Collegevragen inzake prioriteiten sociale woningbouw in Westland

GBW

Collegevragen inzake prioriteiten sociale woningbouw in Westland

Westland 16.11.2019 - In buurgemeente Rijswijk is deze maand besloten dat in het nieuw te sluiten convenant met woningcorporaties géén taakstellingen voor nieuwbouw

van sociale huurwoningen zullen worden opgenomen, maar wèl voor onderhoud en maatregelen voor energietransitie. Met dit radicale besluit kiest Rijswijk duidelijk voor het eigen (financieel) belang van de gemeente en voor het volkshuisvestelijk belang van de eigen inwoners. 

De Westlandse corporaties staan voor veelvoudige investeringsopgaven. Opgaven in nieuwbouw (lokale en regionale opgaven), onderhoud en verbetering, energietransitie en de redding van het Vestia woningbezit in Westland terwijl ook zij hun euro’s maar één keer kunnen uitgeven. Daarbij gaat de gemeente Westland financieel zorgelijke tijden tegemoet en zal haar financiën goed in de gaten moeten houden en keuzes moeten maken. 

Deze afwegingen brengt ons tot het stellen van de volgende vragen: 

- Gaat uw college het voorbeeld dat buurgemeente Rijswijk geeft volgen en kunnen we er op rekenen en vertrouwen dat uw college in de afspraken met de Westlandse corporaties nu het parool ‘Westland voor de Westlanders’ laat gelden?  

-  In hoeverre acht uw college zich – na het besluit van de gemeente Rijswijk - nog gebonden aan regionale afspraken zoals bijvoorbeeld de bouwopgave van sociale huurwoningen voor de regionale woningmarkt in het convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’. En wat betekent het Rijswijkse besluit voor u ten aanzien van de te sluiten Regionale Prestatieafspraken? 

- Deelt uw college de opvatting van GBW dat de Westlandse corporaties in financieel opzicht niet in staat zijn al hun (investering)opgaven daadwerkelijk te kunnen realiseren en dat daarom voorrang gegeven moet worden aan het behouden van het woningbezit van Vestia voor de Westlandse sociale huurwoningmarkt boven de productie van nieuwe sociale huurwoningen.  Zo nee, waarom niet? 

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg

Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info