Collegevragen inzake ‘teleurstellende resultaten woonruimteverdeling in Westland’

GBW

Westland 11.10.2021 - Op initiatief van GBW heeft de gemeenteraad (in zijn vergadering van 19 februari 2019) uw college unaniem het verzoek gedaan


met álle woningcorporaties in Westland (SMART-geformuleerde) afspraken te maken over het maximaal en optimaal benutten van 'Lokaal Maatwerk' voor het oplossen van lokale knelpunten op de sociale huurwoningmarkt in Westland.

In augustus 2021 heeft Sociale Verhuurders Haaglanden [SVH] de Aanbodrapportage 2021.1 samen­­gesteld. Met deze rapportage doet SVH verslag over de resultaten van de woonruimte­verdeling in het eerste halfjaar 2021.


Foto archief

Die resultaten zijn voor Westland uitermate teleurstellend:

-  zo hebben de Westlandse corporaties in de eerste helft van 2021 hun mogelijkheden van toe­passen van Lokaal Maatwerk ('Westlanders hebben een streepje voor') slechts voor een klein deel (11%, waar 25% is toegestaan) benut,

- en zijn in Westland in het eerste halfjaar 2021 van iedere 10 sociale huurwoningen slechts 4 woningen (43%) verhuurd aan woningzoekenden uit Westland en zijn 6 woningen (57%) verhuurd aan woningzoekenden van buiten het Westland.

Deze feitelijke constateringen brengt ons tot de volgende vragen:

- Allereerst. Waarom deelt uw college ondanks herhaalde verzoeken de aanbodrapportages van Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) nog steeds niet actief met de gemeenteraad van Westland? 

- Heeft uw college naar aanleiding van het verzoek van de gemeenteraad in 2019 met de corporaties in Westland sluitende afspraken gemaakt over het maximaal en optimaal benutten van de mogelijkheden van Lokaal Maatwerk? Wilt u deze afspraken met ons delen?

- Zijn de teleurstellende resultaten over het eerste halfjaar 2021 voor uw college aanleiding de met de corporaties gemaakte afspraken over het optimaal en maximaal benutten van Lokaal Maatwerk nog eens tegen het licht te houden en/of in de nieuwe prestatieafspraken (nog) strakker aan te zetten?

- Gaat uw college de corporaties ook aanspreken op deze teleurstellende resultaten van de woonruimteverdeling in het eerste halfjaar van 2021? En gaat uw college er daarbij dan ook op aandringen dat in het tweede halfjaar wordt ‘ingehaald’ zodat over geheel 2021 het Lokaal Maatwerk alsnog optimaal is benut?

- En, is het uw college in de rapportage ook opgevallen dat in de eerste helft van 2021 van de ruim 17.000 reagerende woningzoekenden er slecht 1.534 (minder dan 10%!) in Westland wonen? Blijft uw college dan nog steeds volharden dat in Westland extra sociale huurwoningen gebouwd moeten worden? Voor welke woningzoekenden worden die extra sociale huur­woningen dan gebouwd?

Fractie GBW

André van den Berg

Reacties (7 reacties geplaatst)

Hele wijken veranderen in achterstandswijken omdat niet Westlanders met problemen (verslaafden en psychische problematiek maar ook statushouders en daklozen) in goedkope huurhuizen worden gepropt tussen onze ouderen in.

Wat een onzinnige vragen weer. Door het geklooi met Haaglanden, zitten we al jaren vast aan regioafspraken. Daardoor wordt ieder omliggende gemeente rondom Den Haag opgezadeld met verplichte huisvesting van mensen uit andere gemeenten. Wat was de rol van GBW toen die afspraken werden gemaakt?

Misschien moet men ook eens in dit licht gaan kijken hoeveel Westlanders er noodgedwongen uit het Westland vertrekken omdat er geen woning te krijgen is? Misschien moet je juist daarom extra bouwen om deze mensen te behouden en een optie te bieden weer naar Westland te verhuizen als de gelegenheid zich voor doet. Zelf ben ik ook noodgedwongen naar Maassluis verhuisd omdat er in Westland niets was wat toen, 1998, te betalen was voor iemand alleen. Huren was sowieso een drama in die tijd en nog steeds helaas.

Voor het Westland is het veel beter als er nieuwe andersdenkende mensen komen.
Dus Polen en meschien nu Afghanen zouden het Westland ruimer denkend kunnen maken.
Veel succes.

Ik zie 60.038 woningzoekenden die gereageerd hebben waarvan 4% uit het Westland. Bladzijde 24 aanbodrapportage conceptversie

Geweldig nieuws voor onze eigen inwoners , maar niet heus .Ga maar verhuizen naar Groningen of Friesland, want onze gemeente en woningcorporaties zorgen beter voor buitenstaanders dan voor eigen inwoners.

en hoeveel van die huurders die van buiten het Westland komen zijn huurders die terug komen? Er zijn zat Westlanders die tijdelijk buiten de gemeente moesten gaan wonen, omdat ze hier geen woning konden krijgen.

Als ze dan weer terugverhuizen worden ze dan geteld als niet Westlander?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.