord dat woningbouwuitbreiding in Honselersdijk niet in de plannen voorkwam terwijl nu recentelijk wel ook het College melding maakt van grootschalige woningbouw elders in Honselersdijk. Eerdere mededelingen van de Wethouder zijn daarmee natuurlijk niet te rijmen.

Voorts is men er politiek ook over eens en dat wordt ook in de concept omgevingsvisie aangenomen is niet iedere vierkante meter glastuinbouw heilig maar zullen we meer moeten streven naar kwalitatief beter glas en als het kwalitatief beter is mag het heus wel wat minder zijn en kunnen de opengevallen plekken worden ingevuld voor woningbouw, groen, recreatie etc. 

De betreffende ondernemer loopt tegen een muur aan van onwil vanuit de Gemeente. Nu HOT inmiddels teneinde is, is de vraag waarom het College niet wil meewerken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Is het College vorenstaande casus bekend en ook de verbinding Poeldijksepad / Kwekerslaan?

-Waarom wordt hier niet op korte termijn een oplossing op maat voor de ondernemer gecreëerd waardoor een win-winsituatie ontstaat zowel voor de ondernemer als voor het Westland?

-In hoeverre zijn de woorden van de Wethouder nog actueel dat in Honselersdijk geen woninguitbreiding voorzien is en dat dus de aanvankelijke plannen om het betreffende gebied waar het Poeldijksepad 14a staat te bebouwen met woningen, voorlopig niet gerealiseerd zal worden?

-Wat is er nodig om in deze casus enige voortgang te boeken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens

 

Beleef ‘Op de tast’ in het Douanehuisje Meer info - Column; Beetje dom? Meer info - Inspiratieavond “Vormgeven aan (eigen) uitvaart” in Bibliotheek Wateringen Meer info - Ortho Billet zoekt orthodontie-assistent(e) Meer info - Ledententoonstelling WIT in de Hofboerderij. Meer info - De hemel zwijgt, maar niet in alle talen, lezing dr. Piet Schelling Meer info - Koopwoningen bijna 9 procent duurder in september Meer info - Medewerker Factuurcontrole M/V Meer info - Pakje kunst bij de Hofboerderij Meer info - Gitaarspeel-marathon voor De Liedjesfabriek Meer info - Super spannend: Kindercollege Halloween en griezelige workshop! Meer info - Logistiek coördinator assistent AGF Meer info - Calculatie softwarebeheerder Meer info - Voorlopige sterftecijfers week 41 Meer info - De Prinsenhof gesloten maar Bibliotheek Maasdijk is open! Meer info - Backofficemedewerker (fulltime) te Naaldwijk Meer info - Depot Operator Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - Stijging werkloosheid in heel Nederland Meer info - Bestuurswijzigingen bij LTC Naaldwijk Meer info - Kerstpakketten inpakmedewerkers gezocht Meer info - Ook bestuurder die op verkeersruzie N210 inreed voor rechter Meer info - Gemeenten financieel sterk afhankelijk van overheid Meer info - Zwart stof in Hoek van Holland toch van kolen Meer info - Ouderen missen culturele activiteiten Meer info - Assistent Bedrijfsleider Meer info - De geschiedenis van Ter Heijde (1/3) Meer info - Column; Het kantelpunt Meer info - Productie Engineer Meer info - Junior Project Manager Meer info - Online Bazar Pubquiz 2020 verzorgd door de Quiz Brothers op 7 november! Meer info - Stand van zaken Nederlandse economie halverwege 2020 Meer info - Solo expositie van Adrie Huisman in Hofboerderij: “Book Art”. Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info