Collegevragen inzake Konikpaarden en overstekende broedvogels

Westland Verstandig

Collegevragen inzake Konikpaarden en overstekende broedvogels

Westland 18.03.2019 - Onze fractie las de berichten over de Konikpaarden die vanuit de Oostvaardersplassen naar Spanje worden verhuisd waarvan publiekelijk

de vraag gesteld wordt of ze het in Spanje beter zullen krijgen. In de duinen bij Westland liep eveneens een grote kudde Konikpaarden, doch die zijn nu beperkt tot een klein aantal. De paarden zien er goed uit.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Is het mogelijk dat Westland / Hoogheemraadschap / Dunea ook een aantal paarden adopteert en deze uitzet in plaats Solleveld?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit een sympathiek gebaar is en ook inwoners die zich ontfermen over het dierenwelzijn deugd zal doen?

Voorlopig geen afschot knobbelzwanen in Zuid-Holland
Foto archief

Nog een tweede vraag: In Westland is steeds meer te zien dat zeker in broedtijden ganzen/eenden/zwanen de weg oversteken. Met name is dat het geval bij de Koningin Julianaweg vanuit Monster aan de rechterkant.

De volgende vragen:

- Is het mogelijk om waarschuwingsborden daarvoor te plaatsen en ook te bezien waar in Westland oversteekplaatsen van deze dieren zijn?

- Overstekende ganzen/eenden/zwanen kunnen tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden nog los van het dierenwelzijn. Is het College bereid om deze maatregelen te nemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig, P.J.L.J. Duijsens Fractievoorzitter

In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Live raadsvergadering op woensdag 8 juli Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - Scouting Naaldwijk gaat op zomerkamp! Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Douanehuisje juli: Golven maken de zee. Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Zomerwandeling Villa Joep op 12 juli Meer info - Fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Creatieve workshop in Pluktuin Naaldwijk Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info