Collegevragen inzake problemen Seringenstraat Monster

Westland Verstandig

Collegevragen inzake problemen Seringenstraat Monster

Monster 17.05.2018 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door bewoners van de Seringenstraat in Monster met het navolgende probleem.

De bewoners hebben overigens al tientallen keren geklaagd bij het Meldpunt Leefomgeving, maar dat levert geen enkel resultaat op, erger nog de mensen voelen zich aan het lijntje gehouden omdat bij iedere nieuwe melding net gedaan wordt alsof het de eerste melding is en navenant wordt ook gehandeld.


Foto Googlemaps

Het probleem is dat de tegels van het trottoir voor de Seringenstraat 69, 83 en 87 ongelijk liggen en ook de waterputten omhoog gekomen zijn, waarschijnlijk door de wortels van bomen ter plekke, waardoor het water niet weg kan. Daardoor ontstaat een onveilige situatie, terwijl voorts het allemaal er niet uitziet.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom reageert het Meldpunt Leefomgeving niet adequaat en op correcte en duidelijke wijze naar onze burgers toe? - Wanneer wordt vorenstaande situatie verholpen?

- De bewoners geven aan dat ze al jaren hierover klagen en dat nu de maat echt vol is. Kan het College zich daarin vinden en kan het College ook bekijken sinds wanneer meldingen zijn binnengekomen en waarom deze als ze inderdaad zijn binnengekomen, op de wijze behandeld zijn zoals nu door de klagende burgers wordt aangegeven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Afscheidsreceptie wethouders Midden Delfland op 30 mei Meer info - Ada van Dijk exposeert in Inloophuis Carma Meer info - Fantasiedier knutselen met littleBits Meer info - Feestelijke opening expositie leerlingen in Bibliotheek Naaldwijk Meer info - Studieseminar over ‘Israël, Jezus en de toekomst’ Meer info - Feestweekend Wateringen voor zowel jong als oud! Meer info - Verkiezing stadsdichter Maassluis op 6 juni Meer info - 70- jarig jubileumshow Meer info - Popkoor Ruby tijdens Midden Delfland Dagen Meer info - Excursie Poelzone op 26 mei Meer info - SBO De Diamant verrast met survivalsportdag Meer info - Historisch café VIOS Wateringen Meer info - Avondvierdaagse Heenweg 4-7 juni Meer info - Autobiografisch schrijven door Paul de Bloois Meer info - Meidentoernooi bij FC ’s-Gravenzande op 2 juni Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Operatie Steenbreek in Maasdijk op 30 mei Meer info - Open dag Scouting Naaldwijk op 26 mei Meer info - Nationale Bunkerdag 2018: Kindercollege Bunkers door Peter de Krom Meer info - Prachtige vogeltekeningen te bewonderen in Bibliotheek ‘s-Gravenzande Meer info - Voorlezen met knutselen in Hoek van Holland Meer info - Moestuincoach en groentecabaretier op GroenteSoiree Meer info - Zomerwandeling in Staelduinse Bos op 10 juni Meer info - Hulpdiensten redden eendjes uit waterzuivering Meer info - Worship Together Westland. Een praise avond voor iedereen! Meer info