Collegevragen inzake huisvesting arbeidsmigranten in Poeldijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/10/2019 10:58 - Gewijzigd op 23/10/2019 14:36

Collegevragen inzake huisvesting arbeidsmigranten in Poeldijk

Westland 23.10.2019 - De Westland Verstandig fractie is benaderd door een groot aantal ongeruste omwonenden van de voorgestelde locatie Vredebestlaan nabij 14a in Poeldijk.

Hetzelfde geldt voor de andere locatie aan de Boomaweg (foto onder). Ook bij die locaties komt groot verzet van de omwonenden omdat de locaties absoluut niet geschikt zijn. Ook zijn de Boomaweg en de Vredebestlaan niet geschikt voor het aan- en afvoeren van 100 arbeidsmigranten. Voorts blijkt inmiddels niet voor drie jaar, maar voor vijf jaar de mogelijkheid van vergunning te worden aangeboden door het College.

De eigenaar van de locaties heeft in de krant aangegeven dat hij niet de (negatieve) reacties van omwonenden wil afwachten, maar meteen de aanvrage heeft ingediend. Dit is toch niet conform hetgeen in Westland gebruikelijk is en ook niet conform hetgeen het College voor wat betreft participatie aan burgers belooft.

De vragen zijn dan ook de navolgende:

- Wat was bij uw College bekend over de twee locaties die hiervoor genoemd zijn voordat de aanvrage werd ingediend? - Waarom heeft het College de termijn verlengd van drie naar vijf jaren en had dat betrekking op specifiek deze twee locaties?

- Zijn dit de enige twee locaties die overgebleven zijn van de 13 noodlocaties die het College voor de zomer aankondigde?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat ook deze locaties weer, gezien de breedte van de toegangswegen en het gebied waarin ze liggen, absoluut niet geschikt zijn voor de huisvesting van 100 arbeidsmigranten?

- Wat gaat het College doen om alsnog te bewerkstelligen dat de omwonenden voordat de plannen definitief zijn hun stem kunnen laten horen?

- Wat is planologisch nodig om deze vergunningen te verlenen?

- Op beide locaties is in het verleden gedoe geweest over de bestemming en over handhaving. Geldt dat ineens niet meer en mag nu Polenhuisvesting plaatsvinden, terwijl in het verleden het College deze gronden nog als duurzaam glas aanmerkte en absoluut geen enkele afwijking van die bestemming toeliet mede gezien de smalle wegen?

- In hoeverre is dat met elkaar te rijmen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info