Collegevragen inzake register uitzendbureaus ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten

LPF Westland

Collegevragen inzake register uitzendbureaus ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten

Westland 27.03.2019 - In het in september 2018 door de raad vastgestelde Ontwikkelder Huisvesting Arbeidsmigranten wordt in paragraaf 5 (selectie goede marktpartijen) de volgende criteria vermeld:

Selectiecriteria

Toelatingscriteria

- Lid Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond Bemiddelings – en

  Uitzendondernemingen (NBBU) .

- Beschikt over het certificaat SNF-normen (Stichting Normering Flexwonen, certificering) .

- Beschikt over het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid, certificering) .

- Kent de afgelopen drie jaar aantoonbare omzet in het West land; minimaal drie klanten en

  gemiddeld minimaal 200 arbeidsmigranten gedurende deze jaren bij tuinders geplaatst: 

  aan te tonen via accountants verklaring.

- Omzet in Westland is minimaal 30% van totale omzet; aan te tonen via accountantsverklaring.

- Eigen verklaring – uitsluitingsgronden ( toets op betrouwbaarheid).

Kwalitatieve criteria

In deze eerste fase worden tevens kwalitatieve criteria gehanteerd, te weten:

- Informatie over beheer, communicatie met de buurt, klachtafhandeling.

- Informatie over werkplek ken in Westland waar betreffende uitzender personeel levert en

  huidige huisvesting eigen arbeidsmigranten.

- Het gemiddelde huurbedrag dat de uitzender vraagt voor huis vesting van de arbeidskracht.

- Een visie op de huis vestingmarkt voor arbeidsmigranten, de rol en verantwoordelijkheid van

  de uitzender en op innovaties in huisvesting.

- Commitment aan professioneel beheer van de te exploiteren locatie .

- Committent aan communicatie- en omgevingsregie met omwonenden en andere belanghebbende partijen .

Deze kwalitatieve criteria gebruikt de gemeente om een goede combinat ie te maken tussen een te ontwikkelen locatie en uitzenders die hiervoor worden uitgenodigd een plan te maken. Verder wordt er gesproken door een door de gemeente te hanteren register van geschikte uitzendbureaus. 

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

?Hoeveel en welke uitzendbureaus hebben zich inmiddels gemeld voor het gemeentelijk register t.b.v. de huisvestinglocaties arbeidsmigranten?

?Hoeveel en welke uitzendbureaus zijn er geweigerd voor het register en voor welke redenen?

?In het ontwikkelkader staat dat uitzendbureaus moeten zijn gecertificeerd bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Deze certificering kan op dag basis worden ingetrokken bij niet voldoen aan de voorwaarde. Zijn alle tot het register toegelaten uitzendbureaus ook daadwerkelijk gecertificeerd volgens de SNA en hoe wordt controle hierop georganiseerd?

?Zijn alle tot het register toegelaten uitzendbureaus aantoonbaar lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond Bemiddelings – en Uitzendondernemingen (NBBU)?

?Is het door de gemeente gehanteerde register op dit moment openbaar en zo ja, waar is die gepubliceerd. Zo nee, kan het college deze openbaren?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland

John Witkamp

Peter Voskamp

 

Logistiek Medewerker Regio Aalsmeer en Westland Meer info - Junior verkoper snij- en decoratiegroen Aalsmeer Meer info - Ingangscontroleur Bloemen Westland Meer info - Ingangscontroleur Planten Westland Meer info - Junior Commercieel Medewerker Westland Meer info - Boxmedewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - Parttime Orderpickers Snijbloemen (3 dgn) Westland Meer info - Teamleider Kwaliteit Westland Meer info - Productiemedewerker Westland Meer info - Vrachtwagenchauffeur Westland Meer info - Logistiek Planner Westland Meer info - Winter Wonderland Kerst Sing-in – Bartholomeuskerk Poeldijk Meer info - Sheeplightning op zaterdag 21 december Meer info - Greenhouse Engineer Westland Meer info - Klimaat Engineer Westland Meer info - Klimaat Calculator/Tekenaar Westland Meer info - Eerste vuurwerkshow op Hoekse strand tijdens jaarwisseling Meer info - De langste nacht bij Natuurlijk Delfland Meer info - Accountmanager Irrigatie Technieken regio Gouda Meer info - Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker op 19 december Meer info - Derde Top 2000 kerkdienst in Naaldwijk Meer info - Kabinet wil dak- en thuislozen sneller aan woning met begeleiding helpen Meer info - Stichting Avavieren op Kerstmarkt met bijzondere actie Meer info - Kerstconcert door koor van Inloophuis Carma Meer info - Kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kerstviering Ter Heijde op 24 december Meer info - Sinterklaasfeest barst los op de Daltonschool Meer info - Zo \'n soort teamleider gezocht op kantoor bij Steenks Service Meer info - Verkoper Binnendienst regio Gouda Meer info - Assistent Teeltmanager Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Agrarisch Medewerker Westland Meer info - Commercieel Medewerker Binnen- en Buitendienst Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Binnenmelder Planten Westland Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Team Westland pop-store Meer info - Timmerman of afbouwer op zoek naar een nieuwe uitdaging Westland Meer info - Lionsclub voor voedselbank en staarpatiënten Meer info - Kerstconcert bij Kaarslicht op 21 december Meer info - Mannenochtend Inloophuis Carma met lunch Meer info - Kerstnachtdienst \'s-Gravenzande: Thema “Uit de doeken doen” Meer info - December expositie in Hofboerderij Wateringen Meer info - Nachtchauffeur Lansingerland Meer info - Verkoper Kassenbouw Internationaal Meer info - (junior) Klimaat Tekenaar Westland Meer info - Sales Support Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker (kwekerij) Westland Meer info - Productiemedewerker / Orderpicker (kwekerij) Westland Meer info