Collegevragen inzake ontwikkelingen nieuwbouw bij Haagweg

Westland Verstandig

Monster 03.02.2018 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door tientallen bewoners van de Haagweg die zich allen grote zorgen maken over de ontwikkelingen


op de Westlandse Zoompercelen en ook over de verdere plannen op het complex Bloemendaal, welke ontwikkelingen allemaal van directe invloed zijn op de verkeersdrukte en verkeerslawaai op de Haagweg. In 2005 is een bestemmingsplan vastgesteld met betrekking tot het Westlandse deel van de Westlandse Zoom aan de Haagweg, maar dat bestemmingsplan wordt uiteraard niet uitgevoerd.

Op dit moment worden een aantal deelplannen steeds vastgesteld die enkel voorzien in de bouw van woningen zonder dat de infrastructuur wordt aangepast. Dit leidt tot ongewenste ontwikkelingen en gevolgen. De Haagweg is al druk, de Haagweg is één van de weinige toegangswegen tot Westland die nog hetzelfde eruit ziet als in de zestiger jaren en de Haagweg zou in het bestemmingsplan van 2005 ook worden aangepast aan de komst van een nieuwe woonwijk.


Foto archief

Ook maken de bewoners zich zorgen over de inpassing van de bestaande woningen in de nieuwbouwplannen. Blijkbaar is de Westlandse Zoom / gemeente Westland er alleen maar op uit om een zo hoog mogelijke grondprijs te kunnen ontvangen waardoor steeds postzegelbestemmingsplannetjes gemaakt worden voor enkele tientallen woningen die dan zo gepositioneerd worden dat de meeste opbrengst verkregen kan worden, maar wat voor de ruimtelijke ontwikkeling van het hele gebied en ook voor het effect op de bestaande bebouwing, een slechte ontwikkeling is. Eerst moet natuurlijk de infrastructuur geregeld worden en daarna pas dienen concrete woningbouwplannen gemaakt te worden. Nu wordt exact andersom gehandeld en dat is voor die bewoners niet acceptabel.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom handelt uw College op de wijze zoals hiervoor is beschreven en wordt niet eerst de infrastructuur grondig aangepakt?

- Is het College bekend dat door het steeds maken van postzegelbestemmingsplannen waarbij enkele tientallen woningen per deelplan gebouwd worden, de Haagweg niet in die plannen wordt opgenomen waardoor situaties kunnen ontstaan zoals nu bestaat?

- Heeft het College geluidsmetingen gedaan aan de gevels van de bestaande woningen voor wat betreft het huidige gebruik van de Haagweg en het effect van het verkeer voor het geluid? Heeft het College berekeningen gemaakt van het effect van de bouw van heel veel woningen in het Westlandse Zoomgebied en het effect op de Haagweg daarvan?

- Op welke wijze voorziet uw College in het uitwegen vanuit het Westlandse Zoomgebied op de Haagweg en welke concrete voorzieningen worden daarvoor getroffen?

- Hoeveel bestemmingsplannen gaat het College nog maken voordat de infrastructuur geregeld wordt voor het hele gebied?

- Welke ontwikkelingen zijn er met betrekking tot de overzijde waar tot voor kort 350 vakantiewoningen gepland waren, die nu definitief niet doorgaan omdat het Bouwfonds daarvan afziet? Wat is dan wel de verwachte ontwikkeling voor dat gebied? In hoeverre is het overleg met de Provincie gevorderd en zal bebouwing mogelijk zijn? De bewoners willen dat weten en waarom wordt dat niet beter met de bewoners gecommuniceerd hoe de ontwikkelingen zijn?

- Recent heeft de Raad nog een bestemmingsplan inzake ontwikkeling bij Haagweg 39 vastgesteld. Westland Verstandig was daartegen vanwege de op dit moment bestaande procedures inzake fijnstof / stikstof en het effect daarvan op Natura 2000-gebied. Waarom worden toch nog ruimtelijke ontwikkelingen gepland, wetende dat de Raad van State alle zaken aanhoudt in afwachting van de beslissing van het Hof van Justitie? Is het dan niet beter dat het College ook pas op de plaats maakt en voorlopig niets ontwikkelt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Reacties (4 reacties geplaatst)

