Collegevragen inzake meer kindvriendelijke ontsluiting Duingeest Monster

CDA Westland

Monster 11.07.2020 - De nieuwe woonwijk Duingeest in Monster nadert de voltooiing. Een fraaie woonomgeving aan de rand van de duinen


en een kindvriendelijk opgezette wijk met onder meer een mooie speeltuin en skateboardkuil. Eerder is aandacht gevraagd voor de verkeersontsluiting omdat destijds is besloten de verkeersstroom naar de rotonde Emmastraat – ’s-Gravenzandseweg te leiden, met als gevolg dat alle voertuigen zich langs de speeltuin van de kinderen verplaatsen. Op spitstijden waarneembaar niet altijd de meest veilige oplossing!

Huidige verkeersstromen met rode pijlen weergegeven, groene pijlen tweede alternatief?

In het verleden is geopperd een extra ontsluiting te realiseren op de ’s-Gravenzandseweg bij de huidige aansluiting voor bouwverkeer, echter dat zou vanwege de verkeersveiligheid niet wenselijk zijn. Echter intussen heeft deze “bouwontsluiting” zich wel bewezen!

Hoewel officieel niet toegelaten, wordt hij al lange tijd door velen gebruikt, niet alleen door bestuurders van betonmolens. Dat is ook niet vreemd gezien de concentratie van bewoning aan deze zijde van de wijk als gevolg van de hoogbouw. De intensievere bebouwing laat wellicht ook een ander beeld zien dan verwacht op basis van de destijds uitgevoerde verkeersonderzoeken.

Het is wat onze fractie betreft voorstelbaar dat deze tijdelijke ontsluiting een permanent karakter krijgt en bijdraagt aan de afwikkeling van een deel van de verkeersdruk. Mogelijk in de vorm van een beperkte oplossing, waarbij verkeer vanuit Monster de wijk in kan en naar ’s-Gravenzande uit. Niet alleen met het oog op de veiligste afwikkeling van verkeersstromen maar vanuit het oogpunt van het milieu ook ter beperking van nodeloze “omrijkilometers”.

Zie een vergelijkbare weginrichting aan de Kruisbroekweg in Naaldwijk:

Vanuit onze fractie brengt dat de volgende vragen met zich mee:

1. Deelt het college onze mening dat het niet ideaal is dat bij een wijk van deze omvang alle verkeersstromen zich langs een speelvoorziening moeten bewegen?

2. Is het college het met ons eens dat, primair in het belang van de veiligheid van kinderen, beschikbare alternatieven voor ontsluiting van de wijk serieus (her) beoordeeld moeten worden?

3. Is uw college bekend met thans inmiddels langdurig benutte ontsluiting voor bouwverkeer en is bekend en kunt u aangeven hoeveel ongevallen zich ter plaatse gedurende de openstellingstermijn hebben voorgedaan?

4. Is uw college bereid te bezien of deze tweede ontsluiting een permanent karakter kan krijgen, wat daarvoor aan acties noodzakelijk is en de raad daarover te informeren cq. een voorstel te doen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jaco Eeltink

Reacties (31 reacties geplaatst)

De 2e ontsluiting moet blijven, want anders moet iedereen langs de speeltuin. Misschien helpt het, als sommige automobilisten hun vaart temperen, als ze de bebouwde kom invliegen, ter hoogte van het Monsters Eind. Hier mag je maar 50 km per uur.

Het is bijna bouwvak vakantie. Dan zullen ze de inrit wel afsluiten denk ik?

We gaan het meemaken Nico. Denk dat de wal het schip wel keert. Ken zo snel niet een vergelijkbare wijk met maar 1 (smalle) inrit.

Veel toekomstige bewoners vergeten dat door het eenrichtingsverkeer er ook heel veel extra verkeer langs hun deuren komt als iedereen aan de voorkant de wijk uit moet.

#boy
Op zich zou er weinig discussie hoeven zijn. De bouwuitrit is namelijk tijdelijk gedoogd door de Provincie Zuid-Holland, die de beheerder is van de N211. De gemeente Westland gaat hier niet over en heeft deze bevoegdheid ook niet. De Provincie heeft al te kennen gegeven dat een vaste uitrit niet binnen de regelgeving kan worden gerealiseerd. Voor een rotonde is geen plek en is niet wenselijk omdat er dan 3 rotondes liggen binnen 200 meter van elkaar. (In Frankrijk had dit geen probleem geweest). Hoe graag sommige dit ook willen het is geen optie. Zodra de bouw gereed is zal de Provincie de uitrit dicht doen en het fietspad herstellen. Alleen de optie Tweetandschelp 9/11 is een optie die uitvoerbaar is.

