Collegevragen inzake huisvesting arbeidsmigranten bij Elsenbosch

GBW

Collegevragen inzake huisvesting arbeidsmigranten bij Elsenbosch

Honselersdijk 06.03.2019 - Recent heeft uw college van B&W de gemeenteraad geïnformeerd over een drietal ‘nieuwe’ beoogde locaties voor de realisatie van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Inmiddels is uw college, te samen met respectievelijke initiatiefnemers, participatieprocessen gestart voor de drie locaties. Voor de gemeenteraad (in ieder geval voor de fractie van GBW) is het essentieel dat het college van B&W in het voorbereidings- en besluitvormingsproces het in het ‘Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten’ vastgelegde 8-stappenplan volgt. 

Uit de tot dusverre beschikbare informatie hebben wij sterk de indruk dat ten aanzien van de ontwikkelingen op de beoogde locatie Elsenbosch contrair met het 8-stappenplan is en/of wordt gehandeld. In bijzonder geldt dit voor de ‘selectie van de goede marktpartijen’. 

In het 8-stappenplan van het Ontwikkelkader is daarover met de gemeenteraad onder meer afgesproken:

(…)Voor de nieuwe locaties die de gemeente planologisch mogelijk wil maken op basis van dit Ontwikkelkader, wil de gemeente dat uitzenders die in het Westland werkzaam zijn, deze nieuwe locaties gaan ontwikkelen. (…) Met een transparante set van toelatingseisen ontwikkelt de gemeente een zogeheten register: alle uitzenders in het Westland die aan de eisen denken te voldoen, kunnen zich hiervoor inschrijven. (…)

(…)Het staat een geselecteerde uitzender vrij om een ontwikkelcombinatie te vormen met andere geselecteerde uitzenders, financiers en huisvesters. Voor de gemeente blijft de geselecteerde uitzender wel altijd de aanspreekbare en verantwoordelijke partij voor een set eisen over goed beheer en goede communicatie met omwonende” (…)

Voor de ontwikkeling van tijdelijke huisvesting op de beoogde locatie Elsenbosch gaat uw college van B&W – zo blijkt in ieder geval uit de raadsinformatiebrief - in zee met initiatiefnemer Homeflex BV. Aan de hand van de inschrijving in het Handelsregister - en meer specifiek de SBI-code - kan eenvoudigweg worden vastgesteld dat de activiteiten van deze onderneming zich richten op de verhuur van vastgoed en derhalve niet voldoet aan de toelatingseisen van het ‘Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten’.

De fractie van GBW wil er géén enkel misverstand over laten bestaan dat zij het belangrijk vindt dat arbeidsmigranten die door hun inzet een belangrijke bijdrage leveren aan de Westlandse (glastuinbouw)economie goede huisvesting wordt geboden. De fractie van GBW is er in die context ook voorstander van dat op de locatie Elsenbosch een geschikte voorziening voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten wordt gerealiseerd.

Met de selectie van de onderneming Homeflex BV als marktpartij voor het realiseren van een tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten op de beoogde locatie Elsenbosch gaat het college van B&W echter volledig voorbij aan de randvoorwaarden van het ‘Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten’. Daarmee ontstaan niet te verwaarlozen risico’s, zoals

- in de logiesvoorziening Elsenbosch worden arbeidsmigranten gehuisvest die bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven maar in ieder geval niet in Westland werkzaam zijn,

- de logiesvoorziening Elsenbosch wordt nu of op termijn verhuurd aan COA voor de huisvesting van asielzoekers.

- de logiesvoorziening Elsenbosch wordt daarmee een beleggingsproject en verdienmodel, en juist dat wil de gemeenteraad Westland (en in ieder geval de fractie van GBW) te allen tijde voorkomen.

De voorgaande overwegingen brengt ons tot de volgende vragen:

1. Deelt het college onze gevolgtrekking uit inschrijving handelsregister (SBI-code) dat de initiatiefnemer voor de beoogde locatie Elsenbosch (Homeflex BV) niet voldoet aan de toelatingseisen van het 8-stappenplan in het ‘Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten’?

2. Indien u onze gevolgtrekking niet deelt, wilt u dan (deugdelijk onderbouwd) aangeven op welke gronden de initiatiefnemer wèl aan de toelatingseisen zou voldoen?

3. Indien onze gevolgtrekking juist is, wilt u dan aangeven op basis van welke argumenten uw college deze initiatiefnemer als ‘goede marktpartij’ voor het realiseren van tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Elsenbosch heeft geselecteerd? En, is dit B&W-besluit door alle leden van uw college ondersteund? En, hoe hebt u de door ons geschetste risico’s ondervangen?

4. Indien onze gevolgtrekking juist is, en uw college dus contrair op het ‘Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten’ heeft besloten, waarom uw college dit feit niet actief heeft gedeeld met gemeenteraad, met omwonenden en de pers?

Op 14 donderdag 14 maart a.s. is een informatieavond over het initiatief Elsenbosch. Wij verzoeken daarom uw college onze vragen vóór deze informatieavond te beantwoorden. 

Fractie GBW | Remmert Keizer

 

Vakantiespelen Poeldijk van 19-23 asugustus Meer info - Kickoff WestlandOntmoet - 5 juni om 12.00 uur Meer info - Benefietavond Stichting PXE (Live bands) Meer info - Maaslandloop loopt voor Stichting Avavieren Meer info - Supply Chain Medewerker Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Techniekles voor kleuters! Meer info - Tuinwandeltocht op woensdag 12 juni Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Zonkinderen Meer info - Optreden van Klavertje Vier in de Hoeksteen te Maasdijk Meer info - Allround Logistiek Medewerker Potplanten Westland Meer info - Halchef / Meewerkend Voorman (kwekerij) regio Barendrecht Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Werkvoorbereider/ Calculator Utiliteitsbouw Westland Meer info - Servicemonteur Kassenbouw/ Scherming Westland Meer info - Technisch Medewerker Tuinbouw Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Orderpicker AGF Westland Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - Zomerwandeling Staelduinse Bos op zondag 23 juni Meer info - Turn in juni gratis mee bij UDI Westland Meer info - Cosmo’s Foger-T speelt CCR in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Logistiek Administratief Medewerkster Westland Meer info - Workshop snoeien hoogstamboomgaard Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Productiemedewerker Potplantenkwekerij Westland Meer info - Teeltspecialist Siergewassen Westland Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Teler Westland Meer info - Inspecteur Elektrotechniek Westland Meer info - Vurige klanken tijdens de Hoogmis van Pinksteren Meer info - Fusica ontvangt Chinees jeugdorkest Meer info - Rondje Westland – Midden Delfland 31 mei en 1 juni Meer info - Zomerfeest in juni op Het Westerhonk! Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Junior inkoper bloemen Meer info - Medewerker laboratorium Meer info - Carrosseriebouwer Meer info - Boelhuis Lions Club Maasland op Hemelvaartsdag Meer info - Bonito Plant zoekt teamleider oppotten & uitzetten Meer info - Resultaat 10 jaar bestrijding van high impact crimes Meer info - Huttenbouwen 2019 komt er weer aan! Meer info - Meidentoernooi bij FC ’s-Gravenzande op 1 juni Meer info - Oogstmedewerkers in de ochtenden gezocht Meer info - Nieuw ontwerp hoofdbureau politie Den Haag Meer info - Gezocht; All Round Medewerker AGF Meer info - Buitenworkshop in de Delftse natuur Meer info