Collegevragen inzake nieuwbouwproject Rijnvaartweg-Poelkade

Westland Verstandig

's-Gravenzande 27.10.2020 - De Westland Verstandig fractie is gaan kijken bij het nieuwbouwproject aan de Rijnvaartweg/Poelkade in ’s-Gravenzande.


Uitgangspunt is een gasloze nieuwbouwwijk. 

HVC heeft het monopolie om de warmte te leveren. HVC heeft toegezegd een aardwarmteboring te gaan doen, maar kan die contractuele afspraak en toezegging niet nakomen. Het alternatief is bekend. In een container, nu geplaatst voor bijna gereed zijnde woningen, wordt warm water opgewarmd in een ketel en het water wordt dan vervolgens met leidingen naar de woningen gebracht. Onze fractie nam waar dat rondom die container een hoog bromgeluid hoorbaar is en dat geeft op termijn problemen. Dat zag ook blijkbaar de ontwikkelaar al in, want die container wordt verwijderd en even verderop in het bosgebied wordt een gebouw neergezet van circa 55 m2 met daarin de opwarmpannen voor het warme water en ook de leidingen. Op dat perceel staan ook al andere voorzieningen, zodat van het bos ter plekke weinig overblijft. 

Nog niet lang geleden hebben we een inloopavond gehad waarbij het betreffende bos vervangen zou worden door een mooi en duurzaam bos en op die inloopavond gaf een deskundige namens de gemeente en ONW een toelichting op welke bomen er zouden gaan komen en hoe mooi het allemaal zou gaan worden. Daarvan komt zo te zien weinig terecht, omdat in ieder geval voor vijf jaren HVC het warme water daar ter plekke moet koken en uitgaande van ervaringen elders, ook bij HVC, zal dat ongetwijfeld veel langer gaan duren. Immers aardwarmteboringen zijn er voorlopig nog niet en ook vanuit Rotterdam zal vooralsnog geen leidingnetwerk Westland gaan aandoen. 

Niet alleen het geluid, maar eigenlijk de opmerking “te gek voor woorden” om geen gaswijk te willen, maar dan wel een dikke gasleiding aan te leggen naar een warmwaterketel. Dat klopt natuurlijk absoluut niet en er is ook overlast te verwachten van geluid dat de betreffende installaties gaan maken. Dergelijke installaties horen ook thuis op een industrieterrein en niet in een woonwijk zoals nu plaatsvindt.

Dit leidt tot de volgende vragen: 

-Wat doet het College eraan om HVC te dwingen datgene te doen wat ze beloofd heeft, namelijk water afkomstig van aardwarmte naar de woningen toe te brengen?

-Heeft het College een en ander zo geregeld dat er een stok achter de deur is of moet zij maar afwachten?

-Welke waarborgen hebben de omwonenden en bewoners dat een en ander maar vijf jaar zal duren en niet veel langer?

-Welke maatregelen worden genomen om geluid tegen te gaan van de betreffende installaties?

-Zijn er omgevingsvergunningen verleend voor de bouwwerken die nu geplaatst worden en kan dat op dat stukje groen qua bestemmingsplan wel?

-Wat gebeurt er met de bosplannen zoals die aan de inwoners zijn gepresenteerd op een zeer druk bezochte inloopavond, omdat daar waar nu hekken omheen staan in ieder geval geen bos meer kan komen omdat daar de bebouwing van HVC gaat komen?

-Hoe lost de gemeente dan wel de ontwikkelaar dit met HVC op, omdat de bewoners nu duurder uit zijn doordat er nu veel warmte verloren gaat door de leidingen naar en van de woningen? 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens

 

Reacties (4 reacties geplaatst)

Als Peter daadwerkelijk bij die avond aanwezig was wist hij dat er al over gesproken was. De locatie voor het definitieve warmtestation was al in die plannen opgenomen! Ff je huiswerk doen Peter

Gas is alles

Gemeenten zijn aandeelhouder van HVC samen met de waterschappen, dus bijten HVC niet. Totaal geen marktwerking.

Lang leve het aardgas

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.