Zoals al is aangegeven, de wijk wordt qua bewoners aanzienlijk groter dan aanvankelijk was bepaald. Vooral de 4 woontorens (totaal 82 appartementen) geven veel extra verkeersbewegingen. Deze gebruiken nu de tijdelijk uitrit. Als later dit jaar alle woningen worden opgeleverd zal de wijk in 1 keer minimaal 60% groter worden.

Als op dat moment de tijdelijke toegang gesloten wordt moet al het verkeer via de huidige inrit de wijk in en uit. Buiten het feit dat dit veel extra verkeer langs mijn eigen huis zal geven (eigen belang) gaat dit in de praktijk gewoon gedonder geven. Je merkt nu al dat als er tegelijkertijd mensen de wijk in of uit willen het vast loopt (zeker met grote wagens zoals bezorgdiensten) omdat de wegen simpelweg niet berekend zijn op kruisend verkeer. Dit geldt op meerdere plekken in de wijk. De kinderen moeten daarnaast altijd de weg oversteken om bij de speeltuinen te komen. Onze wijk heeft ook geen stoepen, alles is gelijkvloers aangelegd.

De huidige situatie bij de rotonde al erg druk en onoverzichtelijk, dat zal alleen maar slechter worden.

Persoonlijk zou ik het onbegrijpelijk en onverantwoord vinden als de Provincie de huidige extra ontsluiting zou afsluiten.

@Jan nieuwe bewoner Duingeest
Doordat de wijk eenrichtingsverkeer kent lijkt het mij dat de extra ontsluiting heel gericht gebruikt wordt door een deel van de wijk. Voor mensen uit Fase 1 t/m/ 4 zal het niet snel gebruikt worden lijkt mij. En zoals Simon al zegt; toen wij kochten was het plaatje ook heel anders dan nu. Dat geldt ook voor mensen uit de Kroon (appartementen) die nu het verkeer van 300 woningen erbij krijgen.

Marjolein woont zeker met haar kinderen ver weg van de plek waar de tweede ontsluiting moet komen. Haar kinderen veilig. Maar die van de bewoners van de laatste fase niet!. Leuk voor die mensen die een huis hebben gekocht die ineens aan een kruispunt ligt met de n211.

Wat vergeten is, dat er midden in de wijk nog een speeltuin is. Tussen Hart en Tapijtschelp, waar nu op de foto een open plek is. Die speeltuin is groter en drukker, dan die aan het begin van de wijk.
De verkeersstroom de wijk uit, loopt daar precies langs. Het is nu al gevaarlijk, laat staan als straks het verkeer van de laatste fase laagbouw en de flatgebouwen, er langs moet.
Hoop dat er naar het CDA GELUISTERD wordt en een tweede ontsluitingsweg gerealiseerd wordt.Gaan deze (toekomstige)bewoners nu echt via de 2
rotondes de wijk in een uit, daar geloof ik niks van.
Als dit idee doorgaat dan wordt dit het volgende drama punt van de gemeente Westland.

Niet goed over nagedacht derhalve. Basisregel is dat er altijd een tweede ontsluiting moet zijn. Dat is basiskennis. Heeft alles met veiligheid te maken. Amateurs.

Ze hadden de speeltuin ook in het centrum
van dat wijkkie kunnen maken.
In plaats van bij de in en uitgang

Aan de noord kant van de Kleine Geest is een uitlaat plaats voor lossen honden.
Dat geldt niet aan de zuid kant van de Grote Geest.

Ze zetten een geel bord op een openbaar weg, en laten daar hun kinderen spelen.
Ipv de vele speeltuinen en achtertuinen alleen om zelf van de zon te genieten.

Als je vanaf de rotonde bij de Emmasstraat de wijk inrijd, is het al woonerf, en als je Duingeest inrijd staat er nergens een bord dat het woonerf ophoud.
En in een vorig ontwerp was er een rotonde gepland.

Duingeest daar wil geen eens dood gevonden worden!
Gelukkig ligt er een berg zand voor, kan niet hoog genoeg zijn!

Beste Jan,

Ik hoop dat we snel eens met elkaar, de wethouder en Dhr Eeltink om tafel kunnen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat de wethouder de veiligheid van de (jonge) burgers hoog in het vaandel heeft staan. En laat het CDA maar de daad bij het woord voegen en zich hierin vastbijten!

