Collegevragen inzake ontwikkeling Honderdland deelfase 2

GBW

Collegevragen inzake ontwikkeling Honderdland deelfase 2

Maasdijk 12.09.2018 - Bestemmingsplan Honderdland fase 2 biedt méér planologische ruimte voor het realiseren van logiesvoorzieningen voor tijdelijke arbeidsmigranten

dan de bedoeling is. Om deze ‘gaten’ in het bestemmingsplan te dichten heeft de raad van gemeente Westland in een bijzondere (besloten) vergadering op 14 augustus 2018 een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit voorbereidingsbesluit geldt nu een aanhoudingsplicht voor bouw- en aanlegactiviteiten in dit gebied. Inmiddels hebben we moeten ervaren dat door lacunes in de gevolgde procedure het voorbereidingsbesluit voor een belangrijk deel zijn doel zal missen.

Het voorbereidingsbesluit heeft daarnaast ook als gevolg dat bouwvergunningen die nog wèl passen in het van kracht zijnde bestemmingsplan Honderdland fase 2 toch niet mogen worden verleend. Hiermee wordt de voortgang binnen de totstandkoming van bedrijven¬terrein Honderdland voor langere tijd gefrustreerd, waarmee de vernieuwing en groei van de Westlandse economie serieus stagneert.

GemeenteBelang Westland wil nadeel voor de Westlandse economie coûte que coûte voorkomen en daartoe bijvoorbeeld inzetten op het doorbreken van de aanhoudingsplicht van het voorbereidingsbesluit en bouwvergunningen verlenen voor bouwplannen die passen binnen het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Honderdland fase 2.

Dit brengt de fractie van GemeenteBelang Westland tot de volgende rondvragen voor de vergadering van de Raad van de gemeente Westland op dinsdag 18 september 2018.

• Is uw college van B&W bereid het voorbereidingsbesluit voor bestemmingsplan Honderd¬land fase 2 te doorbreken en desgevraagd bouwvergunningen te verlenen voor bouw¬plannen die in overeenstemming zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Honderdland fase 2?

• Indien uw college van B&W daartoe bereid is, gaat zij daarover actief communiceren met belanghebbenden?

Fractie GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

voorzitter

 

Winterverkoop van uitgelezen boeken vanaf 19 november Meer info - De Jong Verpakking zoekt Assistent Planner Meer info - Sinterklaasactiviteit bij Young Carma Meer info - Informatiemarkt over hersenletsel op 19 november Meer info - Natuur en onderwaterfilmers donderdag 22 november in OCKADEMIE Meer info - Help de wilgen knotten in De Lier Meer info - Strong man handbal battle bij HV DIOS Meer info - Ruim 7500 woningen door transformatie van gebouwen Meer info - Snertweer? We gaan Snertfietsen! Meer info - Forever Young dienst op 18 november Meer info - Commercieel medewerker Meer info - Call Agents Meer info - Koffieconcert 18 november: Duo Toetsen en Fluiten Meer info - Workshop ‘maak het jezelf gemakkelijk’ van Camilla Beijersbergen Meer info - Sinterklaas intocht in Midden Delfland en Delft Meer info - Bijzondere versperplusdienst\' hoe te leven.\' Meer info - Op en top Hollands feestje in de Wielepet Meer info - "De Elementen" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Bibliotheek Honselersdijk zoekt versterking voor het team! Meer info - Aftrap CLUB 3 bij WPC Nederland 3 Meer info - St. Maarten of een gewone zondag? Meer info - Informatieavond over reflexzonetherapie en kanker Meer info - Café ‘Mooie Woorden’ op 15 november Meer info - Medewerker Kerstmarkt Meer info - Sinterklaas bij Het Blauwe Hek op 24 november Meer info