De gemeente Westland houdt zich al 13 jaar niet aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de herinrichting van de Haagweg. Het is een weg binnen bebouwde kom maar wordt niet zo ongericht. De geluidproductie gaat ver boven de wettelijk vastgestelde waarden. Ook wordt er vrijwel door iedereen veel harder gereden dan toegestaan. Wat veel stank, geluid en onveiligheid oplevert. Dat Westland verstandig hier vragen over stelt is logisch. Het gemeentebestuur zorgt niet goed voor de bewoners aan de Haagweg en hebben enkel financieel gewin op het oog. Zorgen ook niet voor een goed beleid als get gaat over parkeren, ruiterpaden voetpaden. Eigenlijk doen ze niets. De lasten van de westlandse zoom komen zo vooral bij de huidige bewoners te liggen. Niet zo netjes en misschien wel onbehoorlijk bestuur.
Helemaal met Kees eens Peter doet en stortvloed aan vragen richting gemeente maar komt NOOIT met een oplossing en geeft hij we antwoord dan is het zulke onzin dat je er niets mee kunt maar de schreeuwers hebben tegenwoordig bijna de macht denken ze gelukkig zijn er nog mensen die wel na denken voor ze wat zeggen
Hij stelt zo veel vragen per jaar dat we bijna een apart gemeente apparaat moeten optuigen voor de antwoorden die Peter D wil wat kost dat niet aan man/vrouw kracht ??? in die tijd hadden ze belangrijkere dingen kunnen doen
WV stelt zo veel vragen aan het college dat ik het niet meer begrijp. Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Welke oplossing ziet WV zelf om de infrastructuur aan te pakken en/of te verbeteren?

2. Wat is volgens WV dan een betere oplossing i.p.v. het postzegelsbestemmingsplan en hoe dient de Haagweg daarbij betrokken te worden?

3. Heeft WV geluidsmetingen gedaan en zullen de extra auto’s en fietsen daadwerkelijk een significant verschil maken?

4. Welke knelpunten zijn er volgens WV nog in de infrastructuur voordat er bestemmingsplannen gemaakt kunnen worden?

5. De vakantiewoningen gaan niet door omdat het Bouwfonds er vanaf ziet. Welke ontwikkeling zie WV voor dit gebied en is de infrastructuur hier dan op berekend?

6. WV heeft kritiek op bijna alle nieuws ontwikkelingen kritiek. Toch wil WV graag woningen voor ouderen en jongeren bouwen, meer groen en het milieu niet verder belasten.

Kees van Marrewijk verzoekt u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.
Propaganda..

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Magisch concert op zondag 9 oktober - Pool opgepakt in moordonderzoek Peter R. de Vries - Open Dag bij Stichting on Wheels op zaterdag 15 oktober - Fancy Fair 2022: ‘Samen sterk voor scouting en kerk’ - Schrijfworkshop bij Carma - Aftrap week tegen pesten op 25 september - Debby van Adrichem exposeert in de Hofboerderij. - Lezing in het Streekmuseum Jan Anderson. ‘Sparen heeft weer zin - Concert in de Kastanjehof - Fiesta Española - Presentatie ‘Een tuin voor het nieuwe klimaat’ - Overheidsoverschot eerste helft 2022 deels door aardgas - Beukenrode zoekt vrijwilligers - Collegewerkprogramma begroting 2023. Een voorzichtige start met lichtpunten! - Boerenoogstfeest op zaterdag 8 oktober - Leven in de bodem - Natuurcafé Vogeltrek in het Staelduinse Bos - Reünie scouting Kwintsheul tijdens 75 jarig jubileum - Oefening cavalerie voor Prinsjesdag - Nederlands Werelderfgoed in de Van Nellefabriek - Koffieconcert in de Hofboerderij - Kinderopvangtoeslag voor werkende Oekraïense ontheemden - Manager HR (24-28) - Voorronde ONK Poker in Monster - Halve marathon van Monster op 19 november - Meld je aan als thuiskok en kook écht het verschil voor een buurtgenoot! - Chr. Gemengd koor “Immanuel” zoekt nieuwe zangers en zangeressen - Binnendienstadviseur zakelijk - Openingstijden van d' Oude Koestal - € 1 miljoen steunregeling voor Oekraïense kunstenaars - Marketing- en Communicatiemedewerker - Straattheaterfestival Westland op verrassingslocatie - Oliebollen bij 28 graden - Van der Voort organiseert ‘Open Banendag’ op locatie - Allround horecamedewerker - Logistiek Medewerker Bloemenveiling - Logistiek medewerkers opgelet! - Back Office Coördinator - Rijksmonument de Arcade van ondergang gered! - Assistent Accountant MKB - Logistiek Administratief Medewerker - Bedrijfsarts - Expediteur import en export - Productieleider - Notarieel Secretaresse - Alles wat je moet weten over Solana - Recruitment Consultant - Financieel Medewerker - Junior Accountmanager - Assistent Proces Manager