Ik hoop tot gauw!

Sluit me graag aan bij het gesprek t.z.t. met Jaco Eeltink als betrokken bewoner van fase twee, Tweetandschelp 26.

#Simon, goed idee, het blijft lastig. Veel mensen hebben profijt van die extra uitrit, maar voor een aantal bewoners betekend het een grote achteruitgang van het woongenot en de veiligheid van hun kinderen.

Verder kan het CDA een hoop roepen, maar het blijft een feit dat de gemeente Westland niet over de uitrit gaat maar de Provincie. Deze heeft al late weten niets te zien in een uitrit op de N211 en voor een extra routonde is geen plek. Voor wat de Provincie betreft einde discussie!

Beste Jan,

Misschien kan de volgorde van actie anders of beter. Wat positief is, is dat er weer ruchtbaarheid aan deze kwestie gegeven wordt. Wat voor mij telt is de veiligheid van alle kinderen en bewoners van Duingeest.

We zullen in gesprek moeten met de verschillende partijen om een oplossing te vinden die voor iedereen acceptabel is. Als je in gesprek wilt met Dhr. Eeltink staat het je vrij contact met hem op te nemen; hij heeft inmiddels ook mijn contactgegevens dus wellicht kunnen we eens met elkaar in gesprek.

Het is nu eenmaal drukker in het hele westland en we zouden onze wijk naar ons eigen zin willen aanpassen helaas dat willen we allemaal

#piet #simon misschien is het handig dat het CDA eerst in gesprek gaat met de bewoners van de diverse fases van Duingeest voordat ze zo’n advertentie plaatsen. Iedereen heeft namelijk zijn eigen belang en vind zijn of haar woongenot en de veiligheid van zijn of haar kinderen het allerbelangrijkste!
Hoi Jan, ook de bewoners rond Tweetandschelp 9 en 11 hebben kinderen en deze willen zeker geen extra in/uitrit .!!!!!!
@Jan: er zijn ons 6,5 jaar geleden ook dingen beloofd die door de realiteit ingehaald zijn. Dat is jammer maar niet onoverkomelijk. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat veiligheid voorop moet staan.

Je kunt daarom terecht de vraag stellen waarom een speelplaats is voorzien op een plek waar alle bewoners van Duingeest langs moeten om de wijk uit te komen. Er zijn m.i. dan meerdere opties om dit op te lossen: zorgen dat er echt stapvoets gereden wordt door het plaatsen van fysieke obstakels, verplaatsen van de speeltuin, een tweede ontsluitingsweg realiseren of structureel handhaven. Dat laatste is natuurlijk eigenlijk geen optie.

Ik weet dat van de doorgang die jij oppert aan de omwonenden toentertijd ook is beloofd dat dit geen ontsluiting voor auto’s zou worden.

Ik denk dat vooral de ontwikkelaar en de gemeente een rol kunnen spelen in de verkenning naar de beste oplossing hiervoor; er is iets bedacht maar dat behoeft bij nader inzien aanpassing, dat moet kunnen toch?

Ik hoop dat de vragen van het CDA de discussie op gang brengen en wethouder Varekamp de noodzaak tot herziening/ aanpassing van de plannen inziet.
Bij Tweetandschelp 11 is de calamiteiten in/uitrit die door de diensten toegankelijk is met paalsleutel.
Nee niet doen!!!! Dit betekend dat de nieuwe bewoners van fase 6 ineens niet meer een huis hebben in een kindervriendelijke wijk maar direct aan de kruising wonen met de N211.
Tijdens de koop is gegarandeerd dat deze uitrit weer dicht gaat. Dit plan is alleen fijn voor de mensen uit de eerdere fases maar zet de bewoners van Fase 6 in de kou. Als je kinderen aan het buitenspelen zijn is het niet veilig als ze direct toegang hebben tot de kruising met de N211.
Wat wel een optie zou zijn is om de weg open te maken tussen de Tweetandschelp 13 en 9. Hier is nu een aantal parkeerplaatsen en een uitrit voor fietsers. Deze uitrit komt uit op de ‘s-gravenzandseweg en de routonde bij de Zeereep. Zo kan je de wijk onsluiten zonder dat de provincies een extra uitrit moet moeten.

