Collegevragen inzake populierenkap Hoflaan

Westland Verstandig

Collegevragen inzake populierenkap Hoflaan

's-Gravenzande 31.10.2019 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door inwoners van ’s-Gravenzande die grote moeite hebben met het weghalen van 23 bomen aan de Hoflaan.

De bomen zouden in slechte conditie zijn en er zouden zomaar takken kunnen afbreken. Op zich is dat natuurlijk best wel een punt, maar de vraag is of de 22 Canadese populieren van ongeveer 40 jaar oud niet op een andere wijze kunnen worden “geholpen”. Voorts zou de historische boom van ’s-Gravenzande ook weggehaald worden en die boom beziende kan toch niet veel fout gaan met enige onderstutting. Navraag bij de gemeente Den Haag wees uit dat in Den Haag dit soort bomen wel degelijk reparabel zijn en behouden kunnen worden. 

Het vorenstaande klemt te meer nu gisteravond in de Werkgroep is aangegeven dat er geen mankracht en ook geen geschikte bomen zijn om voor herplant zorg te dragen en dat zou dan moeten betekenen dat afgezien wordt van kap zolang geen goed alternatief voorhanden is. Voorts lijkt het goed om de financiële consequenties van alles een keer op een rij te zetten. Wat kost het om de bomen te behouden, wat kost het om nieuwe bomen van enige omvang daar weer terug te plaatsen etc. Voor die tijd moet geen kap plaatsvinden en ook geen vergunning worden afgegeven.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Is het College bereid om het vorenstaande verder uit te zoeken en met alternatieven te komen zodat keuzes gemaakt kunnen worden?

-Waarom wordt weer rücksichtslos overgegaan tot kap, terwijl er wellicht andere mogelijkheden zijn?

-Is het niet zonde om de oudste boom van ’s-Gravenzande weg te halen en daar geen inspanning voor te doen om deze te behouden?

-Onderkent het College het hiervorenstaande dat er geen mankracht en ook geen geschikte bomen zijn voor de herplant en waarom worden dan wel alvast die bomen weggehaald?

-Is het probleem urgent en moet onmiddellijk kap plaatsvinden of is dit al een oud probleem wat nog jaren zou kunnen voortduren zonder dat er noemenswaardige gevaren zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info