Collegevragen inzake meer kindvriendelijke ontsluiting Duingeest Monster

CDA Westland

Collegevragen inzake meer kindvriendelijke ontsluiting Duingeest Monster

Monster 11.07.2020 - De nieuwe woonwijk Duingeest in Monster nadert de voltooiing. Een fraaie woonomgeving aan de rand van de duinen

en een kindvriendelijk opgezette wijk met onder meer een mooie speeltuin en skateboardkuil. Eerder is aandacht gevraagd voor de verkeersontsluiting omdat destijds is besloten de verkeersstroom naar de rotonde Emmastraat – ’s-Gravenzandseweg te leiden, met als gevolg dat alle voertuigen zich langs de speeltuin van de kinderen verplaatsen. Op spitstijden waarneembaar niet altijd de meest veilige oplossing!

Huidige verkeersstromen met rode pijlen weergegeven, groene pijlen tweede alternatief?

In het verleden is geopperd een extra ontsluiting te realiseren op de ’s-Gravenzandseweg bij de huidige aansluiting voor bouwverkeer, echter dat zou vanwege de verkeersveiligheid niet wenselijk zijn. Echter intussen heeft deze “bouwontsluiting” zich wel bewezen!

Hoewel officieel niet toegelaten, wordt hij al lange tijd door velen gebruikt, niet alleen door bestuurders van betonmolens. Dat is ook niet vreemd gezien de concentratie van bewoning aan deze zijde van de wijk als gevolg van de hoogbouw. De intensievere bebouwing laat wellicht ook een ander beeld zien dan verwacht op basis van de destijds uitgevoerde verkeersonderzoeken.

Het is wat onze fractie betreft voorstelbaar dat deze tijdelijke ontsluiting een permanent karakter krijgt en bijdraagt aan de afwikkeling van een deel van de verkeersdruk. Mogelijk in de vorm van een beperkte oplossing, waarbij verkeer vanuit Monster de wijk in kan en naar ’s-Gravenzande uit. Niet alleen met het oog op de veiligste afwikkeling van verkeersstromen maar vanuit het oogpunt van het milieu ook ter beperking van nodeloze “omrijkilometers”.

Zie een vergelijkbare weginrichting aan de Kruisbroekweg in Naaldwijk:

Vanuit onze fractie brengt dat de volgende vragen met zich mee:

1. Deelt het college onze mening dat het niet ideaal is dat bij een wijk van deze omvang alle verkeersstromen zich langs een speelvoorziening moeten bewegen?

2. Is het college het met ons eens dat, primair in het belang van de veiligheid van kinderen, beschikbare alternatieven voor ontsluiting van de wijk serieus (her) beoordeeld moeten worden?

3. Is uw college bekend met thans inmiddels langdurig benutte ontsluiting voor bouwverkeer en is bekend en kunt u aangeven hoeveel ongevallen zich ter plaatse gedurende de openstellingstermijn hebben voorgedaan?

4. Is uw college bereid te bezien of deze tweede ontsluiting een permanent karakter kan krijgen, wat daarvoor aan acties noodzakelijk is en de raad daarover te informeren cq. een voorstel te doen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jaco Eeltink

Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info