Collegevragen inzake opkopen supermarkt Kwintsheul

Westland Verstandig

Kwintsheul 21.11.2017 - In het AD van 20 november jl. wordt melding gemaakt van het feit dat de gemeente Midden-Delfland de vroegere kistenfabriek


opkoopt van de Naaldwijkse projectontwikkelaar Alexander Bouhuisen ten behoeve van opknapwerkzaamheden voor het gebied de Maaslandse Poort.

\"\"

Als de gemeente Midden-Delfland dit kan, waarom kan de gemeente Westland dat dan niet in Kwintsheul om daar tegen kostprijs de nieuwe leegstaande supermarkt van Koornneef Vastgoed, ook een projectontwikkelaar, op te kopen en dat in het belang van de dorpskern Kwintsheul.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat op zijn minst gezegd het wel erg opvallend is dat de gemeente Midden-Delfland blijkbaar wel oog heeft voor hetgeen een gewenste ontwikkeling is en dit College van Burgemeester en Wethouders van Westland niet?

- Waarom wordt niet een poging gewaagd om –tegen kostprijs uiteraard- te trachten het probleem in Kwintsheul vlot te trekken door de door onze fractie gevraagde actie te ondernemen?

- Welke andere oplossing ziet het College dan alleen maar afwachten en tijdens commissievergaderingen alleen maar verontschuldigingen aan te bieden aan de vragenstellers en waarschijnlijk ook de Heulenaren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a., Namens de fractie

Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Reacties (7 reacties geplaatst)

Een geweldig voorstel “tegen kostprijs “laten we dan het gelijkheidsbeginsel er op los laten en de OZB-aanslag voor het aankomende jaar ook tegen kostprijs van onze woningen gaan belasten.
Pand kraken

De rijken worden rijker en de armen worden armer.

Dat is niet alleen in de Haagse politiek maar ook in de Plaatselijke politiek.
Word nou gewoon allemaal even wakker. Deze supermarkt wordt gebruikt als wisselgeld voor de mega supermarkt in Naaldwijk. Eerst de vergunning voor naaldwijk dan de super in Kwintsheul. Sommige noemen dit ondernemersschap, ik noem dit chantage en minachting naar de westlanders.
Wat heeft Bouhuisen er nu weer mee te maken? Een oude kistenfabriek is geen nieuwbouw winkelpand. Inderdaad weer promotie voor partij van Duijsens. Waarom gaat hij het niet kopen en er een burgerhuis van maken net als in Naaldwijk? En dan gelijk wat kruidenierswaren verkopen en iedereen is weer bijl
Waarom legt de gemeente niet de rekening bij de ontwikkelaar neer van de kosten die gemaakt zijn om het gebied te ontwikkelen om zijn winkel te kunnen bouwen en het project in Naaldwijk stil leggen tot de problemen in kwintsheul zijn opgelost
Stel er nog 6 keer vragen over en je hebt in ieder geval de stemmen van inwoners van Kwintsheul binnen voor de aankomende verkiezingen...

Net alsof dit nooit is geopperd door stakeholders binnen de gemeente zelf..

Projectontwikkelaar zal wel niet willen verkopen en zeker niet tegen kostprijs. Waarom zou hij?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.