Collegevragen inzake sloop/nieuwbouw bij oude politiebureau

Westland Verstandig

Collegevragen inzake sloop/nieuwbouw bij oude politiebureau

Naaldwijk 13.11.2017 - Van diverse zijden krijgt de Westland Verstandig fractie berichten binnen van inwoners van Naaldwijk die ofwel van oordeel zijn dat de voortgang

van het 55+-project daar waar het voormalige politiebureau en de brandweerkazerne staat, niet genoeg vooruitgaat, alswel van buren die weer vinden dat de brandweerkazerne niet daar tijdelijk moet terugkeren.

Nader onderzoek leert dat het nog wel enige tijd gaat duren voordat een en ander van de grond gaat komen en de vraag is inmiddels legitiem of het nou wel zo’n goed idee is om de brandweerkazerne tijdelijk weer op dezelfde locatie te gaan neerzetten.

Inmiddels is er toch een nieuwe werkelijkheid en ziet het ernaar uit dat het huidige politiebureau ofwel te groot is voor de huidige bezetting ofwel dat daar op niet al te ingrijpende wijze een brandweerkazerne kan worden bijgebouwd. Een brandweerkazerne aan een grotere uitvalsweg is ook te verkiezen boven vestiging in een woonwijk waar nog enige tijd gereden moet worden voordat men op een grotere toegangsweg komt. Op zich zou vestiging bij het huidige politiebureau op zeer korte termijn gerealiseerd kunnen worden, zodat het 55+-project eindelijk doorgang kan vinden en ook de omwonenden tevreden zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om te bezien of op zeer korte termijn de herhuisvesting van de brandweer ook op de locatie aan de Vierschaar mogelijk is en of daar eventueel een deel van het nu toch al leegstaande politiebureau, wat in ieder geval veel te groot is volgens de laatste berichten, in de behoefte van de brandweer kan voorzien?

- Is het College bereid om te bezien wat het kostenplaatje zal zijn, ervan uitgaande dat dan waarschijnlijk op de huidige locatie aan de ’s-Gravenzandseweg meer woningen gerealiseerd kunnen worden dan wel meer groen kan worden tot stand gebracht, zodat de leefomgeving verfraaid kan worden?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een brandweerkazerne niet op de huidige plek gehandhaafd moet blijven, maar veeleer aan de rand van woongebieden moet komen te staan en liefst bij een uitvalsweg?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info