Collegevragen inzake register uitzendbureaus ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten

LPF Westland

Collegevragen inzake register uitzendbureaus ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten

Westland 27.03.2019 - In het in september 2018 door de raad vastgestelde Ontwikkelder Huisvesting Arbeidsmigranten wordt in paragraaf 5 (selectie goede marktpartijen) de volgende criteria vermeld:

Selectiecriteria

Toelatingscriteria

- Lid Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond Bemiddelings – en

  Uitzendondernemingen (NBBU) .

- Beschikt over het certificaat SNF-normen (Stichting Normering Flexwonen, certificering) .

- Beschikt over het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid, certificering) .

- Kent de afgelopen drie jaar aantoonbare omzet in het West land; minimaal drie klanten en

  gemiddeld minimaal 200 arbeidsmigranten gedurende deze jaren bij tuinders geplaatst: 

  aan te tonen via accountants verklaring.

- Omzet in Westland is minimaal 30% van totale omzet; aan te tonen via accountantsverklaring.

- Eigen verklaring – uitsluitingsgronden ( toets op betrouwbaarheid).

Kwalitatieve criteria

In deze eerste fase worden tevens kwalitatieve criteria gehanteerd, te weten:

- Informatie over beheer, communicatie met de buurt, klachtafhandeling.

- Informatie over werkplek ken in Westland waar betreffende uitzender personeel levert en

  huidige huisvesting eigen arbeidsmigranten.

- Het gemiddelde huurbedrag dat de uitzender vraagt voor huis vesting van de arbeidskracht.

- Een visie op de huis vestingmarkt voor arbeidsmigranten, de rol en verantwoordelijkheid van

  de uitzender en op innovaties in huisvesting.

- Commitment aan professioneel beheer van de te exploiteren locatie .

- Committent aan communicatie- en omgevingsregie met omwonenden en andere belanghebbende partijen .

Deze kwalitatieve criteria gebruikt de gemeente om een goede combinat ie te maken tussen een te ontwikkelen locatie en uitzenders die hiervoor worden uitgenodigd een plan te maken. Verder wordt er gesproken door een door de gemeente te hanteren register van geschikte uitzendbureaus. 

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

?Hoeveel en welke uitzendbureaus hebben zich inmiddels gemeld voor het gemeentelijk register t.b.v. de huisvestinglocaties arbeidsmigranten?

?Hoeveel en welke uitzendbureaus zijn er geweigerd voor het register en voor welke redenen?

?In het ontwikkelkader staat dat uitzendbureaus moeten zijn gecertificeerd bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Deze certificering kan op dag basis worden ingetrokken bij niet voldoen aan de voorwaarde. Zijn alle tot het register toegelaten uitzendbureaus ook daadwerkelijk gecertificeerd volgens de SNA en hoe wordt controle hierop georganiseerd?

?Zijn alle tot het register toegelaten uitzendbureaus aantoonbaar lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond Bemiddelings – en Uitzendondernemingen (NBBU)?

?Is het door de gemeente gehanteerde register op dit moment openbaar en zo ja, waar is die gepubliceerd. Zo nee, kan het college deze openbaren?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland

John Witkamp

Peter Voskamp

 

Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info