Verbod voor vrachtverkeer is ingesteld om bouwverkeer uit de wijk te weten. Dat zal er wel weer af gaan als ze klaar zijn met bouwen

Zou mooi zijn maar zal moeilijk worden met de provincie.
Verbeter anders de rotonde van de Zeereep dat de ‘s-Gravenzandseweg vanuit Monster direct op de rotonde uitkomt en verder op in de Zeereep voorbij de speeltuin een nieuwe inrit de wijk in.
De bouwinrit zou wel open moeten blijven voor fietsers en voetgangers.
Want het autoverkeer houd zich nu al niet aan het alléén rechtsaf slaan de wijk in en uit, wat al ongelukken heeft geleid.

Volgens mij is er wel een actuelere foto beschikbaar. Deze is van wel even gelden.

Ander punt is hoe het zit met de veiligheid van ambulance en brandweer mocht deze ene in- en uitrit afgesloten zijn en hierdoor te laat komt.

Stel je voor dat er een calamiteit is op die ene ontsluitingsweg (autopech, brand, ambulance) dan kan niemand de wijk meer in of uit.

Top dat het CDA zich hier nu in mengt! Er is in het afgelopen jaar reeds contact geweest tussen enkele bewoners van Duingeest en Wethouder Varekamp over de verkeersveiligheid en de ontsluiting van Duingeest.

De wethouder is toen bij ons in de wijk geweest en een aantal punten m.b.t. De veiligheid zijn inmiddels aangepakt. Het structureel te hard en tegen de richting in rijden is helaas nog niet opgelost. De wethouder gaf destijds, grotendeels terecht, aan dat verantwoord verkeersgedrag op de eerste plaats ligt bij de burger zelf maar was het met ons eens dat als er geen fysieke belemmeringen aanwezig zijn (drempels, versmallingen e.d.) de verleiding voor sommigen te groot is om met gepaste snelheid door de wijk te rijden.

Er loopt nu een wettelijke procedure om Duingeest aan te merken als woonerf. Dit kan zodra de procedure afgerond is mogelijkheden geven om snelheidsbeperkende maatregelen te nemen.

De tweede ontsluiting lag volgens de wethouder bij de provincie en zou ook bij hen aanhangig gemaakt moeten worden (wellicht kan het CDA hierin iets voor de bewoners betekenen?). Volgens mij is er in de behoefte van een tweede ontsluitingsweg nooit voorzien omdat er in de initiële plannen nooit sprake was van 3 of 4 woontorens; de wijk is dus qua populatie groter geworden dan vanuit de eerste plannen gedacht. Uiteraard geen probleem maar door de veranderde uitvoering van de plannen is het wenselijk dat de opties voor de tweede ontsluiting onderzocht gaan worden om het veilig en prettig voor iedereen te houden.

Wel handig een extra ontsluiting, aangezien er ook nog een tuinbouwbedrijf gevestigd is daar. En de gemeente doodleuk heeft besloten dat er een verbod is op vrachtvervoer komende vanuit de zeereep. Alternatief bieden is dan wel verplicht!

Goede vragen van het CDA, ik hoop dat de gemeente de provincie op andere gedachten kan brengen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Weekendexpositie “Karen’s Art” in de Hofboerderij. - Jazz Festival Delft laat muzieksmaken versmelten - Gelato Landano opent deuren in de Hoofdstraat van De Lier - Sterrenhemel bekijken tot zondag 14 augustus - Orgelconcert met Evan Bogard op 13 augustus - Logistiek Medewerker - Monteur Scherminstallaties - Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd - Twee optredens toneelvereniging 's-Gravenspel - Proeflessen Popkoor Prestige Plaatsnaam - De Nieuwe Rank gaat naar buiten! - Stichting Vier het Leven zoekt vrijwillige collega coördinator - Drie tips voor het kiezen van een passende zonwering - Allround Interieuradviseur - Junior Planner ( regio Westland) - Interieurbouwer / meubelmaker - Recht op gemeentelijke opvang vervalt met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning - Medewerker Verkoop Binnen en Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Sales Manager payroll (horeca) - Ukraine Accountability Conference in Den Haag - Vestigingsleider - De eerste Montessori leerling kan op ontdekking! - Magazijnmedewerker/Orderpicker - Woon-werkakkoord ondertekend tussen Maassluis en provincie - Logistiek administratief medewerker - Financieel administratief medewerker - Bedrijfsleider - Operations en Sales Coördinator - Monteurs binnen- en buitendienst - SEO voor uw bedrijf via Westlanders.nu bedrijfsgids - Word jij onze nieuwe kookwinkel collega? - Commercieel Medewerker Binnendienst of Buitendienst - Soroptimist Club Westland vertoont film Sold voor Free a Girl - Eneco sponsort webcam op Strandweer.nu - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus